HE/Prabhupada 0358 - חייבים, במהלך חיים אלו, למצוא פתרון למוות ולידה מחדש

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0355 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0370

חייבים, במהלך חיים אלו, למצוא פתרון למוות ולידה מחדש
- פרבהופאדה 0358


הרצאה על ב.ג. 7.14 - הַמְבּוּרג, ה-8 בספטמבר, 1969

כעת, איך נפגוש במוות? כמו חתולים וכלבים? אז מהי התועלת בצורת חיי האדם? החתולים והכלבים, יש להם גוף. גם הם יצטרכו לפגוש במוות. ולי יש גוף; גם אני אפגוש במוות. זה אומר שנועדתי לפגוש במוות בדומה לחתולים ולכלבים? איזה סוג של בן-אדם אני אז? לא. השָׁאסְטְרַה אומרת, לַבְּדְהְוָה סוּ-דוּרְלַבּהַם אִידַםּ בַּהוּ-סַמְבְּהַוָאנְתֵה. אחר אבולוציה של הרבה, הרבה סוגי גוף שונים... אתם מבינים את תורת האבולוציה. היא לא בדיוק כמו התיאוריה של דַרְווין, אבל תהליך האבולוציה נמצא שם. דבר זה מוסגר בספרות הוֵודית. מדרגה נמוכה של חיי חיה לדרגה גבוהה של חיי בעל חיים, כך צריכה צורת חיי אדם זו להיות מובנת. קיבלנו צורת חיי אדם זו לאחר רמות רבות, רבות ונמוכות של חיים. לַבְּדְהְוָה סוּ-דוּרְלַבְּהַם. והיא מאוד נדירה. אֵלֶה מכם שהם ביולוגים, מְנוּ כמה סוגים של ישויות חיים יש שם. ישנם 8,400,000 מיני חיים. מתוכם, בן-האדם הוא בכמות מאוד קטנה. מתוך 8,400,000 בני האדם הם 400,000; בהשוואה לחיות אחרות, כמות קטנה מאוד. מתוך זה, קיימים בני-אדם לא-מתורבתים, רבים. הם כמעט חיות. אז ישנה צורה מתורבתת של האדם, כפי שאנוּ. מתוכם, הם לא יודעים... רבים, לא יודעים מהם חיים רוחניים. מַנוּשְׁיָאנָאם. גם זה מופיע בבְּהַגַוַד-גִיתָא: מַנוּשְׁיָאנָאם סַהַסְרֵשׁוּ (ב.ג. 7.3). מתוך אלפים רבים של בני אדם, אחד מעוניין למצוא פתרון לבעיות. לא כל אחד. הכל, הם אף לא יודעים זאת מה הבעיה. גם לא איכפת להם מכך. הם חושבים, "בסדר גמור, שתהיה בעיה. יש לנו אל החיים הללו, הבה נהנה לנו מן החושים." אז הם כמעט כמו בעלי החיים. לעומת זאת, אלו הסקרנים לדעת כיצד לפתור את הבעיה, הם מתקבלים כבני-אנוש. אחרים, הם אף לא בני-אדם. הם כמעט כמו חיות.

אז יש לכם הזדמנות זו. גוף זה צריך יש לנצל היטב, איך לפתור את הבעיה. אם פשוט נזרוק את עצמנו לתוך גלי הלידה והמוות, על כל סוגי הגוף השונים, זו לא ממש אינטליגנציה. כלל וכלל לא, ליתר דיוק. אז צורת חיי אדם זו צריך לנצל כּדֵי לתת פתרון לבעיה. זו הציוויליזציה הוֶודית. הם מדגישים יותר את הפתרון לבעיות, הבעיות האמיתיות. צורת החיים החומרנית משמעותה להגדיל וליצור בעיות. זו לא ציוויליזציה אנושית מושלמת. ציוויליזציה אנושית מושלמת היא שאתם צריכים לשבת ברוגע, בשקט, ולחשוב פילוסופית, "איך לפתור את הבעיה הזו? מאיפה אשיג את הידע?" זו צורת אדם. כל ההוראה הוֵדית היא כזאת. כעת נצלו צורת חיים זו כדי לתת פתרון לבעיה. אל תמותו, לפני שהמוות בא הכינו פתרון. אל תמותו כמו חתולים וכלבים. לא. ומי שמנסה... הוֵדה אומרת, אֵתַד וידיתְוָא יַהּ פְּרַיָאתי סַה בְּרָאהְמַנַהּ: "מי שמת אחרי שניסה לתת פתרון לבעיות, הוא בְּרָאהְמַנַה." ומי שמת כמו חתולים וכלבים הוא נקרא קְרּיפַּנַה. קְרּיפַּנַה משמעותו אדם פחות אינטליגנטי.

אז אל לנו למות כמו החתולים והכלבים. עלינו למות כמו הבְּרָאהְמַנַה. אפילו במהלך חיים שלמים פתרון לא נעשה, אז מקבלים הזדמנות בחיים הבאים. בדיוק כפי שכל הנערים האלו באו אלינו, זה מובן שהם ניסו בחיים הקודמים שלהם גם לתת פתרון לבעיה הזאת, אבל זה לא היה גמוּר. ישנה הזדמנות נוספת. דברים אלו מצויינים בבְּהַגַוַד-גִיתָא. כעת, חיים אלו, עליכם להיות נחושים. אלו שבאים במגע עם תודעת קְרּישְׁנַה ומוסמכים לבצעה, עליהם להיות נחושים, "בחיים אלו אמצא פתרון. לא עוד. לא עוד אשוב לפה שנית." זו צריכה להיות הנחישות שלנו. אז, התנועה למען תודעת קרישנה היא למטרה זו, לתת פתרון לכל בעיות החיים ולשוב הביתה, בחזרה לאלוהות, היכן שאנו מקבלים חיים נצחיים, מלאי אושר וחדווה של ידע. זה הסכום והעיקר של התנועה לתודעת קְרּישְׁנַה.