HE/Prabhupada 1030 - החיים של בני האדם נועדו בשביל להבין את אלוהים. זה העניין היחיד בחיים של האדם

From Vanipedia


החיים של בני האדם נועדו בשביל להבין את אלוהים. זה העניין היחיד בחיים של האדם.
- פְּרַבְּהוּפָּאדַה 1030


ה-28 ביוני 1974 - הרצאה בַּסֵּמינָר הַפְרַנְציסְקָני סַן פַּסְקָל - מֵלְבּוֹרן

החיים של בני האדם נועדו בשביל להבין את אלוהים. זה העניין היחיד בחיים של האדם. בַּוֵּדוֹת נאמר "אַתַהּ שְׂרִי-קְרּישְׁנַּה-נָאמָאדי": קְרּישְׁנַּה הוא שמו של אלוהים. אז נאמר שהשם של קְרּישְׁנַּה, הדמות של קְרּישְׁנַּה, התכונות של קְרּישְׁנַּה, הפעולות של קְרּישְׁנַּה.. "אַתַהּ שְׂרִי-קְרּישְׁנַּה-נָאמָאדי" מתחילים משמו. אז "אַתַהּ שְׂרִי-קְרּישְׁנַּה-נָאמָאדי נַה בְּהָאוֵד גְרָאהְיַם אינְדְרִיַיְהּ" (צ'.צ'. מַדְהְיַה 17.136): "אינְדְרִיַה" משמעותו חושים. אנחנו לא יכולים להבין מה זה קְרּישְׁנַּה, או אלוהים - השם שלו, הדמות שלו, התכונות שלו, המשחקים שלו.. אנחנו לא יכולים להבין זאת בעזרת חושים חומריים עמומים. אז איך זה יכול להיות מובן? אחרי הכל, החיים האנושיים האלה נועדו בשביל להבין את אלוהים. זה העניין היחיד בחיים של בני אדם. הטבע החומרי נותן לנו את ההזדמנות הזאת לחיים בצורה של בני אדם. היכולת של החיים האלה, של צורת החיים הזאת, נתונה לנו כדי להבין את אלוהים. צורות חיים אחרות - חתולים וכלבים, עצים וכל כך הרבה דברים אחרים יש 8,400,000 צורות שונות של חיים - אז בצורות חיים אחרות זה בלתי אפשרי להבין מה זה אלוהים. אם נקרא לכל הכלבים של המדינה שלך, "בואו לכאן. אנחנו נדבר על אלוהים." לא, אין אפשרות של הבנה. אבל בצורת החיים של בני אדם יש אפשרות. זה לא משנה אם בהודו או באמריקה או באוסטרליה. כל בן אדם, אם הוא מנסה וקורא את כתבי הקודש - לא משנה, תנ"ך, בְּהַגַוַד גִיתָא, בְּהָאגַוַתַה - אז הוא יבין את אלוהים.