HE/Prabhupada 0019 - מה שתשמעו, עליכם לומר לאחרים

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0018 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0020

כל מה שתשמעו, עליכם לומר לאחרים - פרבהופאדה 0019


התקנת המוּרְתִים של גַ'גַנָּאתְהַה שׂ.ב. 1.2.14-13 - ה-23 במרץ, סן פרנסיסקו, 1967

נניח שאתם להכיר אותי או רוצים לדעת משהו עלי, אתם יכולים לשאול איזשהו חבר, "הו, איך הסְוָאמי?" הוא אולי יגיד משהו; מישהו אחר אולי, משהו. אבל כשאני מסביר לכם בעצמי, "זה מי שאני. אני ככה," אז זה מושלם. זה מושלם. אז אם אתם רוצים להכיר את אישיות אלוה העילאי האבּסוֹלוּטי, אתם לא יכולים לעשות סְפֵּקוּלציוֹת, או לעשות מְדיטַצְיה. זה בלתי אפשרי, בגלל שהחושים שלכם אינם מושלמים. אז מהי הדרך? פשוט שמעו ממנו. אז בחסדו הוא בא לפה בשביל לומר את ה-בְּהַגַוַד-גִיתָא. שְׂרותַוְיַהּ: "פשוט נסה להקשיב." - שְׂרותַוְיַהּ וקִירְתיתַוְיַשׂ צַ'ה(ש.ב. 2.1.5). אם אתם פשוט תקשיבו, ותקשיבו במהלך השיעור של תודעת קרישנה, ואז תצאו החוצה ותשכחו, הוֹ, זה לא טוב. זה לא יעזור לכם להשתפר.

אז מה? - קִירְתיתַוְיַשׂ צַ'ה: "כל מה שאתם שומעים, עליכם לומר לאחרים." זו שלמות. לכן הקמנו את בחזרה לאלוהות. מוּתַר לתלמידים, כל מה שהם שומעים, עליהם להיות מאוד מהורהרים ולכתוב - קִירְתיתַוְיַשׂ צַ'ה. לא רק לשמוע. "הוֹ, אני מקשיב כבר במשך מיליוני שנים; עדיין, אני לא יכול להבין" בגלל שאתם לא מְשַׁנְנים, אתם לא חוזרים על מה ששמעתם. אתם צריכים לחזור על זה: קִירְתיתַוְיַשׂ צַ'ה.

שְׂרותַוְיַהּ קִירְתיתַוְיַשׂ צַ'ה דְהְיֵיַהּ - ואיך תוכלו לכתוב או לדבר אלא אם כן תחשבו עליו? אתם שומעים על קרישנה; אתם צריכים לחשוב, אז תוכלו לדבר. אחרת לא.

אז שְׂרותַוְיַהּ קִירְתיתַוְיַשׂ צַ'ה דְהְיֵיַהּ ופֻּוּגְ'יַשׂ צַ'ה: ועליכם לסגוד. לכן אנחנו זקוקים למֻוּרְתי בשביל הסגידה. עלינו לחשוב על, עלינו לדבר, עלינו להקשיב, עלינו לסגוד - פֻּוּגְ'יַשׂ צַ'ה...

אז, לפעמים? לא - ניתְיַדָא: באופן קבוע, קבוע. ניתְיַדָא, זהו התהליך. אז כל מי שלוקח לתהליך הזה, הוא יכול להבין את האמת המוחלטת. זוהי ההצהרה הברורה של שְׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם.