Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HE/661023 הרצאה - טיפת נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה נְיוּ יוֹרְק

From Vanipedia

HE/Hebrew - טיפות נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה
"ילד, מבלי לדעת את מדע האש, ההרכב הגשמי שלה, אם הוא נוגע באש, היא תפעל. ואילו, אני מתכוון לומר, מדען גדול שלו ידע פיזי של האש הזו, אם הוא נוגע בה, הוא יקבל... גם הוא נכווה. אז תודעת קרישנה זו היא כה נחמדה שאם תקבלו ללא הבנה פילוסופית או מדעית שלה - זאת, היא תפעל. אמנם אם אתם מנסים להבינה דרך פילוסופיה או מדע, יש לנו הרבה מזאת בַּבְּהַגַוַד-גִיתָא."
661023 - הרצאה בּ.ג. 8.6-7.28 - נְיוּ יוֹרְק