HE/Prabhupada 0462 - וַיְשְׁנַּוַה אַפַּרָאדְהַה זו עבירה חמורה

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0425 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0478

וַיְשְׁנַּוַה אַפַּרָאדְהַה זו עבירה חמורה
- פרבהופאדה 0462


הרצאה על שׂ.ב. 7.9.7 - מָאיָאפּוּר, ה-27 בפברואר, 1977

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: וַיְשְׁנַּוַה אַפַּרָדְהַה זו עברה חמורה. אתם מכירים את מַהָארָאגַ'ה אַמְבַּרִישַׁה. הוא היה דַבֵק, והוא... דוּרְוָאסָא, הוא היה מאד גאה בכוחות היוגים שלו, והוא ביצא עברה בפני מַהָארָאגַ'ה אַמְבַּרִישַׁה, וקרישנה העניש אותו בכך שהוא שלח אחריו את הסוּדַרְשַׂנַה-צַ'קְרַה. והוא ביקש עזרה מרבים - בְּרַאהְמָה, וִישְנוּ. הוא יכול היה ללכת ישירות לוִישְנוּלוֹקָה, אבל הוא לא יכול היה לקבל מחילה. הוא היה צריך ללכת לוַיְשְׁנַּוַה, מַהָארָאגַ'ה אַמְבַּרִישַׁה, להשתטח לפני רגלי הלוטוס שלו. והוא כמובן, וַיְשְׁנַּוַה, מיד סלח לו. לכן, וַיְשְׁנַּוַה אַפַּרָדְהַה זו עברה חמורה ביותר, הָתִי-מָטָה. לכן עלינו להיות מאוד זהירים עם וַיְשְׁנַּוַה אַפַּרָדְהַה. עלינו לא... אַרְצְ'יָה וִישְׁנּוּ שִׂילָה-דְהִיר גּוּרוּשׁׁוּ נַרַה-מָתיר וַיְשְׁנַּוַה-גָ'תִי-בּוּדְהִי (פָּדְמַה פּוּרָנַה). וַיְשְׁנַּוַה-גָ'תִי-בּוּדְהִי היא עברה נוספת, עברה חמורה. באותה הדרך, לחשוב שהגורו הוא בן-אדם רגיל, זוהי גם עברה. לחשוב שהמֻוּרְתי עשוי ממתכת, אבן זה... אלו הן עברות. סַה נָרַקִי.

לכן עלינו להיות מאוד זהירים עם כללי הכתובים וללכת בעקבותיהם של הוַיְשְׁנַּוַה. מָהַגָ'אנוֹ יֵנַה סַה גַתַהּ. אל תחשבו שמַהָארָאגַ'ה פְּרַהְלָאדַה הוא ילד רגיל. עלינו ללמוד ממַהָארָאגַ'ה פְּרַהְלָאדַה איך להתקדם בשירות מסור.

תודה רבה.

דְבֵקִים: גַ'יַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה.