MK/Prabhupada 0072 - Работата на Слугата е да се Предаде

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Претходна страна - Видео 0071
Следна страна - Видео 0073 Go-next.png

Работата на Слугата е да се Предаде
- Prabhupāda 0072


Lecture on CC Madhya-lila 20.108-109 -- New York, July 15, 1976

Никој не може да биде господар. Тоа е невозможно. Тука ќе ја најдете инструкцијата „ekale īśvara kṛṣṇa āra saba bhṛtya“ (ЧЧ Ади 5.142). Само Кришна е господар, сите останати се слуги. Тоа е нашата вистинска положба. Но, ние вештачки се обидуваме да постанеме господари. Тоа е борбата за егзистенција. Ние се обидуваме да бидеме нешто што не сме. Ние ги знаеме овие зборови „борба за опстанок“ „опстанок на најспособните“. Тоа е борбата. Ние не сме господари, сепак се обидуваме да постанеме господари. И филозофијата на Мајавадите, учи на подложување на големи строгости, покајувања, но која е идејата на сето тоа ? Идејата е „Јас ќе постанам едно со Бог“. Иста грешка. Иста грешка. Тој не е Бог, но тој се обидува да постане Бог. Иако се подложил на толку многу големи строгости, vairāgya, одрекување, се... Понекогаш тие се откажуваат од целото материјално уживање, одат во шума, се подложуваат на големи покајувања. И која е идејата на сето тоа? „Сега ќе постанам едно со Господ“. Истата грешка.

Маја е многу силна што тие грешки продолжуваат дури и кога некој е толку напреден таканаречено духовно. Не. Затоа Чеитанја Махапрабху ја допира главната поента, со Неговите упатства. Тоа е филозофијата на Чеитанја Махапрабху. Каде Кришна ги изрекува своите последни зборови „sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja..“ (БГ 18.66). Тој говори за положбата, Тој е Кришна, Севишната Божја Личност. Тој прашува, бара „Вие неранимајковци, одрекнете се од се. Само Мене предадете ми се. Тогаш ќе бидете среќни“. Тоа е последното упатство во Бхагавад Гита. Чеитанја Махапрабху, Кришна, кој ја игра улогата на бхакта, Тој ја говори истата работа „Предадете се“, а Чеитанја Махапрабху вели „Секое живо суштество е слуга на Кришна“. Тоа значи дека мора да се предаде. Работата на слугата е да се предаде, а не да се расправа со господарот или да тврди „Јас сум еднаков со тебе“. Тоа се се фанатични и луди предлози.

piśācī pāile yena mati-cchanna haya
māyā-grasta jīvera se dāsa upajaya

Слугата не може да постане господар. Тоа не е возможно. Но кога...Се додека ќе истрајуваме во овој погрешен концепт на живот како: „Јас не сум господар, јас сум слуга“ пардон „Јас не сум слуга, Јас сум господар“ се дотогаш ќе страдаме. Маја ќе ни даде страдање. Daivī hy eṣā. Исто како одметниците, разбојниците и крадците, тие се спротивставуваат на редот на владата: „Мене не ми е грижа за владата“. Но, тоа значи дека доброволно го прифаќаат страдањето. Мораат да обрнат внимание на законот на владата. Ако редовно не обрнува внимание, одметникот ќе биде ставен во затвор и со сила, со тепање ќе мора да прифати: „Да, да Прифаќам“.

Ова е маја. „Daivī hy eṣā guṇamayi mama māyā duratyayā“ (БГ 7.14). Ние сме под влијание на маја. „Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ“ (БГ 3.27). Зошто? Затоа што се прогласуваме за господари. Слугата се декларира дека е господар, затоа страда. Кога ќе прифатиме дека „Јас не сум господар, јас сум слуга“ тогаш ќе престанеме да страдаме. Многу едноставна филозофија. Тоа е mukti. Mukti значи да се дојде на вистинско ниво. Тоа е mukti. Mukti е дефиниран во Шримад Бхагаватам „muktir hitvā anyathā rūpaṁ svarūpeṇa vyavasthitiḥ“ (ШБ 2.10.6). Mukti значи да се откажете од таа без смисла работа, anyathā. Тој е слуга, но мисли дека е господар. Тоа е anyatha, токму спротивното. Кога ќе се откаже од овој спротивен концепт на живот дека е господар, тогаш тој е mukti, моментално ослободен. Mukti не одзема премногу време, со кое морате да се посветите на жестоки строгости и да одите во џунгла и да одите на Хималаите и да медитирате и да го притискате својот нос и уште толку многу работи. Не бара толку многу работи. Едноставно ја разбирате едноставната работа дека „Јас сум слуга на Кришна“ и вие сте mukta веднаш. Тоа е дефиницијата на mukti дадена во Шримад Бхагаватам. „Muktir hitvā anyathā rūpaṁ svarūpeṇa avasthitiḥ“. Како и криминалецот во затворот, кој кога ќе постане послушен и вели „Од сега па натаму ќе го почитувам законот. Ќе ги почитувам законите на владата многу послушно“, бива отпуштен од затворот порано, на основ на дадената изјава. Значи ние можеме да постанеме ослободени од овој затвор на материјална егзистенција, ако ги прифатиме учењата на Чеитанја Махапрабху „jīvera svarūpa haya nitya kṛṣṇera dāsa“ (ЧЧ Мадја 20.108-109).