Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HE/660415 הרצאה - טיפת נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה נְיוּ יוֹרְק

From Vanipedia

HE/Hebrew - טיפות נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה
"עולם זה בו אנו עומדים, מקום זה למעשה, יוכרע ויתמוטט אל תוך עצמו מאליו. זה הינו חוק הטבע החומרי. דבר לא יתמיד. דבר לא ימשיך. הכל יסתיים. בדיוק כשם זה שלנו, היינו הגוף הזה יסתיים. כעת יש לי גוף יפה זה. נאמר בתוך שבעים שנים, גילי, שבעים שנים לפני כן, לגוף לא היה קיום, ונאמר, לאחר חמש או עשר שנים לגוף לא יהיה קיום, אז למשך שבעים או שמונים שנים תוחלת גוף זה. אז מהו מופע זה במהלך העולם החומרי, כל כך הרבה דברים באים? לא אחר מבועה בתוכו של הים."
660415 - הרצאה ב.ג. 02.58-55 - נְיוּ יוֹרְק