LV/Prabhupada 1062 - Mums ir Tieksme Valdīt pār Materiālo Dabu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 1061
Next Page - Video 1063 Go-next.png

We Have the Tendency of Controlling Over the Material Nature - Prabhupāda 1062


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Mēs kļūdāmies. Kad redzam kosmosā notiekam ko brīnišķīgu, mums jāzina, ka aiz šīm brīnišķīgajām izpausmēm ir kontrolētājs. Nekas nes kontroles neizpaužas. Ir bērnišķīgi nedomāt par kontrolētāju. Tāpat kā laba, ātra automašīna, labi izvaidota, tā brauc pa ielu. Bērns var domāt, kā gan šī mašīna pārvietojas bez kāda zirga vai cita vilcēja. Bet saprātīgs cilvēks vai vecāks cilvēks zina, ka, lai gan mašīna labi izveidota, bez šofera tā nekustēsies. Šī auto izveide, vai arī elektrostacija... Šobrīd ir tehnikas attšitības laiks, bet mums vienmēr jāzina, kas notiek aiz mašinērijas, aiz šīs brīnišķīgās tehnikas attīstības - ir vadītājs. Visaugstais Kungs ir vadītājs, adhjakša. Viņš ir Augstākā Personība, kuras vadībā darbojas viss. Džīvas jeb dzīvās būtnes Kungs pieņēmis Bhagavad-gītā, kā uzzināsim pēdējās nodaļās, kā Savas netaņemamās daļiņas. Mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7). Aṁśa nozīmē neatņemamas daļiņas. Zelta daļiņa arī ir zelts, ūdens piliens arī ir sāļš kā okeāns, mēs dzīvās būtnes, kā Visaugstākā kontrolētāja neatņemamas daļiņas, Īsvaras, Bhagavāna, Kunga Šrī Krišnas daļiņas, arī mums ir kvalitatīvi tās pašas īpašības kādas Visaugstajam Kungam, tikai nelielā daudzumā. Tā kā mēs esam sīkas īšvaras, pakļautās īšvaras. Arī mēs mēģinām kontrolēt. Mēs mēģinām kontrolēt dabu. Mūsdienās jūs mēģināt kontrolēt kosmosu. Mēs mēģinām gaisā noturēt plnētu atdarinājumus. Šī tendence kontrolēt n radīt pastāv, jo daļēji mums ir šī kontroles spēja. Bet mums jāzina, ka ar šo tendenci vien nepietiek. Mums ir tieksme kontrolēt materiālo dabu, bet mēs neesam visaugstākie kontrolētāji. Tas ir izskaidrots Bhagavad-gītā.

Kāda tad ir šī materiālā daba? Tā arī ir izskaidrota. Daba, materiālā daba. Bhagavad-gītā izskaidrota kā zemākā prakriti. Zemākā prakriti, bet dzīvās būtnes ir augstākā prakriti. Prakriti nozīmē kontrolētais... Prakriti īstā nozīme ir sieviete, sievišķais. Kā vīrs kontrolē savas sievas darbības, tā arī prakriti ir pakļautā. Kungs, Dieva Augstākā Personība, ir vadītājs, prakriti, gan dzīvās būtnes, gan materiālā daba, ir dažādas prakriti, pakļautās, ko kontrolē Visaugstākais. Saskaņā ar Bhagavad-gītu dzīvās būtnes, lai gan Visaugstā Kunga neatņemamas daļiņas, tiek pieņemtas kā prakriti. Bhagavad-gītas septītajā nodaļā skaidri teikts: apareyam itas tu viddhi aparā (BG 7.5). Šī materiālā daba ir aparā iyam. Itas tu, un aiz tās ir vēl viena prakriti. Kāda ir tā prakriti? Jīva-bhūta, tās...

Šī prakriti, šīs prakriti sastāv no trīs īpaībām: labestības, kaislības un neziņas. Pāri šīm īpašībām, labestības, kaislības un neziņas, ir mūžīgais laiks. Un ši dabas īpašību kombinācijā, mūžīgā laika kontrolē notiek darbības. Ir darbības, ko sauc par karmu. Šīs darbības tiek veiktas kopš neatminamiem laikiem, mēs ciešam vai baudām saskaņā ar mūsu darbību rezultātiem.