HE/Prabhupada 0883 - אל תבזבז את הזמן בניסיון לפתור בעיות כלכליות

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0869 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0886

אל תבזבז את הזמן בניסיון לפתור בעיות כלכליות
- פרבהופאדה 0883


הרצאה על ש.ב. 1.8.21 - ניו יורק, ה-13 באפריל, 1973

אז קרישנה רוצה שייתחסו לדבק שלו כּאַבָּא וּכאִמָא. פה, בעולם החומרי, אנו מנסים לעשות את היחסים שלנו עם העליון כְּאַב, אלא שקרישנה רוצה להיות הבן. לכן נַנְדַה-גוֹפַּה (שׂ.ב. 1.8.21). הוא מתענג להיות הבן של הדַבֵק שלו. אנשים רגילים, הם רוצים את אלוהים כּאַב, אבל בשביל קְרִישְׁנַה זו לא שמחה גדולה. אב פירושו, להיות אבא משמעותו, תמיד טרחה: "תן לי את זה, תן לי את זה, תן לי את זה." אתם רואים. כמובן, לקרישנה יש אונים עצומים של אספקה. אֵקוֹ יוֹ בַּהֻוּנָאם וידַדְהָאתי קָאמָאן. הוא יכול לספק לכולם כמה שהוא רוצה. הוא מספק מזון לפיל. הוא מספק מזון לנמלה. למה לא לבן-אדם? אבל שוטים אלו, הם לא יודעים. הם עובדים קשה יומם ולילה כמו חמורים כדי למצוא את לַחְמַם. ואם הוא הולך לכנסיה, גם שם: "תן לי לחם." הם אך ורק הבעיה של הלֵחם. זה הכל. למרות שישות החיים הוא הבן של האיש העשיר ביותר, הוא יצר את בעיית הלחם. זאת נקראת בערות. הוא חושב "אם אני לא אפתור את בעיית הלחם, אם לא אסיע את המשאיות שלי, ביום ובלילה... (מְחַקֵה קול של משאית, צחוק) כזו ציויליזציה של שטויות. אתם רואים. בעיית לֵחם. איפה יש בעיית לחם? קרישנה יכול לספק. אם הוא יכול לספק מזון לפיל באפריקה - ישנם מיליונים ומיליונים של פילים אפריקאיים, אתם יודעים, ומספקים להם אוֹכל.

הבְּהָאגַוַתַה אומרת שלא תבזבז את הזמן על בעיית הלחם. אל תבזבז את הזמן. תַסְיַיְוַה הֵתוֹהּ פְּרַיַתֵתַה קוֹוידוֹ נַה לַבְּהְיַתֵה יַד בְּהְרַמַתָאם אוּפַּרי אַדְהַהּ (שׂ.ב. 1.5.18). אל תבזבז את הזמן בניסיון שלך לפתור את הבעיות הכלכליות. זה שטויות. כמובן, זה מאוד מהפכני. אנשים ישנאו אותי. "מה סְוּוָאמיגִ'י מדבר?" אלא שלמעשה אלו העובדות. גם זה טירוף. נניח שיש לך אב עשיר, ומספיק מזון. איפה הבעיה הכלכלית שלך? זה טירוף. אין שום בעיה כלכלית. אם אתה, אם אתה יודע "אבא שלי הוא הכי עשיר בעיר," אז איפה הבעיה הכלכלית שלי? למעשה, זה המצב. אין לנו בעיה כלכלית. הכל כבר שם, מושלם. פֻּורְנַּם אַדַהּ פֻּורְנַּם אידַםּ פֻּורְנָּאת פּוֻרְנַּם אוּדַצְ'יַתֵה (אִישׁוֹפַּנישֲׁד, קריאה לאל). הכל כבר שלם שם. אתה רוצה מים. פשוט תראה: ישנם אוקיינוסים של מים. אתה רוצה מים זכים. אינך יכול. למרות שמי האוקיינוס רבים כל כך, כשיש בהם מחסור, עליך להיעזר בקרישנה. הוא יְאַיֵיד את המים, יעשה מהם ענן. ואז כשהם נופלים מטה, הם נעשים מתוקים. אחרת אינך יכול לגעת. הכל תחת שליטה. הכל מלא - מים, אור, חום. הכל שלם. פֻּורְנָּאת פֻּורְנַּם אוּדַצְ'יַתֵה, פֻּוּרְנַּסְיַה פֻּוּרְנֲּם אָדָאיַה פֻּוּרְנֲּם אֵוָאוַשִׁישְׂיַתֵה (אִישׁוֹ. קריאה). המלאי לעולם שם. פשוט הפוך צייתן והמלאי שם. אתה יכול להבין.

אנשי תודעת קרישנה אלו, אין להם בעיה, בעיה כלכלית. הכל מסופק במידה על ידי קרישנה. בלוֹס אַנְגֵ'לֶס, השכנים, הם קנאים מאוד, "אתם לא עובדים. אין לכם חרדה. יש לכם ארבע מכוניות. אתם אוכלים היטב. איך זה?" הם חוקרים מִפִּי הדבקים שלנו. זו למעשה העובדה. אנו מוציאים כל כך הרבה כסף, יש לנו כל כך הרבה מרכזים. החישוב הוא על 70,000$ שאנו מוציאים. מי מספק? בדרך זו או אחרת, אנו מקבלים. אז אין לנו בעיה. הֵיו פשוט משרתים כנים של קרישנה. הכל שם. זה המבחן.