HE/Prabhupada 0482 - המֶחְשַׁב הוא הכלי למען ההתקשרות

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0481 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0485

המחשב הוא הכלי למען ההתקשרות
- פרבהופאדה 0482


הרצאה - סִיאָטֶל, ה-18 באוקטובר, 1968

המֶחְשָב הוא הכלי למען ההתקשרות. נגיד שאתם קשורים למישהו, איזה בחור, בחורה, איש כלשהו... מעצם טבענו, באופן כללי, אנו נקשרים לבני אדם. התקשרות למשהו שאינו אישי, היא דבר שאינו קיים. אם אתם רוצים להיות קשורים, ההתקשרות הזו חייבת להיות אישית. האם זאת לא עובדה? התקשרות בלתי-אישית... אינכם יכולים לאהוב את השמיים, אבל אתם יכולים לאהוב את השמש, אתם יכולים לאהוב, את הירח, את הכוכבים, משום שהם נקודות מגע ישירות, באנשים. ואם אתם רוצים לאהוב את השמיים, זה מאוד קשה עבורכם. שׂוּמַה עליכם, לשוב לשמש. אז מערכת היוגה, שפיסגתה השלמות שלה, באהבה... אז עליכם לאהוב מישהו, איש. זהו קרישנה. בדיוק כפי שכאן ישנה תמונה. רָאדְהָארָאנִי אוהבת את קְרִישְנָה, ומציעה את הפרחים שלה לקְרִישְנָה, ומנגד, קְרִישְנָה מנגן בחליל. אז אתם יכולים לשים על התמונה היפה הזו בראשכם, תמיד. אז תהיו תמיד במצב של יוגה, סַמָאדְהִי. מדוע בלתי-אישי? מדוע אתם, משהו, משהו ללא תוכן? ריק לא יכול להיות. כאשר אנו מנסים לחשוב על ריק, יהיה אור כלשהו, צבע כלשהו, צבעוני, רבים הדברים שצצים פתאום בראשנו. אף שזו, הינה צורה. איך אנו בכלל יכולים להימנע ממנה? זה לא אפשרי. אז, מדוע שלא תמקדו את מֶחְשָבְכם בצורה האמיתית, אִישְוַרָה פָּרַמַה קְרִישְנָה סַצ'-צִ'יד-אָנָנְדַה-וִיגְרַהָהּ (ב.ס. 5.1), אישיות אלוה העילאי, השולט, השליט העליון, שיש לו גוף? כיצד? וִיגְרַהָהּ, וִיגְרַהָהּ פירושו גוף. ואיזה מן גוף? סַצ'-צִ'יד-אָנָנְדַה, גוף נצחי, מלא בחֶדְוָה, ומלא בידע. הגוף הזה. לא כמו, הגוף שלנו. הגוף שלנו מלא בבורות, במצוקה ואינו נצחי. בדיוק הפוך ממנו. הגוף שלו הוא נצחי, הגוף שלי אינו נצחי. הגוף שלו מלא בחֶדְוָה, הגוף שלי מלא במועקות, תמיד משהו מטריד אותי - כאב ראש, כאב שיניים, כאב כזה, כאב אחר. מישהו, מישהו הֵסֶב לי צרה אישית. כל כך הרבה... אָדְהִיָאתְמִיקָה (מצוקה שמקורה בעצמי), אָדְהִיבּהָאוּתִיקָה (מצוקה שמקורה באחר), חום כבד, קור כבד, דברים כה רבים. הגוף תמיד נמצא תחת שלושה גורמי מצוקה, הגוף החומרי הזה.