HE/Prabhupada 0405 - הזדים אינם יכולים להבין שאלוהים הוא אישיות. זה זדוני

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0370 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0425

הזדים אינם יכולים להבין שאלוהים הוא אישיות. זה זדוני
- פרבהופאדה 0405


הרצאה על ש.ב. 7.7.30-31 - מוֹמְבַּסַה, ה-12 בספטמבר, 1971

הלא-דְבֵקים אינם מסוגלים להבין שלאלוהים יש אישיות. זה זדוני. הם לא מסוגלים... בגלל שהם אינם מסוגלים להבין, הבעיה היא שכשהלא-דבֵק מנסה להבין את אלוהים, הוא משווה אותו לעצמו.

דוקטור צפרדע, הסיפור של דוקטור צפרדע. דוקטור צפרדע מנסה להבין את האוקינוס האטלנטי בכך שהוא משווה אותו לבאר שלו שבעומק שלוש רגל, זה הכול. כשמישהו אומר לו שיש אוקינוס אטלנטי, הוא פשוט משווה אותו עם השטח המצומצם שלו. זה יכול להיות ארבע רגל, זה יכול להיות חמש רגל, זה יכול להיות עשר רגל, בגלל שהוא נמצא בתוך שלוש רגל. חבר שלו אומר לו, "הו, ראיתי מאגר מים, עצום." אז הגודל הזה, הוא פשוט משער, "עד כמה עצום זה יכול להיות? הבאר שלי היא בגודל של שלוש רגל, זה יכול להיות ארבע רגל, חמש רגל," וככה הוא ממשיך. אבל הוא יכול להמשיך לשער מיליונים ומיליונים של רגל ועדיין זה גדול יותר. זה משהו אחר. לכן, האתיאסטים, לא, הם חושבים בדרך שלהם שאלוהים, קרישנה עשוי להיות ככה, קרישנה עשוי להיות ככה, קרישנה עשוי להיות ככה. בדרך כלל הם חושבים שקרישנה זה הם. איך הם אומרים? קרישנה אינו גדול. הם לא מאמינים שאלוהים הוא גדול. הם חושבים שאלוהים היינו טוב כמותם, שהם גם אלוהים. זה זדוני.