HE/Prabhupada 1051 - אין לי יכולת, אבל לקחתי זאת, את המילים של הגורו שלי, כחיים ונשמה

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 1050 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 1052

אין לי יכולת, אבל לקחתי זאת, את המילים של הגורו שלי, כחיים ונשמה
- פרבהופאדה 1051


ה-12 ביולי, 1975 - הרצאה על שׂ.ב. 6.1.26-27

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אתם לא שרים מדי יום? אבל אתם מבינים את המשמעות? או שאתם רק שרים? מה המשמעות? מי יסביר? הא? איש לא יודע? כן, מהי המשמעות?

דבק: "המשאלה היחידה שלי היא שמראת המֶחְשַׁב שלי תטוהר על ידי המילים שבאות מן המורה הרוחני." אין לי רצון נוסף לשום דבר אחר." פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. זו ההוראה. גוּרוּ-מוּקְהַה-פַּדְמַה-וָאקְיַה, צִ'יתְתֵתֵה קוֹרַיָה אַיְקְיַה. עכשיו, צִ'יתְתַה פירושה תודעה, או לב. "אני אעשה רק את זה, בָּאס. גוּרוּ מַהָארָאגַ'ה שלי אמר לי, אני אעשה את זה." צִ'יתְתֵתֵה קוֹרְיָה אַיְקְיַה, אָר נָה קוֹרִיהוֹ מַנֵה אָשָׂה. אז אני לא גאה בזה, אבל אני יכול לומר, כדי להדריך אותך, עשיתי זאת. לכן כל הצלחה קטנה שאתם רואים בהשוואה לאחי הרוחניים, זו הסיבה. אין לי יכולת, אבל לקחתי זאת, את המילים של הגוּרוּ שלי, כחיים ונשמה. אז זאת עובדה. גוּרוּ-מוּקְהַה-פַּדְמַה-וָאקְיַה, צִ'יתְתֵתֵה קוֹרְיָה אַיְקְיַה. הכל צריכים לעשות זאת. אבל מי שמוסיף, משנה, הוא גמור. בלי תוספות, שינויים. עליך לקרוב לגוּרוּ - גוּרוּ משמעותו המשרת הנאמן של האל, קְרִישְׁנַה - ולקבל את מילתו כיצד לשרת אותו. אז אתה מוצלח. אם אתה ממציא, "אני יותר אינטליגנטי מהגוּרוּ שלי, לכן אני יכול להוסיף או לשנות," אז אתה גמור. אז זו הנקודה הבודדה. ועכשיו, המשיכו לשיר.

דבק: "שְׂרִי-גוּרוּ-צַ'רַנֵה רַתִי, אֵי סֵה אוּתְתַמַה-גַתִי.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: שְׂרִי-גוּרוּ-צַ'רַנֵה רַתִי, אֵי סֵה, אוּתְתַמַה-גַתִי. אם אתה רוצה לעשות התקדמות אמיתית, עליך להיות בעל אמון יציב בכפות רגלי הלוֹטוּס של הגוּרוּ. ואז?

דבק: גֵ'ה פְּרַסַדֵה פּוּרֵה סַרְוַה אָשָׂה.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: גֵ'ה פְּרַסָדֵה פּוּרֵה סַרְוַה אָשָׂה. יַסְיַה פְּרַסָאדָאת... זו ההוראה בכל הפילוסופיה הוַיְישְׁנַוִית. אז עד שלא נעשה זאת, אנחנו נישאר מוּדְהַה, וזה מוסבר פה באַגָ'אמִילַה אוּפָּאקְהְיָאנַה. אז היום אנחנו קוראים את הפסוק הזה, סַה אֵוַםּ וַרְתַמָאנַהּ אַגְ'נַהּ. (שׂ.ב. 6.1.27). שוב הוא אומר. שוב וִיָאסַדֵוַה אומר "הטיפש הזה היה שקוע ב... שקוע בלשרת את הבן שלו, נָארָאיַנַה, השם שלו. הוא לא חשב, "איזו שטות זאת, נָארָאיַנַה?" הוא חשב על הבן שלו. אבל נָארָאיַנַה הוא כה מלא חמלה שמפני שקרא לבן שלו כל הזמן, "נָארָאיַנה, בבקשה בוא הנה. נָאראיַנַה, קח את זה," אז קרישנה קיבל זאת ש"הוא מזמר כך את השם נָארָאיַנַה." קְרִישְׁנַה כה מלא חמלה. אף פעם אחת הוא לא התכוון, "אני הולך לנָארָאיַנַה." הוא רצה את הבן שלו, כי הוא היה מלא חיבה. אבל הוא קיבל את ההזדמנות לזמר את השם של נָארָאיַנַה. זה מזלו הטוב. לכן, לפיכך, אנחנו משנים את השם. מדוע? משום שכל שם נועד כדי להפוך להיות משרת של קְרִישְׁנַה. בדיוק כמו אוּפֵּנְדְרַה. אוּפֵּנְדְרַה פירושו וָאמַנַדֵוַה. אז אם אתה קורא "אוּפֵּנְדְרַה, אוּפֵּנְדְרַה," או באופן דומה, השם הזה נלקח בחשבון. זה יורחב בהמשך.

גם כאן זה נאמר... בפסוק הראשון נאמר מוּדְהַה, ובפסוק השני גם נאמר (שׂ.ב. 6.1.26), סַה אֵוַםּ וַרְתַמָאנַהּ (שׂ.ב. 6.1.27). אַגְ'נַה פירושו טיפש. מוּדְהַה פירושו סכל. אג'נה פירושו בוּר, נבער, מי שאין לו ידע. גְ'נַה פירושו מי שיש לו ידע. אַגְ'נַה הוא מי שאין לו ידע. מְרֶתְיוּ-קָאלַה אוּפַּסְתְהִיתֵה. אז כל אחד בעולם החומרי, הוא מוּדְהַה, אַגְ'נַה. הוא לא שם לב ש"עלי לפגוש במוות. כשהכל יהיה גמור, כל התוכניות שלי, כל הנכסים שלי, הכל, יהיה גמור." הוא לא יודע זאת. הוא יודע זאת, אבל הוא לא שם לב להתבונן בדברים כך. לכן כל אחד הוא מוּדְהַה ואַגְ'נַה. נָארָאיַנָאהְוַויֵה. הוא חווה, "עתה אני גוסס; המוות קרוב." עדיין, הוא חושב על זה הבן שלו. אז יַםּ יַםּ וָאפִּי סְמַרַן לוֹקֵה תְיַגַ'תִי אַנְתֵה (ב.ג. 8.6). יש לו ילד. השם שלו הוא נָארָאיַנַה.

עכשיו, המיקום שלו שונה. אם אני באופן דומה מושפע, באופן דומה חש חיבה לכלב שלי, אז מה המיקום שלי? או כל דבר. באופן טבעי, אני אחשוב על הכלב שלי, ומיד אני אקבל גוף נוסף כמו הכלב, או כלב. זה חוק הטבע. יַםּ יַםּ וָאפִּי סְמַרַן לוֹקֵה תְיַגַ'תִי אַנְתֵה קַלֵוַרַם. באותו הזמן... המבחן יהיה ברגע המוות, איזה סוג של גוף אני הולך לקבל. אז יַםּ יַם וָאפִּי סְמַרַן בְּהָאוַם. ה... בדיוק כמו שהוא חש חיבה לבנו. הוא חושב על הבן שלו. באופן דומה, אם אני בעל חיבה רבה לכלב שלי או לכל דבר אחר, כך אני אחשוב באותו הזמן. לכן תרגל הַרֵא קְרִישְׁנַה, כך שבזמן המוות אתה יכול לחשוב על קְרִישְׁנַה וחייך יהיו מוצלחים.

תודה רבה.

דבקים: גָ'איַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה.