HR/Prabhupada 0472 - Nemoj ostati u ovoj tami. Samo se prenesi u kraljevstvo svjetlostiLecture -- Seattle, October 7, 1968

Prabhupāda: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Privrženici: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Prabhupāda: Tako mi obožavamo Govindam, rezervoar sveg zadovoljstva, Govinda, Kṛṣṇa. I On je ādi-puruṣaṁ, izvorna osoba. Tako govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Bhajāmi znači "Ja obožavam," "Predajem se Njemu i ja pristajem da Ga volim." Ovo su uvjeti ponuđeni u himni Brahme. Ta Brahma-saṁhitā je znatno velika knjiga. Prvi stih u Petom Poglavlju rečeno je da Gospodin, Govinda, On ima Svoj poseban planet, koji je poznat kao Goloka Vṛndāvana. Iznad ovog materijalnog svijeta. Ovo materijalno nebo možeš vidjeti dole ti pogled seže, ali iznad tog materijalnog neba je duhovno nebo. Ovo materijalno nebo je pokriveno sa materijalnom energijom, mahat-tattva, i tu je sedam nivoa pokrivača zemlje, vode, vatre, zraka. I iznad tog pokrivača tu je ocean, i iznad tog oceana počinje duhovno nebo. I u tom duhovnom nebu, najviši planet se zove Goloka Vṛndāvana. Ove stvari su opisane u Vedskoj literaturi, u Bhagavad-gīti također. Bhagavad-gītā je veoma poznata knjiga. Tu je također rečeno,

na yatra bhāsayate sūryo
na śaśāṅko na pāvakaḥ
yad gatvā na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
(BG 15.6)

U Bhagavad-gīti je rečeno da tu je drugo duhovno nebo, gdje nema potrebe za sunčevim sjajem. Na yatra bhāsayate sūryo. Sūrya znači sunce, i bhāsayate znači distribucija sunčeve svjetlosti. Nema potrebe za sunčevom svjetlosti. Na yatra bhāsayate sūryo na śaśāṅko. Śaśāṅka znači mjesec. Niti ima potrebe za mjesečinom. Na śaśāṅko na pāvakaḥ. Niti ima potrebe za elektricitetom. To znači kraljevstvo svjetla. Ovdje, ovaj materijalni svijet je kraljevstvo tame. Da znaš svakoga. To je ustvari tama. I čim je tu sunce na drugoj strani ove zemlje, je tama. To znači po prirodi je tama. Jednostavno sunčevom svjetlošću, mjesečinom, i elektricitetom mi čuvamo svjetlo. Ustvari, ovdje je tama. I tama znači također neznanje. Baš kao po noći ljudi su više u neznanju. Mi smo u neznanju, ali po noći smo više u neznanju. Tako da Vedska instrukcija je tamasi mā jyotir gama. Vede kažu, "Nemoj ostati u ovoj tami. Samo prenesi sebe u kraljevstvo svjetla." I Bhagavad-gītā također kaže da tu je posebno nebo, ili duhovno nebo, gdje nema potrebe za sunčevom svjetlošću, nema potrebe za mjesečinom, nema potrebe za elektricitetom, i yad gatvā na nivartante (BG 15.6) - i ako bilo tko ode u to kraljevstvo svjetla, on se nikada ne vraća u ovo kraljevstvo tame. Tako da kako se možemo prenijeti u to kraljevstvo svjetla? Cijela ljudska civilizacija je bazirana na ovim principima. Vedānta kaže, athāto brahma jijñāsā. Atha ataḥ. "Time ti bi se trebao sada raspitivati o Brahmanu, Apsolutu." "Dakle sada" znači... Svaka riječ je značajna. "Dakle" znači zato jer imaš ovo ljudsko tijelo - "dakle." I ataḥ znači "nadalje." "Nadalje" znači da si prošao kroz mnogo, mnogo života, 8,400,000 vrsta života. Vodeni - 900,000. Jalajā nava-lakṣāṇi sthāvarā lakṣa-viṁśati.