Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HE/661104 הרצאה - טיפת נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה נְיוּ יוֹרְק

From Vanipedia

HE/Hebrew - טיפות נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה
"הדעה של הריבון צַ'יְתַנְיַה היא שכל ההוראות הַוֵּדיוֹת הללו, הקורבנות - הם אינם אפשריים לביצוע בעידן זה... הם קשים מאוד. אין מנהיג מומחה לביצוע כל הטקסים הללו והריטואלים. לפיכך, קחו לְהַרֵא קְרּישְׁנַּה. קחו לזאת. אין צורך בריטואלים. אין צורך בהוצאות. אלוהים פשוט נתן לכם את הלשון, והאל נתן לכם את האוזן. המשיכו בזמרה: הַרֵא קְרּישְׁנַּה, הַרֵא קְרּישְׁנַּה, קְרּישְׁנַּה קְרּישְׁנַּה, הַרֵא הַרֵא / הַרֵא רָאמַה, הַרֵא רָאמַה, רָאמַה רָאמַה, הַרֵא הַרֵא, ודבר זה ימלא ויענה על התקדמותכם הרוחנית."
661104 - הרצאה חג גוֹוַרְדְהַנַה פּוּגַ'ה - נְיוּ יוֹרְק