HE/Prabhupada 0201 - איך לעצור את המוות

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0192 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0202

איך לעצור את המוות
- פְּרַבְּהוּפָּאדַה 0201


הרצאה על צ'.צ'. מַדְהְיַה-לִילָא 20.102 - בּוֹלְטימוֹר, ה-7 ביולי, 1976

אז אנחנו רודפים אחרי ידע, אבל כל כך הרבה דברים אינם ידועים לנו. אז סַנָאתַנַה גוֹסְוָאמִי מלמד אותנו על ידי הדוגמה האישית שלו כיצד לגשת למורה הרוחני, ואת המקרה שלו "ככה אני סובל". הוא היה שָׂר, לא הייתה שאלה לגבי סבל. הוא היה ממוקם היטב. הוא כבר הסביר "גְרָאמְיַה-וְיַוַהָארֵה פַּנְּדּיתַה, תָאי סַתְיַה קַרי מָאני": "יש כל כך הרבה שאלות שאני לא יכול לענות עליהן. אין פיתרון. עדיין, אנשים אומרים שאני איש מאוד משכיל - אני מקבל זאת בטיפשות."

אף אחד הוא לא אדם מלומד אלא אם כן הוא הולך לגורו. תַד-ויגְ'נָֿאנָארְתְהַםּ סַה גוּרוּם אֵוָאבְּהיגַצְ'צְ'הֵת (מוּנְּדַּקַה אוּפַּנישַׁד 1.2.12) לכן הפקודה הַוֵּדית היא שאם אתה רוצה להיות מלומד לך לגורו, לגורו המוסמך, לא לגורו-לכאורה.

תַד וידְדְהי פְּרַנּיפָּאתֵנַה
פַּריפְּרַשְׂנֵנַה סֵוַיָא
אוּפַּדֵקְשְׁיַנְתי תֵה גְ'נָֿאנַםּ
גְ'נָֿׁאנינַס תַתְתְוַה-דַרְשׂינַהַּ
(בְּהַגַוַד גִיתָא 4.34)

גורו משמעותו אחד שראה את האמת המוחלטת. זה גורו. "תַתְתְוַה-דַרְשׂינַהַּ". תַתְתְוַה משמעותה האמת המוחלטת, ו-דַרְשׂינַהַּ, אחד שראה.

אז התנועה שלנו, תנועת תודעת קרישנה שלנו, היא למטרה הזאת, לראות את האמת המוחלטת, להבין את האמת המוחלטת, לדעת את הבעיות של החיים ואיך ליצור פיתרון. הדברים האלה הם הנושא שלנו. הנושא שלנו הוא לא דברים חומריים, שבדרך כזאת או אחרת אתה יכול להשיג מכונית ודירה ואישה טובה, אז כל הבעיות שלך יפתרו. לא. זה לא פתרון של בעיות. הבעיה האמיתית זה איך לעצור את המוות שלך. זאת היא הבעיה האמיתית. אבל בגלל שזה נושא מאוד קשה, אף אחד לא מתעסק בו. "הו, מוות - אנחנו נמות בשלווה."

אבל אף אחד לא מת בשלווה. אם אני אקח סכין ואומר, "עכשיו תמות בשלווה", (צחוק) המצב של השלווה ייפסק מיידית. הוא יבכה. אז אלה הן שטויות, אם מישהו אומר, "אני אמות בשלווה". איש לא מת בשלווה, זה לא אפשרי. לכן מוות הוא בעיה. גם לידה היא בעיה. אף אחד לא בשלווה כשהוא נמצא ברחם של האם. הוא דחוס, אטום, ובימינו יש גם סיכון להיהרג.

אז אין שאלה על שלווה, לידה ומוות. ואז גם זקנה. בדיוק כמוני איש זקן, יש לי כל כך הרבה צרות. אז זקנה. וגם מחלה, לכולם יש נסיון, אפילו כאב ראש מספיק כדי לעשות לך צרות. הבעיות האמיתית הן אלה: לידה, מוות, זקנה, מחלה. זו הָעֵדוּת שניתנה ע"י קְרּישְׁנַּה, גַ'נְמַה-מְרּיתְיוּ-גַ'רָא-וְיָאדְהי דוּהְקְהַה-דוֹשָׁאנוּדַרְשַׂנַם (ב.ג. 13.9) אם אתה משכיל, כדאי לך לקחת בחשבון את ארבעת הבעיות הללו כמאוד מסוכנות.

אז הם, אין להם ידע. לכן הם נמנעים מהשאלות הללו. אבל אנחנו מתעסקים בשאלות הללו ברצינות רבה. זה ההבדל בין תנועות אחרות לבין התנועה של תודעת קרישנה. התנועה שלנו עוסקת באיך לפתור את הבעיות הללו.