HE/Prabhupada 0111 - לכו בעקבות ההוראות והיו בטוחים בכל מקום

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0110 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0112

לכו בעקבות ההוראות ותהיו בטוחים בכל מקום
- פְּרַבְּהוּפָּאדַה 0111


טיול בוקר - ה-3 בפֶבּרוּאר, 1975, הָוָואִי

דָּבֵק (1): שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה, מאיפה מישהו גוזר את הסמכות שלו?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הַגּוּרוּ הוא סמכות.

דָּבֵק (1): לא, אני יודע, אבל בשביל פעילויות מלבד ארבעת העקרונות המווסתים וזמרת שישה עשר סיבובים. הוא עושה דברים רבים כל כך במשך היום. מאיפה הוא מסיק את הסמכות שלו אם הוא לא, נאמר, חי במקדש?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אני לא עוקב אחריך. הסמכות היא הגוּרוּ. זאת קיבלת.

בַּלִי מַרְדַנַה: בעבור הכל.

גַ'יַתִירְתְהַה: נאמר שיש לי עבודה מבחוץ, אני חי בחוץ, אבל אני לא נותן 50% מהפרנסה שלי. אז העבודה שאני עושה, האם היא למעשה תחת הסמכות של הַגּוּרוּ?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אז אתה לא הולך בעקבות ההוראה של הַגּוּרוּ. חד וחלק זאת עובדה.

גַ'יַתִירְתְהַה: זה אומר שכל הפעילות במשך היום, עבודה, זה אומר שאני לא עוקב אחר ההוראה של הַגּוּרוּ. זו פעילות בלי אישור.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. אם אתה לא הולך בעקבות ההוראה של הַגּוּרו, אתה נופל באופן מידי. זאת הדרך. אחרת למה אתה שר, יַסְיַה פְּרַסָאדָאד בְּהַגַוַת-פְּרַסָאדוֹ? זו האחריות שלי לספק את הַגּוּרוּ. אחרת אני בשום מקום. אז אם אתה מעדיף להיות באף מקום, אתה יכול להמרות את הפה כרצונך. אבל אם אתה רוצה להיות יציב בעמדתך, אז עליך ללכת בְּדְבֵקוּת לפי ההוראה של הַגּוּרוּ.

דָּבֵק (1): אנחנו יכולים להבין את כל ההוראות שלך פשוט מקריאה בספרים שלך.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. מכל מקום, עקוב אחר ההוראה. היא נחוצה. לך בעקבות ההוראה. בכל מקום בו אתה נמצא, זה לא משנה. אתה בטוח. עקוב אחר ההוראה. אז אתה בטוח בכל מקום. זה לא משנה. בדיוק כפי שאמרתי לך שראיתי את גוּרוּ מַהָארָאגַ'ה לא יותר מעשרה ימים בחיים שלי, אבל הלכתי בעקבות ההוראה שלו. הייתי גְרּיהַסְתְהַה, מעולם לא חייתי בַּמַטְהַה, במקדש. זה פרקטי. כל כך הרבה אחים רוחניים המליצו "עליו להיות אחראי על המקדש הזה בְּבוֹמְבֵּיי, זה, כך, זאת..." גוּרוּ מַהָארָאגַ'ה אמר, "כן, מוטב שיחיה בחוץ. זה טוב, והוא יעשה מה שיידרש בבוא הזמן."

דְּבֵקִים: גָ'איַה! הַרִיבּוֹל!

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הוא אמר כך. לא יכולתי להבין באותו זמן למה הוא מצפה. כמובן, ידעתי שהוא רצה שאני אזמין ואסביר.

יַשׂוֹדָאנַנְדַנַה: אני חושב שעשית זאת בגדול.

דְּבֵקִים: גָ'איַה, פְּרַבְּהוּפָּאדַה! הַרִיבּוֹל!

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן, הגדולה היא בכך שהלכתי בדבקות אחר ההוראה של גוּרוּ מַהָארָאגַ'ה שלי, זה הכל. אחרת אין לי כוח. לא עשיתי שום קסם. לא כך? ייצור זהב כלשהו? (צחוק) עדיין, לי יש תלמידים טובים יותר מִן הַגּוּרוּ היוצר זהב יש מֵאַיְן.