LV/Prabhupada 0472 - Nepalieciet Tumsā. Vienkārši Pārceliet Sevi Uz Gaismas KaraļvalstiLecture -- Seattle, October 7, 1968

Prabhupāda: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Bhaktas: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Prabhupāda: Tā mēs godinām Govindam, visa prieka avotu Govindu, Krišnu. Un Viņš ir ādi-purušam, sākotnējā persona. Tātad govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Badžāmi nozīmē: "Es godinu." "Es uzticu sevi Viņam un piekrītu Viņu mīlēt." Tādas himnas dzieda Brahma. Šī Brahma-samhita ir ievērojami liela grāmata. Pirmais pants Piektajā Nodaļā vēsta, ka Kungs Govinda, Viņam ir noteikta planēta, ko pazīst kā Goloku Vrindāvanu. Tā ir ārpus materiālajām debesīm. Šīs materiālās debesis jūs varat redzēt, cik vien tālu sniedzas jūsu skats. Bet pāri materiālajām debesīm ir garīgās debesis. Šīs materiālās debesis klāj materiālā enerģija, mahat-tattva, un ir septiņi slāņi, kas ir zemes, ūdens, uguns, gaisa slānis. Un aiz šī slāņa ir okeāns, ārpus šī okeāna sākas garīgās debesis. Un šīs garīgās debesis, augstākā planēta tiek saukta Goloka Vrindāvana. Tas ir apratstīts Vēdu literatūrā, arī Bhagavad-gītā. Bhagavad-gīta ir labi zināma grāmata. Arī tur ir teikts:

na yatra bhāsayate sūryo
na śaśāṅko na pāvakaḥ
yad gatvā na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
(BG 15.6)

Bhagavad-gītā ir teikts, ka ir citas garīgās debesis, kur nav vajadzīga Saules gaisma. Na yatra bhāsayate sūryo. Sūrya nozīmē Saule un bhāsayate nozīmē Saules gaismas izplatīšana. Tādēļ nav vajadzīga Saules gaisma. Na yatra bhāsayate sūryo na śaśāṅko. Śaśāṅka nozīmē Mēness. Nav arī vajadzība pēc Mēness gaismas. Na śaśāṅko na pāvakaḥ. Nav arī vajadzība pēc elektrības. Tas nozīmē gaismas karaļvalsts. Šeit, šī materiālā pasaule ir tumsas karaļvalsts. Ka jūs varat zināt ikvienu. Tā patiesībā ir tumsa. Tiklīdz ir Saule otrpus šīs zemes, ir tumsa. Tas nozīmē, ka pēc dabas ir tumšs. Vien ar Saules gaismu, Mēness gaismu un elektrību mēs uzturam apgaismojumu. Patiesībā ir tumsa. Un tumsa nozīmē arī neziņu. Tāpat kā naktī cilvēki ir lielākā neziņā. Mēs esam neziņā, bet naktī mēs esam lielākā neziņā. Vēdu norādījumi ir tamasi mā jyotir gama. Vēdas saka: "Nepalieciet tumsā. Vienkārši pārnesiet sevi uz gaismas karaļvalsti." Un Bhagavad-gīta arī saka, ka ir īpašas debesis jeb garīgās debesis, kur nav vajadzības pēc Saules gaismas, nav vajadzīga Mēness gaisma, nav vajadzīga elektrība un yad gatvā na nivartante (BG 15.6) - Ja kāds dodas uz šo gaismas karaļvalsti, viņš nekad neatgriežas šajā tumsas karaļvalstī. Kā gan mēs varam pārvietoties uz šo gaismas karaļvalsti? Visa cilvēku civilizācija balstīta uz šiem principiem. Vēdānta saka: athāto brahma jijñāsā. Atha ataḥ. "Tādēļ jums nu jāinteresējas par Brahmanu, Absolūtu." "Tādēļ nu" nozīmē... Ikkatrs vārds ir nozīmīgs. "Tādēļ" nozīmē, jo jums ir šis cilvēka ķermenis - "tādēļ". Un ataḥ nozīmē "pēc tam". "Pēc tam" nozīmē, ka esat ceļojuši caur daudzām, daudzām dzīvēm, 8 400 000 dzīvības veidiem. Ūdensdzīvnieki - 900 000. Jalajā nava-lakṣāṇi sthāvarā lakṣa-viṁśati.