HE/BG 18.28

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
בְּהַגַוַד-גִיתָא כפי שהיא - פרק שמונה עשרה: שלמות הפרישות
ב.ג. 18.27 ב.ג. 18.27 - ב.ג. 18.29 ב.ג. 18.29
א.צ'. בְּהַקְתִיוֵדָאנְתַה סְוָאמִי פְּרַבְּהוּפָּאדַה


פסוק 28

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः ।
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥२८॥
אַיוּקְתַהּ פְּרָאקְרּיתַהּ סְתַבְּדְהַהּ שַׂטְהוֹ נַיְשְׁקְרּיתיקוֹ ׳לַסַהּ
וישָׁאדִי דִירְגְהַה-סֻוּתְרִי צַ׳ה קַרְתָא תָאמַסַה אוּצְ׳יַתֵא

מילה אחרי מילה

אַיוּקְתַהּ—ללא התייחסות להוראות הכתובים; פְּרָאקְרּיתַהּ—חומרני; סְתַבְּדְהַהּ—עיקש; שַׂטְהַהּ—רמאי; נַיְשְׁקְרּיתיקַהּ—מומחה בהעלבת אחרים; אַלַסַהּ—עצל; וישָׁאדִי—ממורמר; דִירְגְהַה-סֻוּתְרִי—דוחה הכל מהיום למחר; צַ׳ה—ו-; קַרְתָא—פועל; תָאמַסַהּ—במידת הבערות; אוּצְ׳יַתֵא—נאמר שהוא.

תרגום

מי שמעשיו כולם נוגדים את כללי הכתובים, והנו חומרני, עיקש, רמאי ומומחה בפגיעה בזולת, כמו גם עצל וממורמר תמיד, ודוחה הכול מהיום למחר – נאמר שהנו פועל במידת הבערות.

התעמקות

הכתובים מורים על עבודה שראוי לבצע ועל זו שאין לבצע, מכל מקום, מי שמתעלמים מכלליהם בוחרים בפעילות אסורה. אלה ברובם הם חומרניים, שפועלים על-פי מידות הטבע ולא על-פי הכתובים. אלה גם אינם אדיבים ביותר ונוטים לרמות ולפגוע בזולתם. הם גם עצלים ואינם מבצעים את חובותיהם כראוי ודוחים אותן לאחר כך, ומשום כך נראים ממורמרים תמיד. הם דוחים הכול; עבודה של שעה הם יימשכו על שנים. עובדים שכאלה שרויים במידת הבערות.


ב.ג. 18.27 ב.ג. 18.27 - ב.ג. 18.29 ב.ג. 18.29