HE/Prabhupada 0208 - מצאו מקלט באדם שהוא דבק של קְרּישְׁנַּה

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0207 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0209

מצאו מקלט באדם שהוא דבק של קְרּישְׁנַּה - Prabhupāda 0208


הרצאה על שׂ.בּ. 6.1.19 -- דֵּנְבֶר, ה-29 ביוני, 1975

וַיְשׁנַּוַה בשום הזדמנות אינו מבצע חטאים, ומה שהוא ביצע בעבר, גם זה הסתיים - זה נאמר על ידי קְרּישְׁנַּה. במילים אחרות, אם תעסיק את עצמך בדבקות בשירות לריבון, אז לבטח אתה תשתחרר מכל התגובות לחטאים.

איך זה אפשרי? יַתְהָא קְרּישְׁנָּארְפּיתַה-פְּרָאנַּאהּ - פְּרָאנַּאהּ, פְּרָאנַּיְר אַרְתְהַיְר דְהְיָא וָאצָ'א. פְּרָאנַּאהּ, פְּרָאנַּאהּ פירושו חיים. מי שהקדיש את חייו לשירות קְרּישְׁנַּה, איש שכזה. איך הקדשה של חיים למען שירות לְקְרּישְׁנַּה יכולה להתאפשר? גם זה נאמר כאן: תַת-פּוּרוּשַׁה-נישֵׁוַיָא. אתה צריך לתפוס מחסה תחת אדם שהוא דָּבֵק של קְרּישְׁנַּה, ואתה צריך לשרת. זה אומר שאתה צריך לקבל דָּבֵק, דָּבֵק אמיתי, דָּבֵק טהור, בתור המדריך שלך. זה התהליך שלנו.

רֻוּפַה גוֹסְוָאמִי אומר בַּבְּהַקְתי-רַסָאמְרּיתַה-סינְדְהוּ, "התהליך הראשון הוא, צעד ראשון הוא אָאדַוּ גוּרְוָאשְׂרַיַם : לקבל גורו. לקבל גורו, גורו משמעותו נציג של קְרּישְׁנַּה. אחד שהוא לא נציג של קְרּישְׁנַּה, לא יכול להיות גורו. גורו לא אומר שכל שטות יכול להפוך לגורו, לא; רק תַת-פּוּרוּשַׁה. תַת-פּוּרוּשַׁה משמעותו אדם שקיבל את האישיות העליונה של אלוהים בתור הכל: תַת-פּוּרוּשַׁה-נישֵׁוַיָא. זה אומר וַיְשׁנַּוַה, דָּבֵק טהור. אז זה לא קשה מדי. בחסדו של קְרּישְׁנַּה יש דבקים טהורים, אז יש לתפוס מחסה תחתיהם - אָאדַוּ גוּרְוָאשְׂרַיַם. ואז סַדְ-דְהַרְמַה-פְּרּיצְ'צְ'הָאת : אחרי קבלת מורה רוחני מוסמך, אחד צריך להיות מסוקרן ללמוד את המדע של קְרּישְׁנַּה - סַד-דְהַרְמַה-פְּרּיצְ'צְ'הָאת סָאדְהוּ-מָארְגַה-אַנוּגַמַנַם. ותודעת קְרּישְׁנַּה פירושה שצריך ללכת בעקבות צעדיהם של הדבקים - סָאדְהוּ-מָארְגַה-אַנוּגַמַנַם.

אז מי הם הַסָּאדְהוּ האלה? זה גם מוזכר בַּשָּׂאסְתְרַה, כבר דיברנו על זה:

סְוַיַמְבּהֻוּר נָארַדַהּ שַׂמְבּהוּהּ
קוּמָארַהּ קַפּילוֹ מַנוּהּ
פְּרַהְלָאדוֹ גַ'נַקוֹ בְּהִישְׁמוֹ
בַּליר וַיָאסַקיר וַיַם
(שׂ.בּ. 6.3.20)

שֶׁשניים... תריסר אישים מוזכרים כאן במיוחד, שֶׁהֵם מַהָאגַ'נַה, הם גוּרוּאים מוסמכים, וצריך לעקוב אחרי הדרך שלהם. זה לא קשה. אז סְוַיַמְבּהֻוּ משמעותו האל בְּרַהְמָא. סְוַיַמְבּהֻוּ נָארַדַהּ שַׂמְבּהוּהּ. שַׂמְבּהוּהּ משמעותו האל שׂיוַה. אז כל אחד מהם... מתוך כל שנים-עשר הַמַּהָאגַ'נַה, ארבעה מאוד בולטים. זה סְוַיַמְבּהֻוּ, משמעותו בְּרַהְמָא, ואז שַׂמְבּהוּהּ, האל שׂיוַה ואז קוּמָארַהּ. ויש עוד סַמְפְּרַדָאיַה, שְׂרִי סַמְפְּרַדָאיַה, מִלַּקְשְׁמִיגִ'י. לכן עלינו לקבל מורה רוחני שבא מאחת מארבע שושלות המורים הללו בקפדנות. אז אנו נרוויח. אם אנחנו נקבל רק גוּרוּ-לכאורה, זה לא יהיה אפשרי. אנחנו חייבים לקבל גורו מתוך שושלת המורים.

לפיכך מומלץ כאן, תַת-פּוּרוּשַׁה-נישֵׁוַיָא: אנחנו צריכים לשרת אותו באמונה ותמיד בכנות. אז התכלית שלנו תבוא לידי ביטוי. ואם נבצע את שורת הפעילות הזו, הקדשת החיים לְקְרּישְׁנַּה. ועיסוק מתמיד בשירות לְקְרּישְׁנַּה תחת ההכוונה של תַת-פּוּרוּשַׁה כלומר מי שאין לו עניין יותר חוץ מלהזמין ולהסביר תודעת קְרּישְׁנַּה - אז החיים שלנו מוצלחים. אנו משתחררים מכל התגובות לחטאים, ובלי להיות מטוהרים... מפני שֶׁקְרּישְׁנַּה, או אלוהים, הוא טהור. אַרְג'וּנַה אמר, פַּרַםְּ בְּרַהְמַה פַּרַםְּ בְּרַהְמַה פַּויתְרַםּ פַּרַמַםּ בְּהַוָאן : הריבון שלי קְרּישְׁנַּה, הינך העליון הטהור.

אז אלא אם אנו טהורים אנחנו לא יכולים לגשת לְקְרּישְׁנַּה. אמירה זו היא בַּשָּׂאסְתְרַה. מבלי להפוך לאש, לא תוכל להיכנס לאש. באופן דומה, אלמלא היעשותנו טהורים, לא נוכל להיכנס לממלכת אלוהים. זה מקובל על ידי כל הדתות. בדת הנוצרית זה גם ככה: שמבלי להיות טהור לא תוכל להיכנס לממלכת אלוהים.