Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HE/660304 הרצאה - טיפת נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה נְיוּ יוֹרְק

From Vanipedia

HE/Hebrew - טיפות נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה
"המשמעות האמיתית של ביקור במקום קדוש - היא למצוא מלומד נבון במדע הרוחני. הם חיים שם. להתרועע איתם, לקבל מהם ידע - זו המטרה של עלייה לרגל. כיוון שבעליה לרגל, מקומות קדושים... בדיוק כמוני, מקום המגורים שלי הוא בְּוְרּינְדָאוַנַה. אז בְּוְרּינְדָאוַנַה יש הרבה מלומדים גדולים ואנשים קדושים שחיים שם. אז על אדם ללכת למקומות קדושים כאלה לא בכדי, או רק בשביל לרחוץ במימיהם."
660304 - הרצאה ב.ג. 02.11 - נְיוּ יוֹרְק