HE/Prabhupada 0151 - יש ללמוד מִן האָצָ'ארְיוֹת

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0150 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0152

יש ללמוד מֶן האָצָ'ארְיוֹת
- פְּרַבְּהוּפָּאדַה 0151


הרצאה על שׂ.ב. 7.6.1 - מַדְרַס, ה-2 בינואר, 1976

אז אנחנו מתכננים תוכניות שונות אבל הן לא תיצלחנה. כל כך הרבה הסברתי לילה שעבר, שאנו חושבים את עצמנו עצמאיים ומתכננים כל כך הרבה דברים עצמאית כדי להיות מאושרים. זה בלתי אפשרי. זה לא קיים. זה המשחק האשלייתי של מָאיָא. דָייוִי הי אֵשָׁא גוּנַּה-מַיִי מַמַה מָאיָא דוּרַתְיַיָא. אינך יכול לגבור על זאת.

אז מה הפתרון בַּאַחַרִית? מָאם אֵוה יֵה פְּרפּדְיַנְתֵה מָאיָאם אֵתָאםּ תַרַנְתי תֵה (ב.ג. 7.14). אם נתמסר לקרישנה, אז נחיה את המעמד המקורי שלנו. זה... תודעת קרישנה פירושה במקום לשמור כל כך הרבה דברים בתודעה... אלה בסך הכל תודעה מעוותת. המציאות... יש לנו תודעה, זאת עובדה, אלא שהתודעה שלנו מלוכלכת. עלינו לנקות את התודעה. לטהר תודעה פירושו בְּהַקְטי. בְּהַקְטי, ההגדרה שניתנת בנָארַדַה פַּנְֿצַ'רָאתְרַה... רֻוּפַּה גוֹסְוָאמִי... רֻוּפַּה גוֹסְוָאמִי אומר:

אַנְיָאבְּהילָאשׁיתָא-שֻׂוּנְיַםּ
גְ'נָֿאנַה-קַרְמָאדי-אַנָאוְרּיתַם
אָנוּקֻוּלְיֵנַה קְרּישְׁנָּאנוּ-
שִׂילַנַםּ בְּהַקְתיר אוּתְתַמָא
(ברס. 1.1.11)

בְּהַקְטי מדרגה ראשונה הוא שאין שום מניע אחר. אַנְיָאבְּהילָא... מפני שפֹּה בעולם החומרי, תחת השליטה של הטבע החומרי פְּרַקְרּיתֵהּ קְרייַמָאנָּאני גוּנַּיְהּ קַרְמָאנּי סַרְוַשַׂהּ, אַהַנֹקָארַה-וימֻוּדְּהָאתְמָא קַרְתָא... (בּ.ג. 3.27). אנחנו תחת שליטה מלאה של הפְּרַקְרּיתִי, הטבע החומרי. אבל כיוון שאנו טיפשים, שכחנו את המעמד שלנו, לכן אַהַנְֹקָארַה, אַהַנְֹקָארַה כוזב. זה אַהַנְֹקָארַה כוזב: "אני הודי", "אני אַמֵריקַאִי," :אני בְּרָאהְמַנַּה," "אני קְשַׁתְרייַה." זה אַהַנְֹקָארַה כוזב. מכאן נָארַדַה פַּנְֿצַ'רָאתְרַה אומר סַרְווֹפָּאדְהי-וינירְמוּקְתַםּ (צ'.צ' מַדְהְיַה 19.170).

על אדם להיעשות חופשי, לא נגוע בכל כך הרבה תַוויוֹת, "אני הודי," "אני אַמֵריקַאִי", "אני זה", "אני כך." "אני..." סַרְווֹפָּאדְהי וינירְמוּקְתַםּ תַת-פַּרַתְוֵנַה נירְמַלַם - כשהוא מיטהר, נירְמַלַם, ללא אף תַווית, "אני חלק בלתי-נפרד מקרישנה." אַהַםּ בְּרַהְמָאסְמי. זה אַהַםּ בְּרַהְמָאסְמי.

קרישנה הוא פַּרַה-בְּרַהְמַן. הוא מתואר בשְׂרִימַד-בְּהַגַוַד-גִיתָא. אַרְג'וּנַה... פַּרַםּ בְּרַהְמַה פַּרַםּ דְהָאמַה פַּויתְרַםּ פַּרַמַםּ בְּהַוָאן פּוּרוּשַׁםּ שָׂאשְׂוַתַם אָדְיַם (ב.ג. 10.12). אַרְג'וּנַה זיהה והוא אמר, "אתה הַרֵי מוּכַּר לכל הרשויות." פְּרָאהְלַדַה מַהָארָאגַ'ה הוא אחד מהרשויות.

תיארתי את הרשויות: בְּרַהְמָא הוא רשות, שׂיוַה הוא רשות, וקַפּילַה הוא רשות, קוּמָארַה, ארבעת הקוּמָארים, הם רַשויות, ומַנוּ הוא רשוּת. באותו האופן, פְּרָאהְלַדַה מַהָארָאגַ'ה הוא רשוּת. גַ'נַקַה מַהָארָאגַ'ה הוא רַשות. שתיים עשרה הרשויות. אז ארג'ונה אישר, "אתה מדבר, בעצמך, שאתה הריבון העליון," מַתְתַהּ פַּרַתַרַםּ נָאנְיַת (ב.ג. 7.7), ומדיון הבְּהַגַוַד-גִיתָא, אני מקבל אותך פַּרַבְּרַהְמַן. ולא זאת בלבד, כל הרשויות, גם הן מקבלות אותך." לאחרונה, בזמננו, רָאמָאנוּגָ'אצָ'ארְיַה, מַדְהְוָאצָ'ארְיַה, כל האָצָ'אריוֹת, גם הם מקבלים את קרישנה. אפילו שַׂנְֹקַרָאצָ'ארְיַה, הוא מקבל את קרישנה. סַה בְּהַגַוָאן סְוַיַםּ קְרּישְׁנַּהּ.

אז קרישנה מתקבל כאישיות אלוה העילאי על ידי כל האָצָ'ארְיוֹת. עלינו ללמוד מהאָצָ'ארְיות, לא מהאדם הפשוט או כל אָצָ'ארְיַה מתוצרת-עצמית. לא. זה לא יסייע. בדיוק כפי... לפעמים בבית המשפט אנחנו מגיעים עם פסק-דין מבית משפט אחר וזה נלקח ברצינות רבה כיוון שזו סמכות. איננו יכולים לייצר שיפוט. באותו האופן, אָצָ'ארְיוֹפָּאסַנַםּ, בבְּהַגַוַד-גִיתָא, זה מומלץ. עלינו ללכת לאָצְ'ארְיוֹת. אָצָ'ארְיַוָאן פּוּרוּשׁוֹ וֵדַה: "מי שקיבל את האָצָ'ארְיַה בשושלת המורים, הוא יודע את הדברים." אז כל האָצָ'ארְיוֹת, הם מקבלים את קרישנה, אישיות אלוה העילאי. נָארַדַה, הוא מקבל, וְיָאסַדֵוַה, הוא מקבל, וארג'ונה גם הוא מקבל, שהאזין באופן אישי לקרישנה, בְּהַגַוַד-גִיתָא. וגם בְּרַהְמָא.

אתמול מישהו שאל "היכן היה השם של קרישנה לפני דְוָאפַּרַה-יוּגַה?" לא, זה היה. בשָׂאסְתְרוֹת נמצא את קרישנה. בוֵדוֹת, באַתְהַרְוַה וֵדַה ובאחרות, מופיע השם של קרישנה. ובבְּרַהְמָה-סַמְּהיתָא - בְּרַהְמָא, הוא כתב את בְּרַהְמָה-סַמְּהיתָא - זה מוסבר שם בבירור, אִישְׂוַרַהּ פַּרַמַהּ קְרּישְׁנַּה סַצ'-צ'יד-אָנַנְדַה-ויגְרַהַהּ (בּרס. 5.1), אַנָאדיר אָדיהּ. אַנָאדיר אָדיר גוֹוינְדַה סַרְוַה-קָארַנַּה-קָארַנַּם (ב.ס. 5.1). וקרישנה גם אומר, מַתְתַהּ פַּרַתַרַםּ נָאנְיַת קינְֿצ'יד אַסְתי דְהַנַנְֿגַ'יַה (ב.ג. 7.7). אַהַםּ סַרְוַסְיַה פַּרַבְּהַווֹ (ב.ג. 10.8). סַרְוַסְיַה פירושו כולל כל הדֵוַתָא, כל ישויות החיים, הכל. והוֵדָאנְתַה אומרת, גַ'נְמָאדי אַסְיַה יַתַהּ (שׂ.ב. 1.1.1).

אז קרישנה הוא האישיות העליונה, אִישְׂוַרַהּ פַּרַמַם, מהריבון בְּרַהְמַה. הוא המפיץ של הידע הוֵדי, וקרישנה אומר גם, וֵדַיישׂ צַ'ה סַרְוַייר אַהַם אֵוַה וֵדְיַם (בּ.ג. 15.15). זו המטרה בסופו של דבר.