HE/Prabhupada 0029 - בודהא רימה את הזדים

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0028 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0030

בודהא רימה את הזדים - פרבהופאדה 0029


שְׂרִי אִישׂוֹפַּנִישַׁד, מַנְטְרה 1 - ה-3 במאי, 1970, לוֹס אנגֵ'לֶס

אז בּוּדְדְהַה הריבון, הוא רימה את הזדים. מדוע הוא רימה אותם? סַדַיה הְרּידַיַה דַרְשִׂיתַה-פַּשׂוּ-גְהָאתַם. הוא היה מאוד רגיש ומלא חמלה. אלוהים מלא חמלה לכל ישות חיה, כיוון שהיא קשורה אליו כבֵּן שלו. הזֵדים הללו הרגו ללא גבול, הרגו ופשטו חיות... אם אתה שואל, "הוֹ, למה אתה הורג חיות?" הם יגידו מיד, "הוֹ, זה נמצא בוֵדות: פַּשַוֹו וַדְהָאיַה סְרּישְׁטַּה."

הרג חיות נמצא שם בוֵדות, אבל מה המטרה? זה בשביל לבחון את המנטרה הוֵדית. כל חיה מושלכת לתוך האש, ובעזרת המַנְטרה תקבל חיים רעננים וחדשים. זו בעצם הקרבה, קורבן של חיה. לא על מנת ליַיצֵר מָזוֹן. על כן, בעידן זה של קַלי, צַ'ייטַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ אסר על כל סוג של יָגְ'נַֿה משום שאין - אני רוצה לומר - בְּרָאהְמַנַּה מומחה המסוגל לזמר את המנטרות ולעשות בַּהֵן נִיסוּי, "הנה כך זה יוצא." זה... לפני ביצוע יַגְ'נַֿה, עוצמתה של המַנְטרה, עניין זה נבחן על ידי הקרבת חיה והענקת חיים חדשים עבורה. או אז היה מובן שהכֹּהנִים שזמרו את המַנְטרה, עשו את זה כראוי. זה היה מבחן. לא לצֵיד-חיות. אלא ששוטים אלו, עבור אכילת חיות הם ציטטו: "הנה, כאן מופיע הרג-חיות."

בדיוק כמו בכַלכּוּתַה... פעם הייתם שם? ויש רחוב, רחוב המכללה. השם שוּנַה מאז. אני חושב ששמו כעת וִידְהַן רָאיַה (?). זה כמו... מכל מקום, יש שם כמה בתי-מטבחיים. אז בתי-מטבחיים פירושם שההִינְדִים, לצורך זה, לא קונים בשר בחנות של מוּסְלֶמִי. זה לא טהור. זה אמנם אותו הדבר: אותה הגברת בשינוי אַדֶרֵת, אותו חֶרבּוֹן, אותו החתול בשַׂק. עוד הם אוכלים בשר, וחנות הִינְדית היא טהורה, וחנות מוּסְלֶמית איננה. אֵלֶה עירוב של מחשבות. הולכת הדת ומתנהלת לה כך. לכן... לכן המלחמה: "אני הינדי", "אני מוסלמי", "אני נוצרי". איש אינוֹ בקיא בעקרונות הדת. אתם רואים? הם ויתרו על עקרונות הדת, הסכלים הללו - שאין כלל דת. הדת האמיתית היא זו, תודעת קרישנה, שמלמדת לאהוב את אלוהים. זה הכל. זו דת. כל דת, זה לא משנה אם זה הִינְדוּאיזם, אִיסְלָאם, נצרוּת, אם אתה מפתח אהבת אלוהים, אז הדת שלך מושלמת.