HE/Prabhupada 0204 - אני מקבל את החסד של הגורו. זה וָאנִי

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0203 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0205

אני מקבל את החסד של הגורו. זה ואני - פרבהופאדה 0204


טיול בוקר - יולי 21, 1975, סן פרנסיסקו

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: מוכרחים להתרועע עם שניהם. גוּרוּ-קְרִישְּׁנַּה-קְרּיפָּאיַה פָּאיַה בְּהַקְטִי לַתָה-בִּיגַ'ה (צ'.צ'. מַדְהְיַה 19.151). גם החסד (קְרּיפַּה) של גוּרוּ וגם זה של קְרִישְּׁנַּה, צריך לחבר אותם. אז תקבלו.

גָ'איַדְוָויְיתַה: אנחנו מאוד נחושים לקבל את הגוּרוּ-קְרּיפַּה.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: מי?

גָ'איַדְוָויְיתַה: כולנו, כל אחד מאיתנו.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. יַסְיַה פְּרַסָאדָאד בְּהַגַוַות-פְּרַסָאדַהַּ. אם אתם מקבלים את הקְרֶפַּה של הגוּרוּ, אז מיד תקבלו את קְרִישְּׁנַּה.

נָארָאיַנַּה: גוּרוּ-קְרּיפַּה זמין רק כשמרצים את המורה הרוחני, שְּׁרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אחרת איך?

נָארָאיַנַּה: סלח לי?

פְּּרַבּהוּפָּאדַה: אחרת איך זה יבוא?

נָארָאיַנַּה: אז אותם תלמידים, שאין להם הזדמנות לראות או לדבר איתך...

פרבהופאדה: את מה שהוא דיבר, וָאנִּי וּוָאפּוּהּ. גם אם לא רואים את הגוף שלו, קבלו את המילה שלו, וָאנִּי.

נָארָאיַנַּה: אבל איך הם יודעים שהם מרצים אותך, שְּׁרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה?

פְּרַבּהוּפָּאדַה: אם תלכו באמת אחרי המילים של הגוּרוּ, זה אומר שהוא נעשה מרוצה. ואם לא הולכים אחריהן, איך הוא יהיה מרוצה?

סוּדָאמַה: לא רק זה, אבל החסד שלך נפוץ לכל מקום, ואם ננצל זאת, אמרת לנו פעם, אז נחוש בתוצאה.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן.

גַ'יָאדְוָויְיתַה: ואם יש לנו אמונה במה שהגוּרוּ אומר, אז מיד אנחנו נעשה זאת.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. גוּרוּ מַהָארָגַ'ה שלי נפטר ב-1936, ואני התחלתי את התנועה ב- 1965, שלושים שנה מאוחר יותר. אז? אני מקבל את החסד של הגורו. זה וָאנִּי. אפילו הגורו לא נוכח פיזית, כשאתם עוקבים אחרי הוָאנִּי, אז אתם מקבלים עזרה.

סוּדָאמַה: אז אין שאלה של פירוד כל עוד התלמיד הולך אחר הוראתו של הגורו.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: לא. צַ'קהוּ-דָאן דִילוֹ גֵ'יי... מה אז, ההמשך?

סודאמה: צַ'קְהוּ-דָאן דִילוֹ גֵ'יי, גַ'נְמֵה גַ'נְמֵה פְּרַבְּהוּ סֵיי.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: גַ'נְמֵה גַ'נְמֵה פְּרַבְּהוּ סֵיי. אז איפה הפירוד? מי שפתח את העיניים שלך. הוא לידה אחרי לידה הפְּרַבּהוּ (האדון) שלך.

פַּרַמַהָאמְּסַה: אתה אף פעם לא מרגיש פירוד עז מהמורה הרוחני שלך?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: את זה, אתה אינך מוכרח לשאול.