Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

LT/Prabhupada 0982 - Kai tik mes gauname automobilį, kad ir koks supuvęs jis bebūtų, mes galvojame, kad jis labai geras

From Vanipedia


Kai tik mes gauname automobilį, kad ir koks supuvęs jis bebūtų, mes galvojame, kad jis labai geras
- Prabhupāda 0982


720905 - Lecture SB 01.02.06 - New Vrindaban, USA

Taigi Bhāgavata sako yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke, Aš nesu šis kūnas. Tai yra mašina. Lygiai taip pat kaip mes vairuojame mašina. Aš nesu ši mašina. Panašiai, tai yra yantra, mašina, mechaninė mašina. Krišna ar Dievas davė man šia mašiną, aš norėjau jos. Cela est dit dans la Bhagavad-gītā, īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61). "Brangus Arjuna Viešpats, kaip Paramātmā glūdi kiekvieno širdyje ." Bhrāmayan sarva-bhūtāni yantrārūḍhāni māyayā (BG 18.61): "ir Jis suteikia gyvajai būtybei šansą keliauti klajoti , ," sarva-bhūtāni, "po visą visatą." Yantrārūḍhāni māyayā, vairuodamas automobilį, vairuodamas automobilį, suteiktą materialios gamtos. Taigi tikroji pozicija yra tai, jog aš esu siela, man buvo duotas automobilis - tai nėra geras automobilis, tačiau, kai tik mes gauname automobilį, kad ir koks supuvęs jis bebūtų, mes galvojame, kad jis labai geras. (juokas) ir mes susitapatiname su šiuo automobiliu. "Aš gavau šį automobilį, aš turiu šį automobilį." Žmogus užmiršta... Jeigu žmogus vairuoja labai brangią mašiną, jis užmiršta, jog jis yra vargšas. Jis galvoja, "Aš esu ši mašina." Tai yra susitapatinimas.

Donc yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke sva-dhīḥ kalatrādiṣu bhauma ijya-dhīḥ (SB 10.84.13). Tas kuris apie save galvoja kaip apie kūną -, , ir kūniškus santykius sva, dhīḥ"Jie yra mano. Mano brolis, mano šeima, mano nacija, mano bendruomenė, mano visuomenė," tiek daug mano dalykų, aš ir mano. Neteisingas "Aš" kaip šis kūnas supratimas ir neteisingas "mano", santykyje su šiuo kūnu, supratimas. Yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke sva-dhīḥ kalatrādiṣu bhauma ijya-dhīḥ (SB 10.84.13). Bhauma ijya-dhīḥ, bhūmi, bhūmi reiškia žemė. Ijya-dhīḥ, ijya reiškia garbinamas. Taigi dabartiniu momentu, taip stipriai įsivaizduojama, jog "Aš esu šis kūnas," ir "Aš esu amerikietis," ir "aš esu indas," "aš esu europietis," "aš esu hinduistas," "aš esu musulmonas,""aš esu brahmanas," "aš esu kšatrijas," "aš esu šudra," "aš esu tas, anas... " daugybė. Tai yra labai stipru ir bhauma ijya-dhīḥ, tai yra todėl, jog aš susitapatinu su tam tikru kūnu, ir iš kur tas kūnas kilo, ta žemė yra garbinama. Tai yra nacionalizmas. Taigi yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke sva-dhīḥ kalatrādiṣu bhauma ijya-dhīḥ (SB 10.84.13), yat-tīrtha-buddhiḥ salile, ir tīrtha, piligrimystės vieta .

Mes nusimaudome upėje, kaip krikščionis, jie maudosi Jordano upėje, Hinduistai, jie keliauja į Haradvara, kad nusimauduti Gangoje, ar Vrindavaną. Tačiau jie galvoja, kad nusimaudydami šiose vietoje, jų darbas... jų darbas baigiasi. Ne. Iš tikrųjų jų darbas yra keliauti į tokias piligrimystės, šventas vietas, kad sužinoti, patirti, dvasinį progresą. Nes ten gyvena daug dvasiškai pažengusių žmonių. Todėl, asmuo turėtų keliautii į tokias vietas ir surasti patyrusį transcendentalistą, ir mokytis iš jo. Tai yra tikroji piligrimystė. O ne tai, kad tiesiog nusimaudyti ir viskas baigta. Ne. Taigi

yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke
sva-dhīḥ kalatrādiṣu bhauma ijya-dhīḥ
yat-tīrtha-buddhiḥ salile na karhicij
janeṣv abhijñeṣu...
(SB 10.84.13)

Abhijñe, tas kuris žino. (negirdėti) Mes turėtumėme kreiptis į žmogų, kuris žino viską labai gerai, abhijñaḥ. Krišna yra abhijñaḥ, svarat. Taigi taip pat ir Krišnos atstovas natūraliai yra abhijñaḥ. Jei žmogus bendrauja su Krišna, jei jis kalba su Krišna, jis tu būti labai abhijñaḥ, labai mokytas, nes jis mokosi iš Krišnos. Todėl... Krišnos žinios yra tobulos, todėl, kadangi jis priima žinias iš Krišnos, jo žinios yra tobulos. Abhijñaḥ. Ir Krišna kalba. Tai nėra išgalvota, ne. Aš jau sakiau, jog Krišna glūdi kiekvieno širdyje ir Jis kalba su bona fide žmogumi. Panašiai kaip didelis žmogus, jis kalba su bona fide žmogumi, jis nešvaisto savo laiko, kalbėdamas su kvailiu. Jis kalba, tai faktas, tačiau jis nekalba su kvailiu, jis kalba su bona fide atstovu. Iš kur tai žinoma? Taip teigiama Bhagavad gītoje teṣāṁ satata-yuktānām, tas kuris-yra (BG 10.10), bona fide atstovas .