HE/Prabhupada 0152 - מי שחוטא לא יכול להפוך מודע לקרישנה

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0151 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0153

מי שחוטא לא יכול להפוך מודע לקרישנה
- פְּרַבְּהוּפָּאדַה 0152


הרצאה על בּ.ג. 1.31 - לוֹנְדוֹן, ה-24 ביולי, 1973

כל אחד, כל אדם רוצה להיות שמח עם מה שנקרא גְרּיהַה-קְשֵׁתְרַה-סוּתָאפְּתַה-וִיתְתַיְהּ (שׂ.ב. 5.5.8), חיי משפחה, ואדמה כלשהי. בימים ההם לא הייתה תעשיה. לכן תעשיה אינה מפורשת. אדמה. אם יש לך אדמה, אז אתה יכול לייצר מזון עבורך. אלא שלמעשה אלה חיינו. כאן בכפר אנו מוצאים כל כך הרבה אדמה יתומה, אלא שאין הם מייצרים את המזון שלהם. המזון שלהם בא מן הפרות, פרות מסכנות, להורגן ואז לאכול אותן. זה לא טוב.

גְרּיהַה-קְשֵׁתְרַה. אתה נעשה גְרּיהַסְתְהַה, אלא שאתה מייצר את המזון מהאדמה, גְרּיהַה-קְשֵׁתְרַה. וכשאתה מייצר מזון, ואז מגדל ילדים, גְרּיהַה-קְשֵׁתְרַה-סוּתַה-אָאפְּתַה-ויתְתַה. בהודו בכפר, יש, עדיין המערכת היא, בין העניים, מחזיקי המשק, אם המחזיק לא יכול להרשות לעצמו לשמור על פרה, הוא לא יינשא. גַ'רוּ וגַרוּ. גַ'רוּ פירושו אישה, וגַרוּ פירושה פרה.

אז אדם צריך להחזיק באישה אם ביכולתו לשמור גם על פרה. גַ'רוּ וגַרוּ. מפני שאם אתה מחזיק באישה, מיד יהיו ילדים. אם לא תוכל לתת להם את חלב הפרה, יהיו הם רעועים, לא מאוד בריאים. עליהם לשתות מספיק חלב. אז פרה נחשבת לכן כאמא. כיוון שאמא אחת הביאה חיים לילד, האמא השנייה מספקת חלב. אז כולם צריכים להיות אסירי תודה לאמא פרה, משום שהיא נותנת חלב.

אז לפי השָׂאסְתְרַה שלנו ישנן שבע אמהות. אָאדַוּ מָאתָא, האם האמיתית, שֶׁמִגּוּפַהּ נולדתי. אָאדַוּ מָאתָא, היא אֵם. גוּרוּ-פַּתְנִי, אשת המורה. גם היא אֵם. אָאדַוּ מָאתָא גוּרוּ-פַּתְנִי, בְּרָאהְמַנִּי. אשת הבְּרָאהְמַנַּה, גם היא אֵם. אָאדַוּ מָאתָא גוּרוּ-פַּתְנִי בְּרָאהְמַנִּי רָאגַ'ה-פַּתְניקָא, המלכה היא אֵם. אז כמה יש? אָדַוּ מָאתָא גוּרוּ-פַּתְנִי בְּרָאהְמַנִּי רָאגַ'ה-פַּתְניקָא, אז דְהֵנוּ. דְהֵנוּ היא פרה. גם היא אֵם. ודְהָאתְרִי. דְהָאתְרִי היא אחות. דְהֵנוּ דְהָאתְרִי תַתְהָא פְּרּיתְהיוִי, גם האדמה. האדמה גם היא אמא. בדרך כלל אנשים מטפחים את המולדת שלהם, היכן שהם נולדים. זה טוב.

אבל על הדרך עליהם לטפל באמא פרה גם. אלא שהם לא מטפלים באֵם. לכן הם חוטאים. לכן עליהם לסבול. הם חייבים, צריכה להיות מלחמה, דֶּבֶר וּמַגֵיפה, רעב. מרגע שאנשים נעשים חוטאים, העונש של הטבע בא מיידית. אין באפשרותכם להימנע ממנו.

לכן התנועה לתודעת קְרּישְׁנַּה משמעותה פתרון לכל הבעיות. ללמד אנשים לא להיעשות חוטאים. אדם חוטא איננו יכול להפוך מודע לקְרּישְׁנַּה. להפוך מודע לקְרּישְׁנַּה פירושו של דבר שעליו לוותר על הפעילויות החטאות.