HE/Prabhupada 0126 - רק בשביל לרצות את המורה הרוחני

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0125 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0127

רק בשביל לרצות את המורה הרוחני
- פרבהופאדה 0126


הרצאה על ב.ג. 4.18 - דֵלְהי, ה-3 בנובמבר, 1973

דְּבֵקַה: אמרת שאם מבצעים איזו פעילות, הפעילות צריכה לעמוד במבחן, כדי לראות עם קְרּישְׁנַּה מרוצה. אלא מה המבחן?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אם המורה הרוחני מרוצה, אז קְרּישְׁנַּה מרוצה. את זה אתם שרים כל יום: יַסְיַה פְּרַסָאדָאד בְּהַגַוַת-פְּרַסָאדוֹ יַסְיָאפְּרַסָאדָאן נַה גַתיהּ קוּתוֹ 'פּי אם המורה הרוחני מרוצה, אז קְרּישְׁנַּה מרוצה. זהו המבחן. אם הוא לא מרוצה, אז אין לו דרך אחרת.

זה פשוט מאוד להבין. נניח שמישהו עובד במשרד, הַבּוֹס הַמייָדִי הוא הראש, הפקיד או המפקח של המחלקה. אז כולם עובדים. אם הוא מספק את המפקח, או את הפקיד הראשי, אז זה מוּבָן שהוא ריצַה את הָרַכָּז המנהל. זה לא מאוד קשה. הַבּוֹס הַמִיָדִי שלך, הנציג של קְרּישְׁנַּה, הוא צריך להיות מרוצה - יַסְיַה פְּרַסָאדָאד בְּהַגַוַת-פְּרַסָאדוֹ יַסְיַה. לכן, ההנחיה של מורה רוחני נחוצה.

קְרּישְׁנַּה בא בצורת המורה הרוחני להדריך. זה מוזכר בּצַ'יתַנְיַה-צַ'ריתָאמְרּיתַה: גוּרוּ-קְרּישְׁנַּה-קְרּיפָּאיַה. גוּרוּ-קְרּישְׁנַּה-קְרּיפָּאיַה. אז גוּרוּ-קְרּיפָּה, חסד הַגּוּרוּ, הוא חסד של קְרּישׁנַּה. אז כששניהם מסופקים, הנתיב שלנו ברור. גוּרוּ-קְרּישְׁנַּה-קְרּיפָּאיַה פָּאיַה בְּהַקְתי-לַתָא-בִּיגַ'ה (צ'.צ' מַדְהְיַה 19.151) - אז השירות המסור שלנו מושלם. אז לא סימנת את ההצהרה הזו בַּגוּרְוָאשְׁטַקַה? יַסְיַה פְּרַסָאדָאד בְּהַגַוַת-פְּרַסָאדוֹ יַסְיָאפְּרַסָאדָאן נַה גַתִיהּ קוּתוֹ 'פּי.

בדיוק כמו התנועה הזאת. התנועה הזאת התחילה רק לסיפוקו של המורה הרוחני שלי. הוא רצה. צַ'יתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ רצה שהתנועה תתפשט בכל העולם. אז הוא ביקש מרבים מאחי הרוחניים, ורצה... הוא אפילו לא פקד, הוא רצה בכך. הוא שלח כמה מאחיי הרוחניים לארצות זרות כדי להפיץ, אבל בדרך זו או אחרת, הוא לא היה מאוד מוצלח. הוא נקרא בחזרה. אז חשבתי, "אנסה בגילי המתקדם." אז הרצון היחידי היה לספק את הרצון של המורה הרוחני. אז אתם עזרתם עכשיו. זה מגיע לקראת הצלחה. וזה יַסְיַה פְּרַסָאדָאד בְּהַגַוַת-פְּרַסָאדַהּ. אם אנו עובדים בכנות תחת ההדרכה של המורה הרוחני, זה הסיפוק של קְרּישְׁנַּה, וְקְרּישְׁנַּה יעזור לנו להתקדם.