HE/BG 7.4

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
בְּהַגַוַד-גִיתָא כפי שהיא - פרק שביעי: ידיעת המוחלט
ב.ג. 7.3 ב.ג. 7.3 - ב.ג. 7.5 ב.ג. 7.5
א.צ'. בְּהַקְתִיוֵדָאנְתַה סְוָאמִי פְּרַבְּהוּפָּאדַה


פסוק 4

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥४॥
בְּהֻוּמיר אָפּוֹ ׳נַלוֹ וָאיוּהּ קְהַםּ מַנוֹ בּוּדְדְהיר אֵוַה צַ׳ה
אַהַנְֹקָארַה איתִייַםּ מֵא בְּהינְנָא פְּרַקְרּיתיר אַשְׁטַדְהָא

מילה אחרי מילה

בְּהֻוּמיהּ—אדמה; אָפַּהּ—מים; אַנַלַהּ—אש; וָאיוּהּ—אוויר; קְהַם—אתר; מַנַהּ—מחשב; בּוּדְדְהיהּ—תבונה; אֵוַה—אכן; צַ׳ה—ו-; אַהַנְֹקָארַהּ—עצמי כוזב; איתי—כך; אייַם—כל אלו; מֵא—שלי; בְּהינְנָא—נפרדים; פְּרַקְרּיתיהּ—אונים; אַשְׁטַדְהָא—שמונה במספר.

תרגום

אדמה, מים, אש, אוויר, אתר, מֶחשָב, תבונה ועצמי כוזב – שמונה יסודות אלה מהווים יחדיו את אוני החומריים הנפרדים.

התעמקות

מדע האלוהים מנתח את מעמדם היסודי של האל ואוניו השונים. הטבע החומרי נקרא פְּרַקְרּיתי, או אונו של אלוהים שמופיע בהתגלויות (התרחבויות) פּוּרוּשַׁה שונות. בסָאתְוַתַה-תַנְתְרַה מתואר:

וישְׁנּוֹס תוּ תְרִינּי רֻוּפָּאנּי פּוּרוּשָׁאקְהְיָאנְי אַתְהוֹ וידוּהּ
אֵקַםּ תוּ מַהַתַהּ סְרַשְׁטְרּי דְויתִייַםּ תְו אַנְּדַּה-סַמְּסְתְהיתַם
תְרּיתִייַםּ סַרְוַה-בְּהֻוּתַה-סְתְהַםּ תָאני גְ׳נָֿאתְוָא וימוּצְ׳יַתֵא

"התרחבות מוחלטת של קְרּישְׁנַּה מופיעה לצורך הבריאה החומרית כשלושה וישְׁנּוּים. הראשון, מַהָא-וישְׁנּוּ, בורא את כלל האנרגיה החומרית, שידועה כמַהַת-תַתְתְוַה. השני, גַרְבְּהוֹדַקַה-שָׂאיִי וישְׁנּוּ, נכנס לכל יקום ומחולל באלה רבגוניות. השלישי, קְשִׁירוֹדַקַה-שָׂאיִי וישְׁנּוּ, פושט ביקומים כולם כנשמת-העל השורה בכל וידוע כפַּרַמָאתְמָא. הוא מצוי אפילו בכל אטום. כל מי שיודע שלושה וישְׁנּוּים אלה, ייגאל משעבוד חומרי."

העולם החומרי הוא גילוי בן-חלוף של אחד מאוניו של אלוהים. פעילויותיו כולן מכוונות על-ידי שלוש התרחבויות וישְׁנּוּ אלה. הפּוּרוּשׁות הללו נקראים התגלויות. ישויות חיים שאינן מבינות את מדע האלוהים (קְרּישְׁנַּה) נוטות לחשוב שהעולם החומרי נועד לעינוגן, ושהן הנן הפּוּרוּשׁות – או סיבת האנרגיה החומרית, שליטיה ומתענגיה. אלא שלפי הבְּהַגַוַד-גִיתָא מסקנה כופרת שכזו היא שגויה מיסודה. בפסוק לעיל נאמר שקְרּישְׁנַּה הוא מקור ההתגלות החומרית. זה מאושש גם בשְׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם. רכיבי ההתגלות החומרית הם אונים נפרדים של האל, ואפילו הבְּרַהְמַגְ'יוֹתי, שמהווה מטרתם העליונה של האימפרסונליסטים, הוא בסך הכול און רוחני שניגלה ברקיע הרוחני. בְּרַהְמַגְ'יוֹתי זה, משאת לבם העליונה של האימפרסונליסטים, משולל אותו מגוון רוחני שמצוי בוַיְקוּנְּטְהַה-לוֹקוֹת. גם הפַּרַמָאתְמָא הוא היבט חולף ושורה בכול של קְשִׁירוֹדַקַה-שָׂאיִי וישְׁנּוּ. היבט זה אינו מצוי לעד בעולם הרוחני. מכאן שאישיות אלוה העילאי, שְׂרִי קְרּישְׁנַּה, מהווה את האמת המוחלטת העליונה. הוא מקור האנרגיה העליון, ואוניו הרבים נחלקים לאונים נפרדים ופנימיים.

כנזכר לעיל, האנרגיה החומרית נחלקת לשמונה תופעות יסוד. מאלה, חמשת היסודות הראשונים – אדמה, מים, אש, אוויר ושמים – נקראים הבריאה הגדולה, או הבריאה הגשמית, שכוללת גם את חמשת מושאי החושים הגשמיים – צליל גשמי, מגע, צורה טעם וריח. מדע החומר דן בעשרה גורמים אלה בלבד, ומתעלם משלושת הנוספים – מֶחשָב, תבונה ועצמי כוזב. בנוסף, אותם הוגי דעות שחוקרים את פעילות המֶחשָב אינם בעלי ידע מושלם, שהרי אינם יודעים אודות המקור העליון, קְרּישְׁנַּה. העצמי הכוזב – כלומר, תפיסת "אני" ו"שלי", שמהווה עקרון היסוד של הקיום החומרי – כולל עשרה אברי חישה לצורך פעילות חומרית. התבונה מתייחסת לכלל הבריאה החומרית, כלומר, למַהַת-תַתְתְוַה. מכאן שמשמונה אוניו הנפרדים של האל מתגלים עשרים וארבעה יסודות העולם החומרי. אלה מהווים נושא לימודהּ של תורת הסָאנְֹקְהְיַה האתיאיסטית; מקורם באוניו של קְרּישְׁנַּה והם נפרדים ממנו, אלא שבגלל ידע מועט, לא יודעים מלומדי הסָאנְֹקְהְיַה האתיאיסטית שקְרּישְׁנַּה הוא סיבת כל הסיבות. כפי שמתואר בבְּהַגַוַד-גִיתָא תורה זו דנה רק באונו החיצוני של קְרּישְׁנַּה.


ב.ג. 7.3 ב.ג. 7.3 - ב.ג. 7.5 ב.ג. 7.5