HU/Main Page

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Vanipedia — A Védikus Tudás Esszenciája

Vanipedia-title.png

Ő Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedānta Swāmī Prabhupāda tanításait tartalmazó enciklopédia

Õ Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada


A Vanipedia keretén belül az alábbi Śrīla Prabhupāda tanítások érhetőek el magyar nyelven:

Mi a Vanipedia?

 • A Vāṇīpédia egy dinamikus, interaktív enciklopédia, amely tartalmazza Śrīla Prabhupāda szavait (vāṇī).
 • Egy forrás bármely lelki és vallásos istenkereső számára.
 • Mély lelki tudást tartalmazó hatalmas könyvtár.
 • A hatékony ismertetésnek köszönhetően az olvasó hamar tapasztalatot szerezhet:
  • a Legfelsőbb Úr;
  • az Ő Szent Nevei;
  • az Ő odaadó szolgálata;
  • és az Ő szentírásaiban, a Bhagavad-gītāban és a Śrīmad-Bhāgavatamban foglalt tanításai színes tulajdonságairól.

A fentiek nyilvánvaló értéket kölcsönöznek e névnek: Vanipedia – A Védikus Tudás Esszenciája

Vani

Śrīla Prabhupāda a vāṇī-t a következő módon fordította:

vāṇī: egy hang; rendelkezés; üzenet; tanítás; beszéd; a beszéd orgánuma; a beszéd hatalma; szavak; transzcendentális szavak; vibrálás, rezgés.

Néhány példa a használatukra:

kṛṣṇa-vāṇī — Kṛṣṇa szavai, Bhagavad-gītā; gaura-vāṇī — az Úr Caitanya szavai; śrī-kṛṣṇa-caitanya-vāṇī — az Úr Caitanya Mahāprabhu üzenete; śāstra-vāṇī — utalás a kinyilatkoztatott szentírásokra; veda-vāṇī — a Védák énekei.

Pédia

A Pédia az enciklopédia rövidítése, melynek meghatározása a következő:

 • Egy átfogó, széleskörű kézikönyv, amely az emberi tudás írásos, a fogalmakat valamilyen rend szerint tárgyaló gyűjteménye.
 • Olyan nagy terjedelmű tudományos mű, amely egy vagy több tudományág ismereteit foglalja össze szócikkekre bontva.

A Vāṇīpédia különleges jellegét a következők adják: egyedülálló módon web alapokon nyugszik és kifejezetten Śrīla Prabhupāda tanításainak van szentelve.

A Vanipedia küldetése

 • A Vanipedia küldetése, hogy teljes mértékben felfedje azt a lelki éleslátást, melyet Ő Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedānta Swāmī Prabhupāda hiteles könyveiben, átható erejű előadásaiban, beszélgetéseiben és levelezéseiben találunk.
 • A Vanipedia szép fokozatosan olyan médiummá válik, amelyben Śrīla Prabhupāda tanításaival sokoldalú, ünnepi hangulatban lehet kapcsolatban az olvasó.

Pillanatok Śrīla Prabhupāda életéből

His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda


Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa - Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare - Hare Rāma Hare Rāma - Rāma Rāma Hare Hare

All material by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada copyright © The Bhaktivedanta Book Trust

Images copyright © The Bhaktivedanta Book Trust, and The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

Compilation copyright © Bhaktivedanta Library Services a.s.b.l.