HE/Prabhupada 0057 - ניקוי הלב

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0056 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0058

ניקוי הלב
- פרבהופאדה 0057


הרצאה על שׂ.ב. 6.1.39-34

רֵוַתִינַנְדַנַה: אנו תמיד מעודדים לזמר הַרֵא קְרּישְׁנַּה, זה נכון?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. זאת השיטה היחידה בעידן הזה. על ידי זמרת הַרֵא קְרּישְׁנַּה, ה... מאגר ההבנה יתבהר. ואז הוא יכול לקבל, הוא יכול לקבל ידע רוחני. ללא טיהור הלב זה קשה מאוד להבין ולקבל ידע רוחני.

שיטות אלה לתמורה אישית - בְּרַהְמַצָ'ארִי, גְרּיהַסְתְהַה, וָאנַפְּרַסְתְהַה - נועדו כולן לניקיון פנימי. ובְּהַקְתי, גם היא שיטה לניקיון פנימי, וידְהי-בְּהַקְתי. קל וחומר על ידי העסקה עצמית בהוקרה לדמות האל, גם כן מתנקים. תַת-פַּרַתְוֵה... סַרְווֹפָּאדְהי... במידה שהוא הופך נאור או מתקדם בהבנה שהוא משרת נצחי של קְרּישְׁנַּה, כך מתנקה הוא. הוא נעשה מְטֹהָּר. סַרְווֹפָּאדְהי אומר שהוא לא... סַרְווֹפָּאדְהי. הוא מנסה לקלף את האוּפָּאדְהי, התווית שלו, ש"אני אמריקאי," "אני הודי," "אני כך," "אני אחרת." אז בדרך זו, כאשר אתה מתנקה מן התפיסה הגופנית של החיים, אז נִירְמַַלַם. אתה הופך נירְמַלַה, נקי וחופשי מאשליות.

וכל עוד תפיסה זו של החיים נמשכת, "אני כך", "אני זה", "אני אחרת", סַה בְּהַקְתַהּ פְּרַקְרּיתַהּ סְמְרּיתַהּ. (בצד:) שב יפה, לא ככה. סַה בְּהַקְתַהּ פְּרַקְרּיתַהּ סְמְרּיתַהּ. אַרצָ'איָאם אֵוַה הַרַיֵה... אפילו בתהליך הזה, כשהם עסוקים בהוקרה לדמות האל - אַרְצָ'איָאם הַרַיֵה יַת-פֻּוּגָ'אםּ שְׂרַדְדְהָאיֵהַתֵה, במסירות נפש גדולה, אבל - נַה תַד בְּהַקְתֵשׁוּ צָ'אנְיֵשׁוּ - אבל אין לו סימפתיה לאחרים או שהוא לא יודע את המקום של הדבק, אז - סַה בְּהַקְתַהּ פְּרַקְרּיתַהּּ סְמְרּיתַהּ - הוא נקרא דבק חומרני, דבק חומרי.

אז עלינו להעלות את עצמנו משלב של מסירות נפש חומרית לשלב השני בו אנחנו יכולים להבין מה הוא דָבֵק, מה הוא לא-דָבֵק, מהו אלוהים, מהו אָתֵאִיסְט. ההבחנות האלו שם.

ובשלב הפַּרַמַהַמְסַה אין הבחנות כאלה. הוא רואה את כולם כעסוקים בשירות לריבון. הוא לא מקנא באיש, ולא רואה אדם בנפרד, איש. אלא, שזה שלב אחר. אין עלינו לחקות, לנסות לחקות, אך מוטב לנו שנדע שפַּרַמַהַמְּסַה הוא שלב השלמות הגבוה ביותר.

בשביל להסביר ולהזמין עלינו להצביע... כמו שאמרתי לילד הזה: "אתה תשב פה בצורה הזאת." אבל פַּרַמַהַמְּסַה לא יגיד. פַּרַמַהַמְּסַה, הוא רואה, הוא יעדיף לומר: "הוא בסדר גמור." הוא רואה. שׂוּמָה אמנם עלינו להימנע מלחקות את הפַּרַמַהַמְּסַה. מפני שאנחנו נותנים את ההוראה, נותנים את הדוגמא, אין מוּטָל עלינו לחקות את הפַּרַמַהַמְסַה. עלינו לומר את המקור הנכון, הדרך הנכונה.

רֵוַתִינַנְדַנַה: אתה מוכרח להיות מעל שלב הפַּרַמַהַמְּסַה, פְּרַבְּהוּפָּאדַה.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אני נמוך יותר ממך. יותר נמוך ממך.

רֵוַתִינַנְדַנַה: אתה כל כך יפהפה. אתה פַּרַמַהַמְּסַה, אבל עדיין, מלמד אותנו.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: לא, אני מתחתיך. אני הנמוך מבין כל יצור חי. אני פשוט מנסה לבצע את הצו של המורה הרוחני שלי. זה הכל. זה צריך להיות העסק של כולם. תן את הטוב ביותר. נסה את המיטב לביצועו של הצו הנעלה. זו הדרך הבטוחה להתקדמות. אדם יכול להיות בשלב הנמוך ביותר, אבל אם הוא מנסה לבצע את החובה שהופקדה בידו, הוא מושלם.

הוא עשוי להיות בשלב הנמוך ביותר, אבל כיוון שהוא מנסה לבצע את החובה שלו, הוא מושלם. זהו השיקול.