HE/Prabhupada 0022 - קרישנה לא רעב

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0021 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0023

קרישנה אינו רעב - פרבהופאדה 0022


הרצאה על שׂ.ב. 1.8.18 - שיקגוֹ, ה-4 ביולי, 1974

קרישנה אומר, "הדַבֵק שלי, באהבה," - יוֹ מֵה בְּהַקְתְיָא פְּרַיַצְ'צְ'הַתי. קרישנה לא רעב. קרישנה לא בא אליכם בשביל לקבל את המנחה שלכם בגלל שהוא רעב. לא. הוא לא רעב. הוא שלם מעצמו, ובעולם הרוחני משרתים אותו - לַקְשְׁמִי-סַהַסְרַה-שַׂתַה-סַמְבְּהְרַמַה-סֵוְיַמָאנַם - מאות ואלפי אלות המזל משרתות אותו. אבל קרישנה הוא כל כך אדיב, בגלל שאם אתם באמת אוהבים את קרישנה, הוא כאן בשביל לקבל את ה- פַּתְרַםּ פּוּשְׁפַּםּ שלכם. אפילו אם אתם העניים שבעניים, הוא יסכים לקבל את כל מה שביכולתכם לאסוף מעט עלים, מעט מים, מעט פרחים. מכל מקום בעולם, כל אחד יכול להשיג ולהציע לקרישנה. "קרישנה, אין לי מה להציע לך, אני עני מאוד. בבקשה הסכים לקבל את זה." קרישנה יסכים לקבל. קרישנה אומר, תַד אַהַםּ אַשְׂנָאמי - "אני אוכל". אז הדבר המרכזי זה בְּהַקְתְי - חיבה, אהבה.

אז כאן נאמר אַלַקְשְׁיַם - קרישנה אינו גלוי, אלוהים אינו גלוי, אבל הוא כל כך אדיב שהוא בא לפניכם, גלוי לעיניים החומריות שלכם. קרישנה אינו גלוי בעולם החומרי הזה, עיניים חומריות. בדיוק כמו שהחלקיקים של קרישנה - אנחנו החלקיקים של קרישנה, כל הישויות החיות - אבל אנחנו לא רואים אחד את השני. אתם לא יכולים לראות אותי, אני לא רואה אתכם. "לא, אני רואה אותך." מה אתם רואים? - אתם רואים את הגוף שלי. ואז כשהנשמה עוזבת את הגוף, למה אתם בוכים "אבא שלי איננו"? למה אבא איננו? אבא שוכב פה. אז מה ראיתם? ראיתם את הגוף המת של אבא שלכם, לא את אבא שלכם.

אז אם אתם לא יכולים לראות את החלקיקים של קרישנה, הנשמה, איך תראו את קרישנה? לכן השָׂאסְתְרַה אומרת: אַתַהּ שְׂרִי-קְרּישְׁנַּה-נָאמָאדי נַה בְּהַוֵד גְרָאהְיַם אינְדְרייַיְהּ (צ'.צ' מַדְהְיַה 17.136) - העיניים החומריות הקהות הללו, הוא איננו יכול לראות את קרישנה, או אינו יכול לשמוע את השם של קרישנה - נָאמָאדי. נָאמַה פרושו שם. נָאמַה פרושו שם, צורה, תכונה, עלילה. הדברים הללו אינם יכולים להיות מובנים על ידי העיניים החומריות הקהות שלכם או חושים. אבל אם הם מטוהרים, סֵווֹנְמוּקְהֵא הי ג'יהְוָאדָאוּ, אם הם מטוהרים על ידי התהליך של שירות מסור, תוכלו לראות את קרישנה כל הזמן ובכל מקום - אבל בשביל האדם הרגיל, אַלַקְשְׁיַם: בלתי נראה. קרישנה נמצא בכול מקום, אלוהים נמצא בכול מקום, אַנְּדָּאנְתַרַה-סְתְהַה-פַּרַמָאנּוּ-צַ'יָאנְתַרַה-סתְהַם. אז אַלַקְשְׁיַם סַרְוַה-בְּהֻוּתָאנָאם. למרות שקרישנה הינו בפנים ובחוץ, שניהם, עדיין איננו יכולים לראות את קרישנה אלא אם כן יש לנו את העיניים לראות את קרישנה. אז התנועה לתודעת קרישנה הזו נועדה על מנת לפתוח את העיניים בשביל לראות את קרישנה, ואם אתם יכולים לראות את קרישנה, אַנְתַר בַּהיר, אז החיים שלכם יהיו מוצלחים. לכן השָׂאסְתְרַה אומרת ש- אַנְתַהּ בַּהיהּ.

אַנְתַר בַּהיר יַדי הַריס תַפַּסָא תַתַהּ קיםּ
נָאנְתַר בַּהיר יַדי הַריס תַפַּסָא תַתַהּ קים

כולם מנסים להיות מושלמים, אבל מושלמות משמעותה כשמישהו יכול לראות את קרישנה בפנים ובחוץ. זו מושלמות.