HE/Prabhupada 0234 - להיעשות דבק זו ההכשרה הגדולה ביותרהרצאה על בּ.ג. 2.5-4 -- לונדון, 5 באוגוסט, 1973

אז פְּרַהְלָאדַה מַהָארָאגַ'ה... נְרּיסימְּהַדֵוַה הציע לְפְרַהְלָאדַה מַהָארָאגַ'ה, "כעת אתה יכול לקבל כל ברכה שתחפוץ." אז פְּרַהְלָאדַה מַהָארָאגַ'ה השיב, "אלי היקר, אנחנו חומרניים. אני נולדתי לאב שהוא לחלוטין חומרני. אז גם אני, מפני שנולדתי לאב חומרני, גם אני חומרני. ואתה, אישיות אלוה העילאי, אתה מציע לתת לי איזו ברכה. אני יכול לקבל כל סוג של ברכה ממך. אני יודע זאת. אמם מהי התועלת בכך? מדוע שאבקש ממך ברכה כלשהי? ראיתי את אבי. חומרית, הוא היה כל כך חזק שאפילו האלים למחצה, אינְדְרַה, צַ'נְדְרַה, וַרוּנַּה, עיניו האדומות איימו עליהם. והוא זכה, בשליטה על היקום. הוא היה כל כך חזק. ועושר, שפע, עוצמה, מוניטין, הכל מלא, אמנם אתה גמרת זאת בשניה אחת. אז מדוע אתה מציע לי ברכה כזו? מה אעשה בה? אם אקח ממך ברכה זו ואיעשה מנופח, ואעשה הרע בכל נגדך, אז אתה מסוגל לגמור זאת בשניה. לכן אל נא תציע לי ברכה כזו, שפע חומרי כזה. מוטב שתתן לי ברכה להיות עסוק בשירות המשרת שלך. אני חפץ בברכה זו. הבה אהיה מבורך בידך שאהיה עסוק בשירות המשרת שלך, לא כמשרת באופן ישיר."

אז, אחרי תפילות רבות, אחרי שהרגיע את הריבון... הוא כעס מאוד. אז כשהוא נעשה מעט יותר שלו, הוא ביקש, "אל יקר שלי, אני יכול לבקש ממך עוד, ברכה נוספת. אבי היה אויב מושבע מאוד, מאוד שלך. זאת היתה סיבת המוות שלו. כעת אני אבקש ממך לסלוח לו ולהעניק לו גאולה." זה בן של וַיְשְׁנַּוַה. הוא לא ביקש דבר למען עצמו. ולמרות שהוא ידע שאביו היה האויב הגדול ביותר, עדיין, הוא מבקש את ברכתו, "מי יתן ובריה חסרת-מזל זו תיוושע." אז הריבון נְרּיסימְּהַדֵוַה הבטיח, אמר, "פְּרַהְלָאדַה היקר שלי, לא רק אביך, אלא אביו של אביך, אבא שלו, עד ארבעה-עשר דורות, כולם נושעו. מפני שאתה נולד במשפחה זו." אז כל מי שהפך לְוַיְשְׁנַּוַה, דבק של הריבון, הוא נותן את השירות הגדול ביותר למשפחה. מפני שביחסים איתו, אביו, אמו, כל אחד, כולם יזכו בגאולה. ממש כפי שיש לנו נסיון, אם אדם מת בקרב בטרם-עת, משפחתו נתמכת על ידי הממשלה. באופן דומה, להיעשות דבק זה ההכשרה הגבוהה ביותר. יש לו הכל. יַתְרַה יוֹגֵשְׂוַרוֹ הַריהּ יַתְרַה דְהַנוּר-דְהַרַהּ פָּארְתְהַהּ (בּ.ג. 18.78). כשיש קְרּישְׁנַּה וכשיש דבק, כל נצחון, כל התהילה שם. זה מובטח.