Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HE/660427 הרצאה - טיפת נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה נְיוּ יוֹרְק

From Vanipedia

HE/Hebrew - טיפות נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה
"בלי ידע, אדם לא יכול להשתחרר מהתקשרות. ומהו ידע זה? הידע ש'אני לא החומר הזה; אני נשמה נצחית.' אז... אבל ידע זה הוא... למרות שזה קל מאוד לומר, ש'אני לא הגוף הזה, אלא נשמה רוחנית,' אמנם כדי לרכוש ידע מושלם בפועל, זו עבודה רבה. זה לא קל מאוד. בשביל לקבל את הידע העליון כל כך הרבה, אני מתכוון לומר, טְרַנְסְצֶנְדֵנְטָלִיסְטים, הם נהגו לנסות חיים אחר חיים, רק להתנתק מהתקשרות. אבל התהליך הקל ביותר הוא בעת שאדם עסוק בשירות מסור. זו הנוסחה שניתנה בַּשּׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם. וָאסוּדֵוַה בְּהַגַוַתי (שׂ.ב. 1.2.7). וָאסוּדֵוַה בְּהַגַוַתי, 'באישיות אלוה, קְרּישְׁנַּה.' וָאסוּדֵוַה הוא קרישנה."
660427 - הרצאה ב.ג. 02.59-58 - נְיוּ יוֹרְק