Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HE/690411 הרצאה - טיפת נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה נְיוּ יוֹרְק

From Vanipedia

HE/Hebrew - טיפות נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה
"אז אָאתְמַוית-סַמְמַתַהּ. יש לקבל את האישור של אָאצָ'ארְיוֹת גדולות. אנו דוחפים את התנועה הזו לתודעת קְרּישְׁנַּה לא בגחמות. היא מאושרת על ידי אָאצָ'ארְיוֹת גדולות. אנחנו פשוט צועדים אחריהם. זה הכל. זה העסק שלנו. אָאתְמַוית תַתְתְוַה, אָאתְמַוית-סַמְמַתַהּ. ואז פּוּמְּסָאם, למען האנשים בכללותם, שְׂרוֹתַוְיָאדישׁוּ יַהּ פַּרַהּ (שׂ.בּ 2.1.1). יש להם נושאים רבים לשמיעה, אנשים רגילים. אבל נושא זה, שמיעה על תודעת קְרּישְׁנַּה זו, היא ה..., שְׂרוֹתַוְיָאדי. כל נושא שיש לכם לשמיעה, זוהי הצמרת. זהו העליון. שְׂרוֹתַוְיָאדישׁוּ יַהּ פַּרַהּ. אז הוא פותח, שׂוּקַדֵוַה גוֹסְוָאמִי מתחיל לדבר על קרישנה, וספר זה הוא הצעד הראשון בתפיסת אלוהים. כעת, לאדם הפשוט, כיצד יכול אדם לתפוס את האל, דברים אלה יתוארו. אנו נרחיב."
690411 - הרצאה שׂ.בּ. מוּבָאָה - נְיוּ יוֹרְק