HU/Prabhupada 0234 - Bhaktává válni a legmagasabb szintű képesítésLecture on BG 2.4-5 -- London, August 5, 1973

Tehát Prahlāda Mahārāja... Nṛsiṁhadeva felajánlotta Prahlāda Mahārājának, hogy „Kérhetsz most bármilyen áldást, amit csak szeretnél.” Prahlāda Mahārāja így válaszolt, „Kedves Uram, mi materialisták vagyunk. Teljesen materialista apától születtem. Tehát én is az vagyok, mert az apám materialista, én szintén materialista vagyok. És Te, az Istenség Legfelsőbb Személyisége azt ajánlod, hogy valamilyen áldást adsz. Tudom, bármilyen áldást megkaphatok Tőled. De ennek mi haszna? Miért kellene bármilyen áldást kérnem? Láttam az apámat. Anyagi szempontból olyan erős volt, mint a félistenek, Indra, Candra, Varuṇa, a vörös szeme megfélemlítette őket. És megszerezte az univerzum irányítását. Annyira hatalmas volt. És gazdag, mindent teljesen birtokolt, vagyont, erőt, hírnevet, de mindezzel egy másodperc alatt végeztél. Miért ajánlasz hát nekem ilyen áldást? Mit kezdjek velük? Ha elfogadok valamilyen áldást Tőled, akkor felfuvalkodottá válok, és minden rosszat megteszek majd Ellened, és akkor végzel velem egy másodperc alatt. Kérlek hát, légy kedves és ne ajánlj nekem ilyen áldást, ilyen anyagi bőséget. Jobb ha azt az áldást adod nekem, hogy a Te szolgád szolgálatában lehessek lefoglalva. Ezt az áldást akarom! Áldj meg azzal, hogy hadd legyek lefoglalva a szolgád szolgálatával, nem közvetlen a Te szolgálatoddal.”

Majd sok ima és az Úr megbékítése után... Nagyon dühös volt. Majd amikor kissé megbékélt, így kérte, „Kedves Uram, egyet, egy másik áldást kérnék Tőled, hogy az apám, aki nagyon-nagyon kitartó ellenséged volt, s ez lett a halála oka, azt kérem Tőled, hogy bocsáss meg neki és szabadítsd fel!” Ez a Vaiṣṇava fiú. Nem kért önmagának semmit. És habár tudta, hogy az apja volt a legnagyobb ellenség, mégis neki kért áldást, hogy „Bárcsak ez szegény ember felszabadulhatna!” Az Úr Nṛsiṁhadeva biztosította, hogy „Kedves Prahlādám! Nem csak az apád, hanem az apád apja, az ő apja, egészen tizennégy generációig mind felszabadulnak. Mert te ebben a családban születtél.” Tehát bárki, aki Vaiṣṇava, az Úr bhaktája lesz, az a családjának a legnagyobb szolgálatot végzi. Mivel vele kapcsolatban az apja, az anyja, mindenki fel fog szabadulni. Épp mint azt tapasztaltuk, ha valaki egy harcban idő előtt meghal, akkor a családja gondját a kormány fogja viselni. Ehhez hasonlóan bhaktává válni a legmagasabb szintű képesítés. Ő mindennel rendelkezik. Yatra yogeśvaro hariḥ yatra dhanur-dharaḥ pārthaḥ (BG 18.78) Ahol jelen van Kṛṣṇa és a bhaktája, ott van minden győzelem és dicsőség. Ez garantált.