LT/Prabhupada 1062 - Mes turime tendenciją kontroliuoti materialią gamtą

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 1061
Sekantis puslapis - video 1063 Go-next.png

Mes turime tendenciją kontroliuoti materialią gamtą - Prabhupāda 1062


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Taigi, mes esame suklaidinti. Kai kosminėje gamtoje matome vykstant nuostabius dalykus, turėtume žinoti, jog už šių nuostabių manifestacijų slypi valdovas, kontroliuotojas. Niekas negali manifestuoti be kontrolės. Tai yra vaikiška - negalvoti apie tą, kuris viską kontroliuoja. Visai kaip puikus automobilis, važiuojantis geru greičiu, jis turi gerus inžinierinius nustatymus ir važiuoja gatve. Vaikas gali galvoti: „Kaip ši mašina gali važiuoti be jokio arklio pagalbos ar traukiančios jėgos?“ Tačiau sveiko proto žmogus ar vyresnis žmogus žino, jog, nepaisant visų inžinierinių nustatymų automobilyje, be vairuotojo marina negalėtų judėti. Inžinieriniai automobilio nustatymai, arba elektros jėgainėse... Dabartiniame pasaulyje dominuoja mašinos, tačiau mes turėtume visad žinoti, kas slypi už mašinų, už nuostabaus mašinų veikimo slypi vairuotojas. Taigi Aukščiausiasis Viešpats yra vairuotojas, adhyakṣa. Jis - Aukščiausioji Asmenybė, pagal kurios nurodymus viskas veikia. Šias jīvas, gyvąsias būtybes, Viešpats Bhagavad-gītoje vadina, kaip žinoma iš vėlesnių skyrių, neatsiejamomis Aukščiausiojo Viešpaties dalimis. „Mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ.“ (BG 15.7). Aṁśa reiškia dalį. Kaip aukso dalelė yra taip pat auksas, vandenyno lašas taip pat yra sūrus, taip pat ir mes, gyvosios būtybės, būdamos neatsiejamomis aukščiausiojo valdovo dalimis, īśvara, Bhagavāno, arba Viešpaties Śrī Kṛṣṇos, mes turime kokybiškai visas Aukščiausiojo Viešpaties savybes. Nes esame nedidelės īśvaros, pavaldžios īśvaros. Mes taip pat siekiame kontroliuoti. Mes bandome kontroliuoti gamtą. Dabartinėmis dienomis jūs bandote kontroliuoti kosmosą. Bandote priversti sklandyti imituojamas planetas. Ši kontroliavimo ar kūrimo tendencija egzistuoja, nes mes, kaip dalys, turime tą kontroliavimo tendenciją. Tačiau turėtume žinoti, jog ši tendencija nepakankama. Mes turime tendenciją kontroliuoti materialią gamtą, vadovauti materialiai gamtai, tačiau nesame aukščiausieji valdovai. Tai paaiškinama Bhagavad-gītoje.

Tuomet kas yra ši materiali gamta? Gamta taip pat yra paaiškinama. Materiali gamta Bhagavad-gītoje paaiškinama kaip žemesnioji prakṛti. Žemesnioji prakṛti, o gyvosios būtybės aiškinamos kaip aukštesnioji prakṛti. Prakṛti reiškia tai, kas yra kontroliuojama. Prakṛti, tikroji šio žodžio prasmė - tai moteris. Visai kaip vyras kontroliuoja savo žmonos veiklas, taip pat prakṛti yra pavaldi, nedominuojanti. Viešpats, Aukščiausiasis Dievo Asmuo, yra dominuojantysis, o ši prakṛti, gyvosios būtybės ir materiali gamta, yra skirtingos prakṛti, arba nedominuojančios, kontroliuojamos Aukščiausiojo. Tai remiantis Bhagavad-gītā, gyvosios būtybės, nors ir yra neatsiejamos Aukščiausiojo Viešpaties dalelės, jos laikomos prakṛti. Tai aiškiai paminėta septintame Bhagavad-gītos skyriuje: „Apareyam itas tu viddhi aparā.“ (BG 7.5) Ši materiali prigimtis - tai „aparā iyam“. „Itas tu“, už jos yra kita prakṛti. Kas yra toji prakṛti? Jīva-bhūta, šios...

Prakṛti sudaro trys savybės: gerumo, aistros ir neišmanymo energija. Virš šių energijų, trijų rūšių energijų, gerumo, aistros ir neišmanymo, yra amžinas gyvenimas. Egzistuoja amžinas gyvenimas. Ir per šių energijų kombinaciją, po kontrole, šio amžino laiko sfera, egzistuoja veikla. Egzistuoja veikla, kuri vadinama karma. Ši veikla atliekama nuo neatmenamų laikų, o mes kenčiame arba mėgaujamės savo veiklos vaisiais.