HE/BG 18.71

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
בְּהַגַוַד-גִיתָא כפי שהיא - פרק שמונה עשרה: שלמות הפרישות
ב.ג. 18.70 ב.ג. 18.70 - ב.ג. 18.72 ב.ג. 18.72
א.צ'. בְּהַקְתִיוֵדָאנְתַה סְוָאמִי פְּרַבְּהוּפָּאדַה


פסוק 71

श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ।
सोऽपि मुक्तः शुभाँल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥७१॥
שְׂרַדְדְהָאוָאן אַנַסֻוּיַשׂ צַ׳ה שְׂרּינּוּיָאד אַפּי יוֹ נַרַהּ
סוֹ ׳פּי מוּקְתַהּ שׂוּבְּהָאלֹ לוֹקָאן פְּרָאפְּנוּיָאת פּוּנְּיַה-קַרְמַנָּאם

מילה אחרי מילה

שְׂרַדְדְהָא-וָאן—מאמין; אַנַסֻוּיַהּ—שאינו מקנא; צַ׳ה—ו-; שְׂרּינּוּיָאת—ישמע; אַפּי—בוודאי; יַהּ—מי; נַרַהּ—אדם; סַהּ—הוא; אַפּי—גם; מוּקְתַהּ—משוחרר; שׂוּבְּהָאן—המבורכים; לוֹקָאן—לכוכבים; פְּרָאפְּנוּיָאת—יגיע; פּוּנְּיַה-קַרְמַנָּאם—של הצדיקים.

תרגום

ומי שמקשיב באמונה וללא קנאה, הרי שישתחרר מתגובות החטא ויגיע לכוכבים המבורכים – משכנם של הצדיקים.

התעמקות

בפסוק שישים ושבע של פרק זה האל אוסר בפירוש לדון בגִיתָא עם מי שמקנאים באלוהים. במילים אחרות, הבְּהַגַוַד-גִיתָא נועדה לדְבֵקים בלבד. אלא שלעיתים עורכים הדְבֵקים שיעורים פתוחים שבהם לא כל התלמידים הם דְבֵקים. מדוע לערוך שיעורים שכאלה? מוסבר כאן שאף שלא כולם הם דְבֵקים, רבים האנשים שאינם מקנאים בקְרּישְׁנַּה. אלה מאמינים שהוא אלוהים. עם שאלה שומעים אודות האל מדָבֵק מוסמך, הם משתחררים מכל תגובות החטא ומתעלים בסופו של דבר לכוכביהם של הצדיקים. מכאן שדי להקשיב לבְּהַגַוַד-גִיתָא, גם מבלי לנסות ולהפוך לדָבֵק טהור, כדי לזכות בתוצאותיהם של מעשים חסודים. הדָבֵק הטהור מאפשר לכול להשתחרר מתגובות נפשעות ולהפוך לדְבֵקיו של אלוהים. אנשים צדיקים אשר פטורים מתגובות נפשעות – אלה פונים בקלות רבה לתודעת קְרּישְׁנַּה. המילה פּוּנְּיַה-קַרְמַנָּאם היא רבת משמעות כאן. זו מתייחסת לביצוע הקרבות גדולות שנזכרות בספרות הוֵדית, כגון אַשְׂוַמֵדְהַה-יַגְ'נַֿה. אותם צדיקים שעוסקים בשירות מסור אולם אינם טהורים לגמרי, אפשר שיתעלו לכוכב הצפון, או דְהְרוּוַלוֹקַה, שבו מושל דְהְרוּוַה מַהָארָאגַ'ה. זהו דָבֵק דגול שמושל בכוכב זה.


ב.ג. 18.70 ב.ג. 18.70 - ב.ג. 18.72 ב.ג. 18.72