HU/Prabhupada 1062 - Meg van a hajlam bennünk, hogy uralni próbáljuk az anyagi világot

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Előző oldal - videó 1061
Következő oldal - videó 1063 Go-next.png

Meg van a hajlam bennünk, hogy uralni próbáljuk az anyagi világot
- Prabhupāda 1062


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Ekkor hibázunk. Amikor csodálatos dolgokat látunk megtörténni a Világegyetemben, tudnunk kell, hogy ezek mögött a csodás megnyilvánulások mögött egy irányító áll. Semmi sem nyilvánulhat meg irányítás nélkül. Gyerekes, ha nem veszünk tudomást az Irányítóról. Ugyan úgy, ahogy egy szép autó, magas végsebességgel, kiváló tervezéssel, közlekedik az úton. Egy gyermek talán azt gondolja; "Hogyan képes közlekedni ez az autó, egy ló vagy más vontatóeszköz nélkül?" De egy józan ember vagy egy idősebb személy, tudja, hogy bármilyen mérnöki tervezés ellenére, a gépjármű sofőr nélkül nem tud közlekedni. Robbanómotoros és elektromos autókat terveznek... Jelen pillanatban a gépek korát éljük, de mindig tudnunk kell, hogy a gépek mögött, a gépek csodálatos működése mögött, áll egy személy. Tehát a Legfelsőbb Úr ez a személy, adhyakṣa. Ő az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Akinek az irányítása alatt működik minden. A jivákat, tehát az élőlényeket, a Bhagavad-gitában elfogadja az Úr, ahogy a későbbi fejezetekben megtudjuk, ők a részei és "csomagjai" a Legfelsőbb úrnak Mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7). Aṁśa azt jelenti részek és csomagok Tehát az arany egy részecskéje szintén arany, egy csepp víz az óceánból szintén sós, ugyan így, mi, az élőlények, mivel a Legfelsőbb Úr parányi részei vagyunk, īśvara, Bhagavān, vagy az Úr Śrī Kṛṣṇa részei Nekünk is megvannak, úgy értem, minőségileg mi is rendelkezünk azokkal a tulajdonságokkal mint a Legfelsőbb Úr töredék mennyiségben. Mivel "töredék" Isvarák vagyunk, alárendelt Isvarák. Mi is megpróbálunk irányítani. Megpróbáljuk irányításunk alá vonni a világot. Napjainkban a űrt próbálják meghódítani. Mesterséges holdakat próbálnak fellőni. Tehát ez a hajlam megvan az irányításra vagy valaminek a létrehozására, mert részlegesen bennünk van ez az irányítási hajlam. De tudnunk kell, hogy ez a hajlam nem elégséges. Meg van a hajlam bennünk, hogy irányítani próbáljuk az anyagi világot, uralni próbáljuk az anyagi természetet de mi nem vagyunk a legfelsőbb irányítók. És ezt a Bhagavad-gita elmagyarázza.

És mi ez az anyagi világ? Ez is el van magyarázva. A természetet, az anyagi világot a Bhagavad-gita úgy magyarázza, mint alsóbbrendű, alsóbbrendű prakṛti. Tehát alsóbbrendű prakṛti, és az élőlények felsőbbrendű prakṛti. Prakṛti azt jelenti: "amit irányítanak", ami... Prakṛti, a prakṛti igazi jelentése nő, vagy nőnemű. Ahogy a férj irányítja a felesége tevékenységét, hasonlóan, a prakṛti szintén alárendelt, uralják És az Úr, az Istenség Legfelsőbb Személyisége uralja És ez a prakṛti, az élőlények és az anyagi természet is, ezek különböző prakṛtik, melyeket a Legfelsőbb Úr irányít és ural. Tehát a Bhagavad-gitában az áll, hogy az élőlények, habár a Legfelsőbb Úr parányi részei, tulajdonképpen prakṛtik. Ezt a Bhagavad-gita Hetedik Éneke világosan leírja, apareyam itas tu viddhi aparā (BG 7.5). Ez az anyagi természet aparā iyam. Itas tu, és ezen túl létezik egy másik prakṛti. És mi ez a prakṛti? Jīva-bhūta...

És ez a prakṛti, ennek a prakṛtinak az alapját három minőség alkotja: a jóság, a szenvedély és a tudatlanság minősége. És ezeken a kötőerőkön túl, tehát a három különböző minőségen, a jóságon, a szenvedélyen és a tudatlanságon túl ott van az örök idő. Az Örök Idő. És a természet ezen kötőerőinek a kombinációjából, és az örök idő irányítása és hatása alatt, létrejönnek a cselekvések. Ezeket a cselekvéseket karmának nevezzük. Ezek a cselekvések időtlen idők óta jelen vannak. És mi elszenvedjük, vagy élvezzük ezen cselekedeteink gyümölcseit.