KY/Prabhupada 0004 - Don't Surrender To Any NonsenseLecture on BG 10.2-3 -- New York, January 1, 1967

Ар кайсы нонсенсты багыштабагыла. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self -realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Трансендентал чындыкты билгиӊ келсе,анда бул принципти көздөшуӊ керек. Бул эмне? Тад видхи пранепатена. Кудайга берилишиӊ керек. Кудайга берилишиӊ керек. Ошол эле. Наманта евагадай. Жоош мааниде берилбесеӊ, анда момун кудайга берилген жан болоалбайсыӊ. Кайда? Пранипата. Кайда бир жан табылат? Ал ...... Мына бул инсанга берилем Кайда бир жан табылат? Анда бир кичинекей тест жугуртуш керек. Эгер кайда оордуӊду билгиӊ келсе Ошончолук билимдуу болуш керек. Ар кайсы нонсенске берилбегиле. Ошончолук билими бар болуш керек. Ал нонсенсти кандай тапса болот. Бул шастриде дагы айтылат Бул Катха Упанишадда айтылат Тад видхи пранепатена. (BG 4.34). Катха Упанишадда айтылат: тад вийñāнāртхаṁ са гурум евāбхигацчет śротрияṁ брахма-ниṣṭхам [МУ 1.2.12]. Сротриям бул деген бироо disciplic назаат succession рабочий вариант . Сротриям бул деген бироо disciplic назаат болгонун кандай succession болот? Брахма-ниṣṭхам. Брахма-ниṣṭхам бул деген сөз Абсолюттюк чындыкты толук билет. Ошондо берилиш керек. Пранипата. Пранипата деген сөздун мааниси пракṛṣṭа-рūпеṇа нипāтам, резервация кереги жок Андай бирөну тапкан соӊ ага берилиш керек. Пранипата. Ага кызмат кылып көӊулун көтөруш керек жана ага суроолорду бериш керек. Ошондо гана баардык нерсе ачылат. Ошондой авторитеты бар бирөөну табыш керек жана ага берилиш керек. Ага берилсек биз Кудайга берилебиз. себеби ал Кудайдын кишиси. Бирок суроо бергенге болот, так билиш учун жн эле убакытты жоготпой бирок так билиш учун. Бул парипрасна деп айтылат. Бул өзунчө процесс. Баардык нерсе бар Биз жөн гана кабыл алышыбыз керек гана кабыл алышыбыз керек Бирок эгер биз процессты туура кабыл албасак анда биз жөн гана убакытты өткөрөбуз же ар кандай пайдасыз ойлор биз учун уу болот, Силер эч качан Кудай ким экенин тушунө албайсыӊар Себеп дегенде Кудайды эч ким тушунуп биле албайт. Кичине кудайлар дагы, чоӊ сагилар дагы аны биле албайт. Биздин болбогон аракетибиз? Мындай процесстер Эгерде , асаммūḍхаḥ, асаммūḍхаḥ жолдосоӊор анда принциптерди дагы жолдойсуӊар. аз аздан асамудха анд слощ бут суре, асаммūḍхаḥ, ... ... Бул деген ...Пратякṣāвагамаṁ дхармям. жолдосоӊор анда тушунөсуӊөр, "Ооба мен бир нерсени кабыл алып жатам ". Сенин көзуӊ көрбөйт деген кеп эмес көз жумуп толук ишеним менен жолду жолдоп атасыӊар принциптерди жолдосоӊор анда абдан жакшы тушунөсуӊөр. Бул месал учун жакшы тамактанган кийин, куч алгандай болот.Курсагыӊар ток Анда эч кимден эч нерсени сурабайсыӊар Өзуӊөр сезесиӊер "Ошонусу карындай эле туура жолду жолдосоӊор, жана принциптерди колдонсоӊор. "Ооба мен алдыга жылып жатам?прогресс кылып жатам." Pratyakṣa... Тогузунчу chapter He has said pratyakṣāvagamaṁ dharmyaṁ susukham. Бул жеӊил. Абдан бактылуу болосунар "Бул кандай процесс?" Кришнанын Биз Кришнанын атын созобуз, жана Кришнанын прасадамын жейбиз/тамактанабыз Жана Бхагават Гитанын философиясын окуш керек, жана жакшы музыканы угуш керек Мунун эмнеси кыйын? Мунун эмнеси кыйын? Жок.Бул эч нерсе эмес . Ушул процесс аркылуу асамудха боло аласыӊар Анда силерди эч ким алдап алалбайт. Бирок алданганынар келсе анда алдамчылар көп. Алдабагыла дагы алдамчы коомуна кошулбагыла. Парампара системасын колдошуӊар керек Ведик адабиатта жазылгандай, Кришнанын сөзу боюнча Авторитеттик брон аркылуу тушунуш керек. жана кунумдук жашоодо пайдаланыш/ пайдалана билиш керек. Андан кийин асамудха са мартесу. мартесу... Мартьянын мааниси өлумгөө татыктуулар. Алар кимдер. Бул шарттан көз караанду жандар, алар . Бул шарттан көз караанду жандар Брахмандан баштап башкаларга чейин, мартья деп аталат. Мартья деген сөз өлумдун убагы. өлумдун убагы жөнөкөй өлумгө татыктуу, эӊ акылдуу болуп эсептелет. Асаммūḍхаḥ са мартыṣу. Эмне учун? Ал ар кандай арамдан бошонот. Ал ар кандай арамдан бошонот. Билсек дагы билбесек дагы биз ар дайым харам жасайбыз. Биз бул реакцияны токтотушубуз керек Биз бул реакцияны токтотушубуз керек Биз бул реакцияны токтотушубуз керек. Биз кантип бул нерсени токтото алабыз. Бул нерсе дагы Бхагават-Гитада айтылат Yajñārthāt karmaṇo 'nyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ (BG 3.9). Бир нерсени жазасаӊ Кришна учун жаза. Жазнанын мааниси Кришна же болбосо Вишну . Кришна учун гана иш аткарсаӊар анда ар кандай арамчылыктан бошоносуӊар. Śубхāśубха-пхалаих.Биздин колубуздан же бир шумдук бир же бир начар нерсе келет. Кришна сознаиясы менен жургөн адам Кришна сознаниясы менен жургөн адам айткан сөзунөн кайтпайт . Ал шумдук нерсе же жөнөкөй нерсе менен иши жок. Себеп дегенде ал Себеп дегенде ал эӊ шумдук нерсе менен алек. Ошондуктан sarva-pāpaiḥ pramucyate. Ал ар кандай арамчылыктан бошонот. Бул процесс . Биз бул процессты кабыл алгандан кийин ар кандай арамчылыктан бошонобуз. Ошондо биздин жашообуз бактылуу болот. Бул процесс абдан оӊой ар кимдин колунан келетурган. Чоӊ рахмат.