HU/Hungarian Main Page


Mi a Vanipedia

A Vanipedia egy dinamikus enciklopédia, amely Śrīla Prabhupāda szavait (vāṇī) tartalmazza. Az együttműködésen keresztül felfedezzük és különböző látószögekből, átfogó módon összeállítjuk Śrīla Prabhupāda tanításait és egyszerű, könnyen érthető módon bemutatjuk azokat. Śrīla Prabhupāda digitális tanításainak páratlan tárházát építjük, hogy ezáltal egy állandó és világméretű platformot kínáljunk számára a Kṛṣṇa-tudat terjesztésére és tanítására az egész világon, mindenki javára.

A Vanipedia projekt egy globális, többnyelvű, együttműködésen alapuló törekvés, mely Śrīla Prabhupāda oly sok tanítványa miatt sikeres, akik különféle módokon vesznek részt benne. Minden nyelv különböző fejlődési fázisban van. Szeretnénk ha Śrīla Prabhupāda összes rögzített előadása, beszélgetése és levelei 2027. novemberéig legalább 16 nyelvre le lennének fordítva és ezeknek legalább a 25%-a 32 nyelvre le lenne fordítva, mindezt Śrīla Prabhupāda eltávozásának 50. évfordulójára szeretnénk felajánlani. Vajon a magyar lesz az egyik e nyelvek közül?

Mi, a Vanipedia projekt magyar csapata szeretnénk ha a magyar nyelv lenne az egyik a 16 közül, de erre a TE segítségedre is szükség van. Csatlakozz hozzánk, hogy mindez megvalósulhasson!

A magyar nyelvű tartalmak elérhetőségei

Innen elérhető a Vanipeda oldalán található összes magyar nyelvű tartalom :

„Mi is valójában a Bhagavad-gītā? A Gītā célja az, hogy kiszabadítsa az emberiséget az anyagi lét tudatlanságából. Az embereknek számtalan megpróbáltatással kell szembenézniük, éppen úgy, ahogy Arjuna is nehéz helyzetbe került, amikor meg kellett vívnia a kurukṣetrai csatát. Ám meghódolt Śrī Kṛṣṇa előtt, az Úr pedig elmondta neki a Bhagavad-gītāt.”

„A Śrīmad-Bhāgavatam olyan transzcendentális tudomány, amely nemcsak mindennek a végső forrását tárja fel, de Hozzá fűződő kapcsolatunkat is, sőt azt is megtudhatjuk belőle, mi a kötelességünk, hogyan tehetjük tökéletessé az emberi társadalmat e tökéletes tudásra alapozva.”

„Az írás célja, hogy megvilágítsa, miért áll Śrīla Prabhupāda a saját életünk és a közösségünk életének a középpontjában, és ráébresszen bennünket arra, hogyan kell őt megőriznünk ebben a kivételes szerepben.”

A nektárcseppek rövid idézetek Śrīla Prabhupādától, melyek előadásain, beszélgetésein és reggeli sétáin hangzottak el. Ezek a rövid (90 másodpercnél rövidebb) hangfelvételek nagyon erőteljesek, felvilágosítják a lelket, továbbá békével és boldogsággal töltik el.

Mindegyik lejátszási lista magába foglal egy magyar nyelvű beégetett feliratos videókat tartalmazó listát, amelyekben a videók egymás után tekinthetőek meg.

Itt található Śrīla Prabhupāda 1080 videója beégetett magyar felirattal.

Śrīla Prabhupāda előadásainak átiratait és a hozzá tartozó videókat tartalmazó magyar nyelvű oldalak.

Śrīla Prabhupāda leveleinek magyar nyelvű fordításai.

Śrīla Prabhupāda előadásainak magyar nyelvű fordításai.

Śrīla Prabhupāda beszélgetéseinek magyar nyelvű fordítása.

E nyilatkozat leírja a teljes Vanipedia küldetését.

Csatlakozz hozzánk

Hare Kṛṣṇa! Kedves bhakták!


Meghívunk benneteket, hogy csatlakozzatok ehhez a nagyszerű projekthez. Tegyük elérhetővé Śrīla Prabhupāda tanításait magyar nyelven. Mindenkit szeretettel várunk. Ha értesz angolul, köztünk a helyed! Ha nem beszélsz angolul akkor is. Tudunk olyan szolgálatot biztosítani, amelyhez nem szükséges az angol nyelvtudás. Ha értesz a programozáshoz illetve a MediaWiki platformhoz, akkor téged is keresünk.


Az elérhető szolgálati lehetőségekkel kapcsolatban bővebb információt Lőrinczy Péter prabhutól kaphatsz.


Jaya Śrīla Prabhupāda!


Szolgáitok,

A Vanipedia projekt magyar csapata

Véletlenszerű versek a Bhagavad-gītāból

Bhagavad-gita 13.22

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान् ।
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२२॥
puruṣaḥ prakṛti-stho hi
bhuṅkte prakṛti-jān guṇān
kāraṇaṁ guṇa-saṅgo ’sya
sad-asad-yoni-janmasu

SZAVANKÉNTI FORDÍTÁS

puruṣaḥ – az élőlény; prakṛti-sthaḥ – az anyagi energiában elhelyezkedve; hi – bizony; bhuṅkte – élvezi; prakṛti-jān – az anyagi természet által létrehozott; guṇān – kötőerőket; kāraṇam – az ok; guṇa-saṅgaḥ – a természet kötőerőivel való kapcsolata; asya – az élőlénynek; sat-asat – a jó és rossz; yoni – fajokban való; janmasu – megszületésekben.

FORDÍTÁS

Így él az élőlény az anyagi természetben, a természet három kötőerejét élvezve, s mindez az anyagi természettel való kapcsolatának köszönhető. Ily módon hol jó, hol pedig rossz éri őt a különféle fajokban.

MAGYARÁZAT

Ez a vers nagyon fontos ahhoz, hogy megérthessük, hogyan vándorol az élőlény egyik testből a másikba. A második fejezet magyarázata szerint az élőlény úgy váltja a testét, mint ahogyan ruháinkat cseréljük. Ez a ruhacsere az anyagi léthez való ragaszkodás következménye. Amíg az élőlény vonzódik ehhez a hamis megnyilvánuláshoz, addig egyik testből a másikba kell vándorolnia, s e nemkívánatos körülmények közé azért kényszerül, mert az anyagi természet ura akart lenni. Anyagi vágyai következtében hol félistenként, hol emberként, hol vadállatként, madárként, féregként, halként, szent emberként, olykor pedig bogárként születik meg. Így zajlik ez, s az élőlény mindegyik esetben a helyzet urának hiszi magát, holott az anyagi természet befolyása alatt áll.

Ez a vers azt magyarázza meg, hogyan kerül az élőlény a különféle testekbe. Ez a természet különféle kötőerőivel való kapcsolatának eredménye. Az embernek ezért felül kell emelkednie a három anyagi kötőerőn, s meg kell állapodnia a transzcendentális szinten. Ezt nevezik Kṛṣṇa-tudatnak. Amíg valaki nem Kṛṣṇa-tudatú, addig anyagi tudata arra fogja kényszeríteni, hogy egyik testből a másikba vándoroljon, mert időtlen idők óta anyagi vágyai vannak. Ettől a felfogástól azonban meg kell szabadulnia, s ez csak úgy lehetséges, ha a hiteles forrásokra hallgat. A legjobb példát Arjuna esete szolgáltatja, aki Kṛṣṇától hallott az Istenről szóló tudományról. Ha az élőlény átadja magát a hallás folyamatának, akkor megszabadulhat régi vágyától, hogy uralkodjon az anyagi természeten, s ahogyan vágya csökken, úgy tapasztal majd egyre nagyobb lelki boldogságot. A Védák egyik mantrája szerint olyan mértékben vagyunk képesek élvezni az örökkévaló, örömteli életet, amilyen mértékben megvilágosodunk az Istenség Legfelsőbb Személyisége társaságában.


Véletlenszerű videoklipek Śrīla PrabhupādátólVéletlenszerű hanganyagok Śrīla Prabhupādától


HU/Hungarian - Srila Prabhupada: Nektárcseppek
„Karma-vāda, követve az erkölcsöt, jó eredményt kaptok... De hol van itt erkölcsösség? Nem engedelmeskedtek Istennek. Már az életetek elejétől fogva erkölcstelenek vagytok. Nem engedelmeskedtek a legfelsőbb autoritásnak. Van egy példa, egy történet, melyben egy tolvaj banda kirabol néhány házat, majd a falun kívül elosztják egymás között a zsákmányt. Az egyik tolvaj azt mondja: »Kérlek, igazságosan osztozzunk, hogy egyikünk se legyen becsapva.« Most képzeljétek el, a vagyont ellopták, hol van itt erkölcs? De amikor osztoznak, akkor már erényesen gondolkodnak. Az alapelv erkölcstelen. Hogyan lehetne szó így erkölcsről? Ehhez hasonlóan, a védikus utasítás szerint minden az Istenség Legfelsőbb Személyiségéhez tartozik: īśāvāsyam idaṁ sarvam (ISO 1). Minden az Ő tulajdona. Az egész bolygó, az egész univerzum Isten tulajdonát képezi. De amikor kikiáltjátok, hogy: »Ez az én tulajdonom!«, akkor hol van az erkölcs?”
730829 - Lecke BG 02.26-27 - LondonA Vanipedia nyilatkozata

↓ Ha szeretnél többet megtudni, görgess lejjebb...

Bevezetés

Śrīla Prabhupāda nagy hangsúlyt fektetett a tanításaira, ezzel összhangban a Vanipedia kizárólag az ő munkásságára összpontosít, amely könyveket, rögzített leckéket, beszélgetéseket és leveleket stb. fog össze. Amikor elkészül, a Vanipedia lesz az első vāṇī-templom a világon, amely egy olyan szent helyet kínál, ahol a hiteles spirituális útmutatást kereső emberek milliói találhatnak válaszokat és meríthetnek inspirációt Śrīla Prabhupāda széles körben elismert tanításaiból, amit enciklopédia formában, a lehető legtöbb nyelven igyekszünk elérhetővé tenni.

A Vanipedia jövőképe

Együttműködünk Śrīla Prabhupāda többnyelvű vāṇī-formájának meghívása és teljes megnyilvánítása érdekében, ily módon több százmillió ember számára tesszük elérhetővé a Kṛṣṇa-tudat tudományát, ezzel segítve az Úr Caitanya Mahāprabhu saṅkīrtana mozgalmát, az emberi társadalom lelki felemelkedése érdekében.

Együttműködés

Egy olyan enciklopédiát összeállítani, mint amilyen a Vanipedia, csak bhakták ezreinek tömeges együttműködésével lehetséges, akik összegyűjtik és szorgalmasan lefordítják Śrīla Prabhupāda tanításait.

Szeretnénk ha 2027 novemberéig Śrīla Prabhupāda összes könyve, leckéje, beszélgetése és levele legalább 16 nyelvre teljesen le lenne fordítva, és legalább 108 nyelv képviseltetné magát valamilyen formában a Vanipedián.

2017 októberéig a teljes Bibliát 670 nyelvre, az Újszövetséget 1521 nyelvre, és a Biblia különböző részeit vagy történeteit további 1121 nyelvre fordították le. E statisztika azt mutatja, hogy célkitűzéseink, amik Śrīla Prabhupāda tanításainak jelentős elterjedését eredményezhetik, egyáltalán nem túlzóak azokhoz a törekvésekhez képest, amelyeket a keresztények tanításaik elterjesztése érdekében tesznek.

Minden bhaktát invitálunk, hogy csatlakozzon hozzánk e nemes törekvésben, hogy Śrīla Prabhupāda többnyelvű vāṇī-formája teljes mértékben megnyilvánulhasson a világhálón, az EGÉSZ emberiség javát szolgálva.

Meghívni

1965-ben Śrīla Prabhupāda meghívás nélkül érkezett Amerikába. Habár dicsőséges vapu kedvtelései 1977-ben véget értek, ő ma is tovább él vāṇī-formájában, és ezt a formát kell most segítségül hívnunk. Śrīla Prabhupāda csak akkor fog megjelenni, ha hívjuk őt, és alázatosan kérjük tőle. Megjelenésének kulcsa az, ha erőteljesen vágyunk rá, hogy köztünk legyen.

Teljes mértékben megnyilvánuljon

Mi nem Śrīla Prabhupāda részleges megnyilvánulását szeretnénk látni, hanem a teljes vāṇī-formáját. Össze kell gyűjteni a valaha rögzített összes tanítását és számos nyelvre le kell fordítani. Ez az adományunk e bolygón élő emberek következő nemzedékeinek: Śrīla Prabhupāda tanításainak teljes menedéke (āśraya).

A vāṇī-forma

Śrīla Prabhupāda teljes vāṇī-formája két fázisban fog megnyilvánulni. Az első – „és könnyű fázis” –, hogy össze kell gyűjtenünk és minden nyelvre le kell fordítanunk Śrīla Prabhupāda összes tanítását. A második – „és nehezebb fázis” –, hogy emberek százmilliói teljes mértékben alkalmazzák is a tanításait.

Különböző tanulmányozási lehetőségek

 • Az eddigi kutatásaink szerint Śrīla Prabhupāda 60 különböző módszert tanított a bhaktáknak arra, hogy hogyan olvassák a könyveit.
 • Ha e különféle módszerek szerint tanulmányozzuk Śrīla Prabhupāda könyveit, képesek leszünk megfelelően megérteni és magunkévá tenni a bennük rejlő tudást. A tematikus tanulási módszertan követésével, majd a témák rendszerezésével könnyen behatolhatunk minden szó, kifejezés, fogalom vagy személyiség jelentésének mélyebb értelmezésébe, amelyet Śrīla Prabhupāda bemutat. Tanításai kétségtelenül az életünk és lelkünk, és ha alaposan tanulmányozzuk őket, számtalan módon érzékelhetjük Śrīla Prabhupāda jelenlétét.

Tíz millió ācārya

 • Tegyük fel, hogy most tízezren vagyunk. Majd százezerre bővül a létszám. Ez szükséges. Azután a százezerről egy millióra, és a millióról tízmillióra. Úgyhogy nem lesz hiány ācāryából, és az emberek könnyen meg fogják tudni érteni a Kŗșņa-tudat filozófiáját. Tehát építsétek fel ezt a szervezetet. Ne legyetek büszkék! Kövessétek az ācārya utasításait és próbáljátok tökéletesíteni magatokat, legyetek érettek. Akkor nagyon könnyű lesz felvenni a harcot Māyāval. Igen! Az ācāryák hadat üzennek Māyānak. – Śrīla Prabhupāda leckéje a Caitanya-caritāmṛtából, 1975. április 6.

Megjegyzés

Śrīla Prabhupāda elénk tárt jövőképe önmagáért beszél – ez a tökéletes terv arra, hogy az emberek könnyen megértsék a Kŗșņa-tudatot. Śrīla Prabhupāda tízmillió felhatalmazott śikṣā-tanítványa alázatosan az alapító-ācāryánk utasításai szerint él és mindig törekszik a tökéletességre és az érettségre. Śrīla Prabhupāda világosan kijelenti: „Építsétek fel ezt a szervezetet!” A Vanipedia lelkesen segít valóra váltani ezt a víziót.

A Kṛṣṇa-tudat tudománya

A Bhagavad-gītā kilencedik fejezetében a Kŗșņa-tudat e tudományát a bölcsesség királyának, a legbizalmasabb tudásnak és a lelki megvalósítás legfelsőbb tudományának nevezik. A Kŗșņa-tudat egy transzcendentális tudomány, amely feltárul az őszinte bhakta előtt, aki készen áll Isten szolgálatára. A Kŗșņa-tudatra nem lehet szert tenni száraz érveléssel vagy akadémiai képesítés birtokában. A Kŗșņa-tudat nem egy vallás, mint amilyen a hinduizmus, kereszténység, buddhizmus vagy iszlám, hanem egy tudomány. Aki figyelmesen olvassa Śrīla Prabhupāda könyveit, megérti a Kŗșņa-tudat legfelsőbb tudományát és egyre nagyobb késztetést érez, hogy átadja ugyanezt másoknak, mert ez valóban a javukat szolgálja.

Az Úr Caitanya saṅkīrtana mozgalma

Az Úr Caitanya Mahāprabhu a saṅkīrtana mozgalom atyja és elindítója. Aki azáltal imádja Őt, hogy életét, pénzét, intelligenciáját és szavait áldozza a saṅkīrtana mozgalom érdekében, azt az Úr elismeri és áldásában részesíti. Mindenki más ostobának tűnhet, hiszen minden áldozat közül melybe az ember az energiáját fektetheti, a saṅkīrtana mozgalomért hozott áldozat a legdicsőségesebb. A teljes Kŗșņa-tudatú mozgalom az Úr Caitanya Mahāprabhu által elindított saṅkīrtana mozgalom elvein alapszik. Ezért aki a saṅkīrtana mozgalmon keresztül szeretné megérteni az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, az tökéletes tudás birtokában van. Ő sumedas, tehát olyan, aki valóban intelligens.

Az emberi társadalom lelki felemelése

Az emberi társadalom még nem merült a feledés sötétségébe. Az egész világ gyors iramban fejlődik az anyagi jólét, az oktatás és a gazdaság területén. Valami azonban még sincs egészen rendben, e társadalomban, s ezért még a legjelentéktelenebb kérdések is rendkívüli vitákat eredményeznek. Szükség van tehát arra, hogy megtaláljuk a megoldást, hogyan válhat az emberiség egységessé békében, barátságban és jólétben szövetkezve. A Śrīmad-Bhāgavatam ezt a szükséget elégíti ki, mert olyan szellemi érték, amely képes az egész emberi társadalmat újra lelki síkra emelni. Az emberek tömegei általában csak eszközök a modern vezetők és politikusok kezében. Csak ha a vezetők szívében is változás történik, az fog radikális fordulatot előidézni a világban. A valódi oktatás célja az önmegvalósítás, és a lélek spirituális értékeinek megismerése kell legyen. Mindenkinek segítenie kell abban, hogy a világban zajló minden tett spirituális legyen. Az efféle tetteken keresztül, mind a cselekedetek végrehajtóját és magát a cselekedetet is lelkiség hatja át, és így a természet kötőerői fölé emelkednek.

A Vanipedia Küldetése

 • Biztosítani egy állandó, világméretű prédikálási felületet Śrīla Prabhupāda számára, ahol a világ összes nyelvén a Kŗșņa-tudat tudományára tanítja az embereket.
 • Feltárni, felfedezni és átlátható módon, több szempont alapján rendszerezni Śrīla Prabhupāda tanításait.
 • Bemutatni Śrīla Prabhupāda vāṇī-ját, könnyen hozzáférhető és érthető módon.
 • Gyűjteményt biztosítani széles körű tematikus kutatásokhoz, Śrīla Prabhupāda vāṇī-ján alapuló könyvek írásának megkönnyítéséhez.
 • Tanterv összeállításához szükséges anyagokat biztosítani Śrīla Prabhupāda vāṇī-jával kapcsolatos oktatási kezdeményezésekhez.
 • Világosan megértetni Śrīla Prabhupāda őszinte követőivel, hogy személyes útmutatás céljából Śrīla Prabhupāda vāṇī-jához kell fordulniuk tanácsokért, és kellőképp tanultnak kell lenniük ahhoz, hogy minden szinten képviselni tudják őt.
 • Felkelteni Śrīla Prabhupāda követői figyelmét minden nemzetből annak érdekében, hogy globálisan működjenek együtt a fentiek elérése érdekében.

Mi késztet bennünket a Vanipedia építésére?

 • Elfogadjuk, hogy
 • Śrīla Prabhupāda egy tiszta bhakta, közvetlenül az Úr Śrī Kŗșņa hatalmazta fel, hogy az Úr számára végezhető szerető odaadó szolgálatban foglalja le az élőlényeket. E felhatalmazást az is bizonyítja, amilyen kivételes módon tárja fel előttünk az Abszolút Igazságot tanításaiban.
 • A modern korban senki nem tárta fel ilyen mértékben a vaiṣṇava filozófiát, amint azt Śrīla Prabhupāda tette és nem volt nála hatalmasabb társadalomkritikus, aki úgy írja le a mai világot, ahogy van.
 • Śrīla Prabhupāda tanításai szolgálnak majd elsődleges menedékül, több millió követője összes eljövendő nemzedéke számára.
 • Śrīla Prabhupāda vágya volt, hogy tanításait széleskörűen elterjesszék és pontosan megértsék.
 • Śrīla Prabhupāda tanításainak tematikus megközelítése nagyban fokozza a bennük található igazságok megértésének folyamatát, és annak a megértését is, hogy milyen hatalmas érték van tanításainak feltárásában, felfedezésében és több szempont szerinti alapos összeállításában.
 • Śrīla Prabhupāda tanításainak egy bizonyos nyelvre történő lefordítása olyan, mintha meghívnánk Śrīla Prabhupādát, hogy örökre azon a helyen éljen, ahol azt a nyelvet beszélik.
 • Fizikai távollétében Śrīla Prabhupādának rengeteg vāṇī-szolgára van szüksége, hogy segítsék őt a küldetésében.

Ezért elkötelezettek vagyunk, hogy egy valóban dinamikus felületet biztosítsunk Śrīla Prabhupāda tanításaiban található tökéletes tudás és megvalósítások széles körű elterjesztéséhez és megfelelő megértéséhez, hogy azok örömmel alkalmazhatóak legyenek. Ennyire egyszerű. Az egyetlen dolog, ami elválaszt bennünket a Vanipedia befejezésétől nem más, mint az idő és a rengeteg megszentelt óra, amit vāṇī-szolgálattal töltünk, melyet még rá kell szánniuk azoknak a bhaktáknak, akik elkötelezik magukat ehhez a vízióhoz.

Nagyon köszönöm mindnyájatoknak, hogy méltányoljátok ezt az alázatos szolgálatot, amelyet lelki tanítómesterem utasítása alapján, kötelességemként próbálok végezni. Minden tanítványomat kérem, hogy működjenek együtt, és biztos vagyok benne, hogy küldetésünk minden kétséget kizáróan előre halad majd. – Śrīla Prabhupāda levele Tamāla Kṛṣṇa Dās (GBC) részére - 1971. augusztus 14.

Śrīla Prabhupāda három természetes helyzete

Śrīla Prabhupāda tanításainak lótuszlábainál való menedékvétel kultúrája csak akkor valósítható meg, ha Śrīla Prabhupāda e három helyzetéről való tudatosság felébred az őt követők szívében.

Śrīla Prabhupāda az első számú śikṣā-gurunk

 • Meggyőződésünk, hogy Śrīla Prabhupāda követői, tanításaiban megtapasztalhatják az ő jelenlétét és menedékét – egyénileg is, és akkor is, amikor egymás között beszélgetnek róla.
 • Megtisztítjuk önmagunkat és szoros kapcsolatot alakítunk ki Śrīla Prabhupādával azáltal, hogy megtanulunk oly módon együtt élni vele, mint aki a saját irányadó lelkiismeretünk.
 • Azokat a bhaktákat, akik Śrīla Prabhupādától elkülönülve érzik magukat, arra bátorítjuk, hogy szánjanak időt rá, hogy jelenlétét a vāṇī-formájában keressék, ahol vigaszt találnak majd.
 • Megosztjuk Śrīla Prabhupāda kegyét minden követőjével, köztük azokkal is, akik az ő tanítványi láncolatában kérnek avatást, valamint azokkal is, akik különböző képességeik szerint követik őt.
 • Megismertetjük a bhaktákkal az igazságot Śrīla Prabhupāda helyzetével kapcsolatban, mely szerint ő mindenki elsődleges śikṣā-guruja, és az elkülönülésben a vele való śisya kapcsolatunkat is.
 • Létrehozunk egy śikṣā-felhatalmazott tanítványi láncolatot, hogy fenntartsuk Śrīla Prabhupāda örökségét az egymást követő nemzedékek során.

Śrīla Prabhupāda az ISKCON alapító ācāryája

 • Úgy propagáljuk az ő vāṇī-ját, mint ami az elsődleges hajtóerő, amely összeköti őt az ISKCON tagjaival, és amitől hűek maradnak hozzá. Ily módon fellelkesülve, eltökélt szándékunk mindent megtenni annak érdekében, hogy mozgalma – most és a jövőben is – azzá váljon, amivé ő szerette volna.
 • Támogatjuk a vaiṣṇava-brāhmaṇikus elvek fenntartható fejlődését, amelyek Śrīla Prabhupāda tanításai és prédikáló stratégiái köré csoportosulnak – egy „vāṇī-kultúrát” szeretnénk.
 • Megismertetjük a bhaktákkal az igazságot Śrīla Prabhupāda helyzetével kapcsolatban, hogy ő az ISKCON alapító ācāryája, és azt, hogyan szolgáljuk őt és a mozgalmát.

Śrīla Prabhupāda az egész világ ācāryája

 • Kiterjesztjük a globális tudatosságot Śrīla Prabhupāda lelki jelentőségét illetően, mint az egész világ tanítómestere, azáltal, hogy megalapozzuk tanításai jelenkori relevanciáját minden ország összes társadalmi csoportjában.
 • Ösztönözzük Śrīla Prabhupāda tanításai elismerésének és tiszteletének kultúráját, ezzel eredményezve a világ lakosságának aktív részvételét a Kŗșņa-tudat gyakorlásában.
 • Világossá vált számunkra, hogy Śrīla Prabhupāda egy olyan házat épített, melyben az egész világ élhet, melyet vāṇī-jával alapozott meg, ami egy időben az alap és a tető is – a menedék, az āśraya – mely megvédi ezt a házat.

Lényeges pontok Śrīla Prabhupāda természetes helyzetének megalapozásához

 • Az ISKCON társadalmunknak oktatási kezdeményezésekre, politikai irányelvekre és társadalmi kultúrára van szüksége, hogy elősegítse és ápolja Śrīla Prabhupāda természetes helyzetét az ő követőivel és az ő mozgalmán belül. Ez nem fog magától megvalósulni, és akkor se, ha ábrándozunk róla. Csak intelligens, összehangolt és együttműködő erőfeszítéssel érhető el, melyet tiszta szívű bhakták ajánlanak.
 • Az öt legfontosabb akadály, mely elfedi Śrīla Prabhupāda természetes helyzetét az ő mozgalmában:
 • 1. nem ismerni Śrīla Prabhupāda tanításait – adott utasításokat, de nem vagyunk tisztában vele, hogy léteznek.
 • 2. közönyösen kezelni Śrīla Prabhupāda tanításait – tudjuk, hogy léteznek utasítások, de nem foglalkozunk velük. Figyelmen kívül hagyjuk őket.
 • 3. félreérteni Śrīla Prabhupāda tanításait – becsületesen betartjuk őket, ám túlzott magabiztosságunk miatt vagy éretlenségünk folytán, tévesen alkalmazzuk azokat.
 • 4. hit hiánya Śrīla Prabhupāda tanításaiban – mélyen belül nem vagyunk teljesen meggyőződve, és utópikusnak gondoljuk őket, hogy a "modern világban" nem reálisak, nem praktikusak.
 • 5. versengeni Śrīla Prabhupāda tanításaival – teljes meggyőződéssel és lelkesedéssel egészen más irányba haladni, mint amit Śrīla Prabhupāda tanított, és eközben befolyásolni másokat, hogy tartsanak velünk.

Megjegyzés

Úgy hisszük, hogy ezeket az akadályokat könnyen ki lehet küszöbölni olyan integrált, strukturált oktatási és képzési programok segítségével, amelyek célja Śrīla Prabhupāda tanításaival való kapcsolat ápolása és az ismereteink bővítése. Ez azonban csak akkor lesz sikeres, ha egy komoly vezetői elkötelezettség táplálja egy kultúra megteremtését, amely mélyen Śrīla Prabhupāda vāṇī-jában gyökerezik. Śrīla Prabhupāda természetes helyzete így automatikusan megnyilvánul és továbbra is ebben a formában marad a bhakták minden generációja számára.

A bhakták az ő végtagjai, az ISKCON az ő teste, és a vāṇī-ja az ő lelke

 • Mindig emlékezned kell arra, hogy bármit is teszünk, az része az Úr Kŗșņától eredő paramparā rendszernek. Éppen ezért, szerető szellemünk inkább az üzenetre, mint a fizikai megjelenítésre kell, hogy vonatkozzon. Amikor szeretjük az üzenetet és szolgáljuk Őt, az automatikusan magában foglalja a forma iránti odaadó szeretetünket. – Śrīla Prabhupāda levele Govinda Dāsi részére, 1970. április 7.

Megjegyzés

Mi Śrīla Prabhupāda végtagjai vagyunk. Ahhoz, hogy az ő teljes örömére sikeresen együttműködhessünk vele, tudatunk szintjén egyesülnünk kell vele. Ez a szeretetteljes egység abból adódik, hogy teljesen elmerülünk a vāṇī-jában, és meggyőződésből gyakoroljuk azt. Holisztikus sikerstratégiánk mindenki számára az, hogy tegye életének részévé Śrīla Prabhupāda tanításait, és bátran helyezze őket minden cselekedete középpontjába, amelyeket az ő Kŗșņa-tudatú mozgalma érdekében teszünk. Ily módon Śrīla Prabhupāda követői kiteljesedhetnek, mind a személyüket és a szolgálatukat illetően, hogy ezzel az ISKCON-t erős szervezetté változtassák, mely képes lesz valóra váltani Śrīla Prabhupāda vágyát, hogy megmentse a világot a teljes katasztrófától. A bhakták nyernek, a GBC nyer, az ISKCON nyer, a világ nyer, Śrīla Prabhupāda és az Úr Caitanya nyernek. Nem lesznek vesztesek.

A pāraṃpara tanításainak elterjesztése

1486 Caitanya Mahāprabhu megjelenik annak érdekében, hogy megtanítsa a világnak a Kŗșņa-tudatot – 534 évvel ezelőtt

1488 Sanātana Gosvāmī megjelenik annak érdekében, hogy könyveket írjon a Kŗșņa-tudatról – 532 évvel ezelőtt

1489 Rūpa Gosvāmī megjelenik annak érdekében, hogy könyveket írjon a Kŗșņa-tudatról – 531 évvel ezelőtt

1495 Raghunātha Gosvāmī megjelenik annak érdekében, hogy könyveket írjon a Kŗșņa-tudatról – 525 évvel ezelőtt

1500 A mechanikus nyomdai sajtók forradalmasítják a könyvterjesztést Európában – 521 évvel ezelőtt

1513 Jīva Gosvāmi megjelenik annak érdekében, hogy könyveket írjon a Kŗșņa-tudatról – 507 évvel ezelőtt

1834 Bhaktivinoda Ṭhākura megjelenik annak érdekében, hogy könyveket írjon a Kŗșņa-tudatról – 186 évvel ezelőtt

1874 Bhaktisiddhānta Sarasvatī megjelenik annak érdekében, hogy könyveket írjon a Kŗșņa-tudatról – 146 évvel ezelőtt

1896 Śrīla Prabhupāda megjelenik annak érdekében, hogy könyveket írjon a Kŗșņa-tudatról – 124 évvel ezelőtt

1914 Bhaktisiddhānta Sarasvatī megalkotja a „bṛhad-mṛdaṅga” kifejezést – 106 évvel ezelőtt

1922 Śrīla Prabhupāda először találkozik Bhaktisiddhānta Sarasvatīval, aki azonnal arra kéri, hogy angol nyelven prédikáljon - 98 évvel ezelőtt

1935 Śrīla Prabhupāda megkapja az utasítást, hogy nyomtasson könyveket – 85 évvel ezelőtt

1944 Śrīla Prabhupāda elindítja a Vissza Istenhez Magazint – 76 évvel ezelőtt

1956 Śrīla Prabhupāda Vṛndāvanába költözik, hogy könyveket írjon – 64 évvel ezelőtt

1962 Śrīla Prabhupāda kiadja a Śrīmad-Bhāgavatam első kötetét – 58 évvel ezelőtt

1965 Śrīla Prabhupāda megérkezik Nyugatra, hogy terjessze a könyveit – 55 évvel ezelőtt

1968 Śrīla Prabhupāda kiadja a rövidített Bhagavad-gītā, úgy ahogy van című könyvét – 53 évvel ezelőtt

1972 Śrīla Prabhupāda kiadja a Bhagavad-gītā, úgy ahogy van című könyvének bővített változatát – 48 évvel ezelőtt

1972 Śrīla Prabhupāda könyveinek kiadására megalapítja a BBT-t – 48 évvel ezelőtt

1974 Śrīla Prabhupāda tanítványai nagyszabású könyvosztásba kezdenek, hogy terjesszék a könyveit – 46 évvel ezelőtt

1975 Śrīla Prabhupāda befejezi a Śrī Caitanya-caritāmṛta című könyvét – 45 évvel ezelőtt

1977 Śrīla Prabhupāda abbahagyja a beszédet és a vāṇī-ját a mi gondjainkra bízza – 43 évvel ezelőtt

1978 A Bhaktivedānta Archívum megalapítása – 42 évvel ezelőtt

1986 A világ digitálisan rögzített adatállománya eléri a személyenkénti 1 CD-ROM mennyiséget – 34 évvel ezelőtt

1991 Létrejön a World Wide Web (bṛhad-bṛhad-bṛhad mṛdaṅga) – 29 évvel ezelőtt

1992 A Bhaktivedānta VedaBase első digitális kiadása – 28 évvel ezelőtt

2002 Beköszönt a digitális korszak - a világméretű digitális adattárolás felülmúlja az analóg rendszereket – 18 évvel ezelőtt

2007 A világ digitálisan rögzített adatállománya eléri a személyenkénti 61 CD-ROM mennyiséget – 13 évvel ezelőtt, ez 427 milliárd darab teleírt CD-ROM-ot jelent.

2007 Elkezdődik Śrīla Prabhupāda vāṇī-templomának, a Vanipediának építése az interneten – 13 évvel ezelőtt

2010 Elkezdődik Śrīla Prabhupāda vapu-templomának, a Védikus Planetárium Templomának építése az indiai Māyāpura városában – 10 évvel ezelőtt

2012 A Vanipedia mérete eléri az 1 906 753 címszót, az 108 971 oldalt és a 13 946 kategóriát – 8 évvel ezelőtt

2013 Az ISKCON bhakták 48 év alatt 500 000 000 Śrīla Prabhupāda által írt könyvet osztottak szét - naponta átlagosan 28 538 könyv - 7 évvel ezelőtt

2019 Március 21-én, Gaura Purnima napján, közép-európai idő szerint 7:15-kor ünnepelte meg a Vanipedia, hogy 11 éve együttműködésre inspirálja a bhaktákat, hogy meghívja, és teljes mértékben megnyilvánítsa Śrīla Prabhupāda vāṇī-formáját. A Vanipedia ezidáig 45 588 kategóriát, 282 297 oldalt, 2 100 000-nél is több idézetet publikált 93 nyelven. Ezt több mint 1220 bhaktának sikerült elérnie, akik több mint 295 000 órányi vāṇī-szolgálatot végeztek. Még hosszú utat kell megtennünk Śrīla Prabhupāda vāṇī-templomának befejezéséhez, ezért továbbra is hívjuk a bhaktákat, hogy vegyenek részt ebben a dicsőséges küldetésben.

Megjegyzés

Śrī Caitanya Mahāprabhu küldetésének kibontakozása a jelenkori Kŗșņa-tudatú mozgalom égisze alatt egy nagyon izgalmas időszak az odaadó szolgálat végzéséhez.

Śrīla Prabhupāda, a Kŗșņa-tudat Nemzetközi Szervezetének alapító ācāryája életváltoztató hatást hozott ebbe a világba, fordításai, Bhaktivedānta magyarázatai, leckéi, beszélgetései és levelei formájában. Ebben rejlik az egész emberi társadalom spirituális öntudatra ébredésének a kulcsa.

Vāṇī, személyes társulás és elkülönülésben való szolgálat - idézetek


 • A lelki tanítómester fizikai jelenléte hiányában a vāṇī-szolgálatnak sokkal nagyobb szerepe van. Lelki tanítómesterem, Sarasvatī Gosvāmī Ṭhākura, látszólag nincs fizikailag jelen, ám mivel az utasításai szerint próbálom szolgálni Őt, soha nem érzem magam elválasztva tőle. Azt szeretném, hogy mindannyian kövessék ezeket az utasításokat. – Śrīla Prabhupāda levele Karandhara Dās (GBC) részére, 1970. augusztus 22.


 • Kezdetektől fogva erőteljesen szembeálltam az imperszonalistákkal, és minden könyvem kihangsúlyozza ezen álláspontomat. Tehát a szóbeli utasításom és a könyveim mind a rendelkezésedre állnak. Te, mint a GBC testület tagja, tanulmányozd őket, szerezz tiszta képet és meggyőződést róla, akkor nem lesz semmilyen zavar. A zavart tudatlanság okozza; ahol nincs tudatlanság, ott nincs zavar. – Śrīla Prabhupāda levele Hayagrīva Dās (GBC) részére, 1970. augusztus 22.
Megjegyzés

A következő mondatokból kiderül, hogy Śrīla Prabhupāda milyen igazságokat tár fel előttünk.

 • Śrīla Prabhupāda személyes útmutatása mindig jelen van.
 • Boldognak kell lennünk ha elkülönülést érzünk Śrīla Prabhupādától.
 • Śrīla Prabhupāda fizikai jelenlétének hiányában a vāṇī-szolgálatnak sokkal nagyobb szerepe van.
 • Śrīla Prabhupādának nagyon kevés személyes kapcsolata volt a Guru Mahārājával.
 • Śrīla Prabhupāda szóbeli utasításai, valamint könyvei, mind a rendelkezésünkre állnak.
 • A Śrīla Prabhupādától való elkülönülés érzése transzcendentális boldogsággá változik.
 • Amikor Śrīla Prabhupāda nincs fizikailag jelen, amennyiben követjük a vāṇī-ját, segítséget kapunk tőle.
 • Śrīla Prabhupāda sosem adta fel még egy pillanatra sem Bhaktisiddhānta Sarasvatī társaságát.
 • Amennyiben tanulmányozzuk Śrīla Prabhupāda szóbeli utasításait és könyveit, tiszta képet és meggyőződést kapunk.
 • Śrīla Prabhupāda utasításainak követésével sosem érezzük a tőle való elkülönülést.
 • Śrīla Prabhupāda azt szeretné, hogy minden követője tartsa be ezeket az utasításokat annak érdekében, hogy az ő felhatalmazott śikṣā-tanítványaivá váljanak.

Tömegkommunikációs eszközök használata Kṛṣṇa üzenetének terjesztésére • Nagyon lelkesítenek a TV és rádió műsoraitok óriási sikeréről szóló jelentések. A lehető legnagyobb mértékben próbáljátok bővíteni prédikáló programjainkat a létező összes tömegkommunikációs médium felhasználásával. Modern kori vaiṣṇavák vagyunk, és állhatatos módon kell prédikálnunk minden rendelkezésre álló eszköz segítségével. – Śrīla Prabhupāda levele Rūpānuga Dās (GBC) részére, 1971. december 30.


 • Ha képesek vagytok mindent úgy elintézni, hogy egyszerűen csak a szobámban üljek, és a világ láthasson engem és beszélhessek a világgal, akkor soha nem hagyom el Los Angelest. Ez lesz az L.A.-templom tökéletessége. Nagyon-nagyon lelkesít az a javaslatotok, hogy árasszuk el az ország médiumait a mi Kṛṣṇa-tudatú programunkkal, és látom, ahogy ez kezd formát ölteni az irányításotok alatt, ennek még jobban örülök. - Śrīla Prabhupāda levele Siddhesvar Dās és Kṛṣṇakanti Dās részére, 1972. február 16.Megjegyzés

Guru Mahārājának lábnyomát követve Śrīla Prabhupāda ismerte a művészetét annak, hogyan foglaljon le mindent Kṛṣṇa szolgálatában.

 • Śrīla Prabhupāda azt akarja, hogy a világ lássa őt és beszéljen a világhoz.
 • Śrīla Prabhupāda el szeretné árasztani a médiát a mi Kṛṣṇa-tudatú programjainkkal.
 • Śrīla Prabhupāda a sajtón és a modern médián keresztül akarja terjeszteni a könyveit.
 • Śrīla Prabhupāda elégedetten hallgatta a tanításai tárgykör szerinti enciklopédiába való összegyűjtésének a tervét.
 • Śrīla Prabhupāda azt mondja, hogy az összes elérhető közösségi médium segítségével növeljük prédikáló programjaink számát.
 • Śrīla Prabhupāda azt mondja, hogy modern kori vaiṣṇavák vagyunk, és állhatatosan kell prédikálnunk az összes lehetséges eszköz segítségével.
 • Śrīla Prabhupāda azt mondja, hogy mindent használhatunk – televíziót, rádiót, filmeket, vagy bármi mást –, hogy Kŗșņáról beszéljünk.
 • Śrīla Prabhupāda azt mondja, hogy a tömegkommunikáció nagyon fontos eszközzé válhat a Kŗșņa-tudatú mozgalmunk terjesztésében.

Modern tömegkommunikációs eszközök, modern lehetőségek

Śrīla Prabhupāda számára az 1970-es években a modern média és a tömegkommunikáció kifejezések nyomdát, rádiót, TV-t és filmeket jelentettek. Eltávozása óta a tömegkommunikációs eszközök drámai átalakulása magába foglalja az Android telefonokat, a felhőalapú számítástechnikát és adattárolást, az e-könyv olvasókat, az e-kereskedelmet, az interaktív TV-t és játékokat, az online sajtót, a podcastokat és az RSS-hírcsatornákat, a közösségi hálózati oldalakat, a streaming media szolgáltatásokat, érintőképernyős-technológiákat, internet-alapú kommunikációs és disztribúciós szolgáltatásokat és vezeték nélküli technológiákat.

Śrīla Prabhupāda példájával összhangban 2007 óta modern tömegkommunikációs technológiákat használunk Śrīla Prabhupāda vāṇī-jának összeállításához, indexeléséhez, kategorizálásához és terjesztéséhez.

 • A Vanipedia célja, hogy növelje Śrīla Prabhupāda tanításainak fellelhetőségét és hozzáférhetőségét az interneten, azáltal, hogy egy ingyenes, hiteles, integrált forrást biztosít a következő célcsoportok részére:
• ISKCON prédikátorok
• ISKCON vezetők és menedzserek
• bhakták, akik odaadó szolgálattal kapcsolatos tanulmányokat folytatnak
• bhakták, akik el szeretnék mélyíteni a tudásukat
• bhakták, akik vallásközi párbeszédekben vesznek részt
• tantervfejlesztők
• bhakták, akik elkülönülést éreznek Śrīla Prabhupādától
• felsővezetők
• akadémikusok
• vallási oktatási intézmények tanárai és diákjai
• írók
• spirituális útkeresők
• az aktuális társadalmi kérdések miatt aggódó emberek
• történészek

Megjegyzés

Rengeteg tennivaló vár még ránk annak érdekében, hogy Śrīla Prabhupāda tanításait hozzáférhetővé és közismerté tegyük a mai világ számára. Az együttműködés alapú internetes technológiák lehetőséget kínálnak nekünk, hogy felülmúljuk korábbi sikereinket.

Vāṇī-szolgálat – Śrīla Prabhupāda szavai (vāṇī) szolgálatának szent cselekedete

Śrīla Prabhupāda 1977. november 14-én abbahagyta a beszédet, de a vāṇī amit adott, mindig friss marad. Ezek a tanítások azonban még nincsenek az eredeti állapotukban, és nem mindegyikük elérhető könnyedén a bhakták számára. Śrīla Prabhupāda követőinek szent küldetése, hogy vāṇī-ját megőrizzék és mindenki számára elérhetővé tegyék. Ezért téged is invitálunk, hogy végezd ezt a vāṇī-szolgálatot.

Mindig emlékezz arra, hogy egyike vagy azon kevés embernek, akit kijelöltem, hogy folytassa a munkámat az egész világon, ám a küldetés, mely előtt állsz, hatalmas. Ezért mindig imádkozz Kŗșņához, hogy erőt adjon neked a küldetés beteljesítéséhez oly módon, hogy azt csinálod, amit én. Az első dolgom az, hogy a bhaktáknak megfelelő ismereteket adjak és odaadó szolgálatban foglaljam le őket. Ez nem olyan nehéz feladat számodra, mindent megadtam neked hozzá. Olvasd a könyveket és beszélj azok alapján, ettől rengeteg új fény fog megjelenni. Olyan sok könyvünk van, hogy ha a következő 1000 évben belőlük prédikálunk, akkor is elegendő. – Śrīla Prabhupāda levele Satsvarūpa Dās (GBC) részére, 1972. június 16.

Śrīla Prabhupāda 1972. júniusában a következőt mondta: „Olyan sok könyvünk van” amivel rendelkezünk „elegendő mennyiség ahhoz”, hogy belőlük prédikáljunk „a következő 1000 évben.” Abban az időben még csak 10 könyv volt kiadva, tehát az összes további könyvvel, melyeket Śrīla Prabhupāda 1972 júliusa és 1977 novembere között adott ki, a készlet mérete könnyedén 5000 évre bővíthető. Ha ehhez hozzáadjuk a szóbeli utasításait és a leveleit, akkor az állomány 10 000 évre növekszik. Ezeket a tanításokat profi módon kell összeállítanunk annak érdekében, hogy azok pontosan érthetőek és hozzáférhetőek legyenek, hogy a teljes időtartam alatt „prédikálhassanak belőlük”.

Kétségtelen, hogy Śrīla Prabhupāda végtelen lelkesedéssel és elszántsággal hirdeti az Úr Caitanya Mahāprabhu üzenetét. Nem számít, hogy vapu formája eltávozott tőlünk. Ő itt marad a tanításaiban, és a digitális platformon keresztül még szélesebb körben prédikálhat, mint amikor fizikailag jelen volt. Az Úr Caitanya kegyétől való teljes függésben, tegyük magunkévá Śrīla Prabhupāda vāṇī-misszióját, és minden eddiginél határozottabb módon, professzionálisan készítsük elő vāṇī-ját a 10 000 éves prédikációra.

Az elmúlt tíz évben megadtam a kereteket, és mostanra többre vittük, mint a Brit Birodalom. Még a Brit Birodalom sem volt olyan kiterjedt, mint mi. A világnak csak egy részét birtokolták, és a bővülésünket még nem fejeztük be. Egyre jobban kell terjeszkednünk, korlátlanul. De fel kell hívjam a figyelmeteket, hogy be kell fejeznem a Śrīmad-Bhāgavatam fordítását. Ez a legnagyobb hozzájárulás; a könyveink tiszteletreméltó helyzetet vívtak ki számunkra. Az emberek nem hisznek az egyházban vagy a templomi liturgiában. Azok az idők elmúltak. Természetesen fenn kell tartanunk a templomokat, ahogy a lelkesedésünkön sem eshet semmilyen csorba. A puszta intellektualizmus nem elég, valódi tisztulásra van szükség.

Ezért arra kérlek benneteket, hogy egyre inkább tehermentesítsetek a vezetés terhe alól, hogy be tudjam fejezni a Śrīmad-Bhāgavatam fordítást. Ha mindig menedzselnem kell, akkor nem tudok dolgozni a könyveken. Ez egy okirat, minden szót nagyon gondosan kell megválasztanom, és ha a menedzsmenttel kell foglalkoznom, akkor ezt nem tudom megcsinálni. Nem lehetek olyan, mint azok a gazemberek, akik valamiféle elmebeli spekulációt mutatnak be, hogy becsapják a nyilvánosságot. Tehát ez a feladat nem lesz befejezve a kijelölt asszisztenseim, a GBC, a templomvezetők és a saṃnyāsik együttműködése nélkül. A legjobb embereimet választottam a GBC testületbe, és nem akarom, hogy a GBC tiszteletlen legyen a templomvezetőkkel szemben. Természetesen konzultálhattok velem, de ha gyengék az alapok, hogyan mennek majd a dolgok? Ezért kérlek benneteket, hogy segítsetek nekem a menedzsmentben, hogy be tudjam fejezni a Śrīmad-Bhāgavatamot, amely maradandó hozzájárulásunk lesz a világ számára. – Śrīla Prabhupāda levele az összes GBC tisztségviselő részére, 1976. május 19.

Śrīla Prabhupāda itt azt mondja, „ez a feladat nem lesz befejezve a kijelölt asszisztenseim együttműködése nélkül”, hogy segítsenek neki megcsinálni „a maradandó hozzájárulásunkat a világ számára.” Śrīla Prabhupāda könyvei azok, amelyek „tiszteletreméltó helyzetet vívtak ki számunkra” és amelyek „a legnagyobb hozzájárulást jelentik a világ számára.”

Az évek során oly sok vāṇī-szolgálatot végeztek a BBT bhakták, a könyvosztók, a prédikátorok, akik szilárdan kitartottak Śrīla Prabhupāda szavai mellett, és más bhakták is, akik elkötelezték magukat, hogy különféle módon terjesztik és megőrzik az ő vāṇī-ját. De még sok tennivaló van. A bṛhad-bṛhad-bṛhad mṛdaṅga (a World Wide Web) technológiái jóvoltából most lehetőséget kaptunk, hogy együttműködésünk gyümölcseként, rövid idő alatt felépítsük Śrīla Prabhupāda vāṇī-jának példátlan megnyilvánulását. A javaslatunk az, hogy összefogunk a vāṇī-szolgálatban és felépítünk egy vāṇī-templomot, amely 2027. november 4-ig készül el, mikor is mindannyian a végső 50. évfordulót ünnepeljük. 50 éve lesz, hogy Śrīla Prabhupādát elkülönülésben szolgáljuk. Ez egy nagyon helyénvaló és csodálatos szeretetteljes ajándék lesz Śrīla Prabhupāda számára, és dicsőséges ajándék a bhakták eljövendő generációi részére.

Örülök, hogy a nyomdátoknak a Radha Press nevet adtad. Ez nagy örömmel tölt el. Kívánom, hogy a Radha Press-t az összes könyvünk és irodalmunk német nyelvű kiadása ékesítse. Nagyon szép név. Rādhārāni, Kŗșņa legjobb, legfelsőbb szolgája, és a nyomdagép a jelenlegi legnagyobb médium Kŗșņa szolgálatában. Ezért valóban Srīmati Rādhārāni képviselője. Nagyon tetszik az ötlet. – Śrīla Prabhupāda levele Jaya Govinda Dās (nyomdavezető) részére, 1969. július 4.

A 20. század döntő részében a nyomdák megannyi embercsoport számára biztosítottak sikeres propaganda eszközöket. Śrīla Prabhupāda megállapította, hogy a kommunisták milyen profi módon növelték befolyásukat Indiában az általuk terjesztett brosúrák és könyvek útján. Śrīla Prabhupāda ezt a példát használta annak kifejezésére, hogy egy nagy propagandaprogramot akart készíteni a Kṛṣṇa-tudat számára azáltal, hogy könyveit az egész világon elterjeszti.

Most, a 21. században, Śrīla Prabhupāda kijelentése, „a jelenlegi legnagyobb médium Kŗșņa szolgálatában” kétségtelenül alkalmazható az internetes közzététel és terjesztés exponenciális és páratlan erejére. A Vanipediában úgy készítjük fel Śrīla Prabhupāda tanításait, hogy megfelelően bemutathassuk őket ezen a modern tömegterjesztő platformon. Śrīla Prabhupāda kijelentette, hogy németországi bhaktái Radha Press nyomdája „valóban Srīmati Rādhārāni képviselője.” Ezért biztosak vagyunk abban, hogy a Vanipediát is Srīmati Rādhārāni képviselőjének tartaná.

Oly sok gyönyörű vapu-templomot építettek már az ISKCON bhaktái – építsünk most legalább egy dicsőséges vāṇī-templomot. A vapu-templomok szent dárśanákat ajánlanak az Úr formájának, a vāṇī-templom pedig szent dárśanát ajánl majd az Úr és tiszta bhaktái tanításainak, ahogyan azt Śrīla Prabhupāda bemutatta. Az ISKCON bhakták munkája természetesen sikeresebb lesz, ha Śrīla Prabhupāda tanításai a jogos, imádandó helyzetükbe kerülnek. Csodálatos lehetőség nyílik minden jelenlegi „kinevezett asszisztens” számára, hogy átvállalja a vāṇī-templom építésének vāṇī-küldetését, és ösztönözze az egész mozgalmat a részvételre.

Ahogy a hatalmas és gyönyörű vapu-templom kiemelkedik a Gangesz partjából Māyāpura városában azzal a céllal, hogy elősegítse az Úr Caitanya kegyének szétterjedését az egész világon, ugyanígy erősítheti Śrīla Prabhupāda tanításainak vāṇī-temploma az ő ISKCON misszióját, hogy elterjedjen az egész világon és megalapozza Śrīla Prabhupāda természetes helyzetét az elkövetkező évezredekre.

Vāṇī-szolgálat – Gyakorlati lépések a szolgálathoz

 • A Vanipedia befejezése azt jelenti, hogy Śrīla Prabhupāda tanításai oly módon lesznek közzétéve, ahogy azt még senki sem csinálta egyetlenegy spirituális tanító munkájával sem. Meghívunk mindenkit, hogy vegyen részt ebben a szent küldetésben. Közösen egy egyedülálló nyilvánosságot biztosítunk Śrīla Prabhupādának a világban, olyan nagyságrendben, amely csak az interneten keresztül lehetséges.
 • Arra törekszünk, hogy a Vanipedia, Śrīla Prabhupāda több nyelven elérhető tanításainak első számú referencia-enciklopédiájává váljon. Ez csak sok bhakta őszinte elkötelezettségével, áldozatával és támogatásával fog megvalósulni. A mai napig több, mint 1220 bhakta vett részt a Vanisource és a Vaniquotes oldalak építésében, valamint különféle fordításokban 93 nyelven. Ahhoz, hogy befejezzük a Vaniquotes oldalt és felépítsük a Vanipedia cikkeit, a Vanibooks oldalt, a Vanimedia oldalt és a Vaniversity tanfolyamokat, még több támogatásra van szükségünk a következő területeken szerzett tapasztalattal rendelkező bhakták részéről:
• adminisztráció
• tartalomszerkesztés
• tantervfejlesztés
• dizájn és elrendezés
• pénzügy
• menedzsment
• promóció
• kutatás
• szerver karbantartás
• webhely fejlesztés
• szoftver programozás
• oktatás
• műszaki szerkesztés
• képzés
• fordítás
• szövegírás
 • A vāṇī-szolgák a szolgálatukat az otthonukból, templomukból és az irodájukból ajánlják fel, vagy teljes időben csatlakozhatnak hozzánk bizonyos időtartamokra Māyāpura városában, Indiában vagy Radhadeshben, Belgiumban.

Adományozás

 • Az elmúlt 12 évben a Vanipediát elsősorban a Bhaktivedanta Library Services a.s.b.l. könyvterjesztése finanszírozta. Az építkezés folytatásához a Vanipediának, a BLS jelenlegi kapacitásain túlmutató finanszírozásra van szüksége. Amint kész lesz, a Vanipediát remélhetőleg a sok elégedett látogató egy bizonyos százaléka által nyújtott kisebb adományok fogják fenntartani. De most, annak érdekében, hogy befejezzük az ingyenes enciklopédia kezdeti szakaszát, elengedhetetlen a pénzügyi támogatás.
 • A Vanipedia támogatói a következő lehetőségek közül választhatnak:

Szponzor: Az a személy, aki saját vágyának megfelelő összeget adományoz.

Támogató pártfogó: Az a természetes vagy jogi személy, aki 81 eurót adományoz.

Fenntartó pártfogó: Az a természetes vagy jogi személy, aki 810 eurót adományoz, azzal a lehetőséggel, hogy 9 hónapon belül 90 euró támogatást fizet havonta.

Növekedési pártfogó: Az a természetes vagy jogi személy, aki 8 100 eurót adományoz, azzal a lehetőséggel, hogy egy éven belül 9 alkalommal 900 euró támogatást fizet.

Alapítói pártfogó: Az a természetes vagy jogi személy, aki 81 000 eurót adományoz, azzal a lehetőséggel, hogy egy éven belül 9 alkalommal 9 000 euró támogatást fizet.

 • Az adományokat online vagy a [email protected] elnevezésű PayPal számlánkon keresztül tudjuk fogadni. Ha más módon szeretne adományozni vagy adományozást megelőzően kérdései volnának, írjon nekünk a [email protected] címre.

Hálásak vagyunk - imák

Hálásak vagyunk

Köszönjük Śrīla Prabhupāda,
hogy adtad nekünk ezt a lehetőséget,
hogy szolgálhatunk téged.
Mindent megteszünk annak érdekében,
hogy elégedetté tegyünk a küldetésedben.
Tanításaid szerencsés lelkek millióinak
nyújtsanak menedéket!


Kedves Śrīla Prabhupāda!
Kérlek adj nekünk felhatalmazást,
minden jó tulajdonságot és képességet
és folyamatosan küldj nekünk hosszú távon
komolyan elkötelezett bhaktákat és erőforrásokat,
hogy dicsőséges vāṇī-templomodat mindenki javára
sikeresen felépíthessük.


Kedves Śrī Śrī Pañca Tattva!
Kérlek segítsetek bennünket, hogy Śrī Śrī Rādhā Mādhava
és Śrīla Prabhupāda és a lelki tanítómestereink
értékes bhaktái lehessünk azáltal,
hogy továbbra is lehetővé teszitek számunkra,
hogy keményen és okosan dolgozhassunk
Śrīla Prabhupāda szolgálatában
az ő bhaktái örömére.

Köszönjük, hogy meghallgattátok ezeket az imákat.

Megjegyzés

Csakis Śrīla Prabhupāda, Śrī Śrī Pañca Tattva és Śrī Śrī Rādhā Mādhava felhatalmazást adó kegyének a birtokában remélhetjük, hogy megvalósítjuk ezt a herkulesi feladatot. Ezért szüntelenül az Ő kegyükért imádkozunk.


További tartalmak

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa - kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare - hare rāma hare rāma - rāma rāma hare hare