HE/Prabhupada 0010 - אל תנסו לחקות את קרישנה

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0009 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0011

אל תנסו לחקות את קרישנה - פרבהופאדה 0010


הרצאה על שׂ.ב. 7.9.9 - מָאיָאפּוּר, ה-16 בפברואר, 1976

קרישנה... שישה עשר אלף הנשים האלו, כיצד הן... שישה עשר אלף הנשים האלה, כיצד נָעֲשׂוּ לְנָשָׁיו? אתם מכירים את הסיפור, שהרבה יפיפיות. שישה עשר אלף יפיפיות... אני מתכוון לומר, בנות המלך נחטפו על ידי הָאַסוּרַה. מה היה שמו של הָאַסוּרַה הזה? בְּהַאוּמָאסוּרַה, לא? כן. אז הן התפללו לקרישנה "אנו סובלות, נחטפנו על ידי הנבל הזה. בבקשה הצל אותנו." אז קרישנה בא להציל אותן, ובְּהַאוּמָאסוּרַה נהרג וכל הנשים שוחררנה. אבל אחרי שהן שוחררנה הן עדין עמדו שם. אז קרישנה שאל אותן, "עכשיו אתן יכולות לחזור הביתה לאביכן." והן אמרו "חטפו אותנו, ואנו לא יכולות להתחתן." בהודו עדיין הכלל הזה קיים. אם ילדה אחת, ילדה צעירה, עוזבת את ביתה ליום או יומיים, איש לא יתחתן איתה - אף לא איש יתחתן איתה - היא נחשבת מקולקלת. זאת היא עדיין השיטה בהודו.

אז הן נחטפו למשך כל כך הרבה ימים או כל כך הרבה שנים, אז הן פנו לקרישנה "אבינו לא יקבל אותנו, ואף אחד לא יסכים להתחתן איתנו." אז קרישנה הבין "המצב שלהן הוא מאוד מסוכן. למרות שהן שוחררנה, אין להן לאן ללכת." אז קרישנה... הוא כל כך אדיב, בְּהַקְתַה-וַתְסַלַה. הוא שאל, "מה תרצו?" הן אמרו "קַבֵּל אותי. אחרת אין לנו שום דרך אחרת להישאר." קרישנה מיד: "כן, בואו." זהו קרישנה. ולא שְשישה עשרה אלף הנשים רוּכָּזְנָה במאהל אחד לְכוּלָן. הוא מייד בנה שישה עשר אלף ארמונות. בגלל שהוא לקח לו לאישה, עליו לספק למענה כמו שאישה שלו ראויה, כמו המלכה שלו, לא "בגלל שלא הייתה להן בררה, הן באו לקבל מחסה אצלי. אני אשמור עליהן באיזו דרך." לא - בעלת כבוד של מלכה, המלכה של קרישנה.

ושוב הוא חשב "שישה עשר אלף הנשים... אז אם אני אשאר לבד, דמות אחת, אז הנשים שלי לא תוּכָלְנָה להפגש איתי. כולן תִצְטַרֵּכְנָה לחכות למשך שישה עשר אלף ימים בשביל לראות את בעלן. לא." הוא הכפיל את עצמו לתוך שישה עשר אלף דמויות של קרישנה. זה קרישנה; הנבלות הללו, הם מאשימים את קרישנה בהיות רודף נשים. זה לא ככה - אפילו אישה אחת אין הדאגה לה תחת ידיך, ואילו הוא סיפק למען שישה עשר אלף נשים, בשישה עשר אלף ארמונות ובשישה עשר אלף התרחבויות של צוּרָתוֹ. כולן היו מרוצות. זה קרישנה. אנחנו צריכים להבין מהו קרישנה. אל תנסו לחקות את קרישנה. קודם נסו להבין את קרישנה.