LV/Prabhupada 0234 - Kļūt Par Bhaktu Ir Vislabākā KvalifikācijaLecture on BG 2.4-5 -- London, August 5, 1973

Tātad Prahlāda Mahārādžs... Nrisimhadēva piedāvāja Prahlādam Mahārādžam, "Nu tu vari prasīt jebkādu svētību pēc sirds patikas." Prahlāda Mahārādža atbildēja: "Mans Kungs, mēs esam materiālisti. Es esmu dzimis pilnīgam materiālistam tēvam. Tādēļ arī es, jo esmu dzimis materiālistam tēvam, arī esmu materiālists. Un Tu, Dieva Augstākā Personība, piedāvā man kādu svētību. Es varu prasīt no Tevis jebkādu svētību. Es to zinu. Bet kāda tam jēga? Kāpēc man būtu Tev jāprasa kāda svētība? es esmu redzējis savu tēvu. Materiāli viņš bija tik spēcīgs, ka pat padievi, kā Indra, Čandra, Varuna baidījās no viņa sarkanajām acīm. Un viņš ieguva varu pār Visumu. Tik spēcīgs viņš bija. Un bagātības, varu, reputāciju, pilnīgi visu, bet Tu viņu uzveici sekundes laikā. Kādēļ tad Tu piedāvā man tādu svētību? Ko lai es ar to daru? Ja es pieņemšu no tevis svētību, es kļūšu uzpūtīgs un darīšu visu nepareizi, pret Tevi, tad Tu mani uzveiksi sekundes laikā. Tādēļ esi tik laipns un nepiedāvā man tādu svētību, šādu materiālu pilnību. Labāk dod man svētību vienmēr būt iesaistītam kalpošanā Tavam kalpam. Es vēlos šādu svētību. Svēti mani, lai es būtu iesaistīts kalpošanā Tavam kalpam, ne tieši Tev."

Tad pēc daudzām lūgšanām, pēc Kunga nomierināšanas... Viņš [Kungs] bija dusmīgs. Tad Viņa dusmas tika mazliet remdētas, viņš jautāja: "Mans dārgais Kungs, es lūdzu Tev vēl vienu, citu svētību; mans tēvs bija zvērīgs ienaidnieksTev. Tas bija iemesls viņa nāvei. Nu es lūdzu, lai Tu laipni viņam piedod un dod viņam atbrīvi." Tāds ir dēls-vaišnavs. Viņš neko neprasīja sev. Un, lai gan viņš zināja, ka viņa tēvs bija vislielākais ienaidnieks, tomēr viņš prasīja šo svētību: "Lai šis nabadziņš tiek atbrīvots." Tā Kungs Nrisimhadēva svētību deva un teica: "Mans dārgais Prahlāda, ne tikai tavs tēvs, bet tava tēva tēvs, viņa tēvs, līdz pat četrpadsmit paaudzēm, visi ir atbrīvoti. Jo tu esi piedzimis šajā ģimenē." Tātad ikviens, kurš ir kļuvis par vaišnavu, Kunga bhaktu, savai ģimenei sniedz vislielāko kalpošanu. Jo attiecībās ar viņu, viņa tēvu, māti, visiem, viņi būs atbrīvoti. Tāpat kā mums ir pieredze, ja persona nomirst cīņā priekšlaicīgi, par viņa ģimeni parūpējas valdība. Līdzīgā veidā kļūt par bhaktu ir dižākā kvalifikācija. Viņam ir viss. Yatra yogeśvaro hariḥ yatra dhanur-dharaḥ pārthaḥ (BG 18.78). Kad ir Krišna un kad ir bhakta, visa ir uzvara, tur ir visa slava. Tas ir garantēts.