LT/Prabhupada 0797 - Vardan Krišnos, pamokslauja žmonėms, kad imtųsi Krišnos sąmonės. Jie yra puikūs kariai

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0796
Sekantis puslapis - video 0798 Go-next.png

Vardan Krišnos, pamokslauja žmonėms, kad imtųsi Krišnos sąmonės. Jie yra puikūs kariai
- Prabhupāda 0797


Arrival Address -- Vrndavana, September 3, 1976

Prabhupāda: Vedinės žinios yra apreiškimas . Vedinės žinios nėra suprantamos taip vadinamu pasaulietinių išsimokslinimu, skaitant gramatiką. Ne. Vedines žinias galima suprasti per žmogų, kuris turi nepalaužiamą tikėjimą bona fide guru. Guru reiškia Krišnos atstovas - Krišna ir Jo atstovas. Mes pakartotinai diskutavome šiuo klausimu, jog guru reiškia bona fide Krišnos tarnas. Guru nereiškia magas ar fokusininkas. Tai nėra guru. Guru reiškia ... Šri Čaitanja Mahaprabhu labai lengvai paaiškino kaip tapti guru. Jis prašė visų, ypatingai tų, kurie yra gimę Indijoje, bhārata bhūmite manuṣya-janma haila yāra (CC Adi 9.41). Ypatingai. Nes mes Indai, bhāratīya, mes turime visas reikalingas sąlygas tapti viso pasaulio guru. Mes turime sąlygas. Nes mes turi literatūrą, Vedinę literatūrą, ypatingai Bhagavad-gītā, kurią kalbėjo Pats Krišna. Jeigu mes bandome suprasti, koks yra gyvenimo tikslas ir pamokslaujame visam pasauliui, tada jūs tampate guru. O jeigu mes norime kitus apgauti taip vadinamų jogų, svami, mokslo žmogus vardu, tai nepadarys jūsų guru. Guru... Čaitanja Mahaprabhu sako jūs tapkite, visi Indai, visi bhāratīya, guru. Āmāra ājñāya guru hañā tāra ei deśa (CC Madhya 7.128). Kur tik esate . Ir kaip man tapti guru? Yāre dekha tāre kaha kṛṣṇa upadeśa. Tai viskas.

Taigi šis Krišnos sąmonės judėjimas skirtas sekti Čaitanja Mahaprabhu nurodymais. O Čaitanja Mahaprabhu nurodymas yra toks, pamokslaukite kṛṣṇa-upadeśa. O tai yra kṛṣṇa upadeśa: na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ prapadyante narādhamāḥ (BG 7.15). Tai nėra mūsų sugalvoti žodžiai; tai yra kṛṣṇa-upadeśa, jog " Bet kuris, kuris nėra atsidavęs Man, duṣkṛtina, jis iškart yra skirstomas į keturias grupes." Kokios jos? Duṣkṛtina, mūḍhāḥ, narādhamāḥ, māyayāpahṛta-jñānā, āsuraṁ bhāvam āśritāḥ. Taigi tai labai paprastas dalykas. Kas yra mūḍha? Jei žmogus neatsiduoda Krišnai, jei žmogus nesupranta koks Krišna, jis yra arba duṣkṛtina, reiškia nuodėmingas; mūḍha, neišmanėlis; narādhama, žemiausias iš žmonių; ir māyayāpahṛta-jñānā, ir jo taip vadinimas išsimokslinimas ir laipsniai yra beverčiai nes tikrasis žinojimas yra atimtas iš jo. Māyayāpahṛta-jñānā. Taigi nėra prasmės kovoti ... Tačiau mes galime bendrai suprasti, kas yra šie žmonės. Jie yra tarp šių keturių žmonių grupių. Taigi mes turime susidurti su jais. Mūsų Krišnos sąmonės judėjimas susiduria su šiais neišmanėliais, šiais duṣkṛtina, šiais narādhama, ir prašo jų tapti Krišna sąmoningais. Tai yra Krišnos sąmonės judėjimas. Jūs negalite ramiai sėdėti nuošalioje vietoje ir rodyti savo žavumą, imituodami Haridāsa Ṭhākura: Hare Krišna, Hare Krišna. Ne. Jus turite pamokslauti. Toks yra Čaitanja Mahaprabhu nurodymas. Āmāra ājñāya guru hañā tāra ei deśa (CC Madhya 7.128). Tai yra tikrasis sekimas Caitanya Mahaprabhu Ne imituoti Haridāsa Ṭhākura. Tai neįmanoma. Jūs galite... Net jeigu jūs darote tai labai gerai, tai yra dėl jūsų saugumo. Sakykime jūs tai atliekate labai gerai, tačiau tai yra dėl jūsų saugumo. Tačiau tas kuris rizikuoja dėl kitų gerumo, Krišna labai greitai juos pripažįsta.

na ca tasmān manuṣyeṣu
kaścin me priya-kṛttamaḥ
(BG 18.69)
ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
(BG 18.68)

Taigi jeigu jūs susiduriate... Panašiai kaip kovojantys kariai, jie susiduria su pavojumi dėl šalies. Jie yra pripažinti. Panašiai, tie kurie vardan Krišnos yra pamokslautojai, pamokslauja žmonėms, imtis Krišnos sąmonės, jie yra didūs kariai.

Taigi aš esu labai laimingas, jog jūs Europiečiai, Amerikiečiai, ypatingai, jūs man padedate. Taigi tęskite šį procesą, ir tai yra labai lengvas kelias būtų pripažintam Krišnos. Nes Jis sako, na ca tasman manusyesu kaścin me priya-krttamaḥ (BG 18.69). Kas? Kas pamokslauja šią Krišnos sąmonę. Taigi Aš jums labai dėkoju, jog jūs atvykote čia į Vṛndāvana, ir jūs keliaujate, pamokslaujate. Taigi paskirkime šį gyvenimą pamokslauti Krišnos sąmonei visame pasaulyje. Ir nekeipkite dėmesio, mes mirsime pamokslaudami. Vistiek, tai bus šlovinga.

Ačiū jums labai. Atsidavusieji. Jaya!