MN/Prabhupada 0004 - Хэрэггүй зүйлст өөрийгөө бүү даатгаLecture on BG 10.2-3 -- New York, January 1, 1967

Энэ үйл явц... үүнийг Бхагавад Гитад мөн дурдсан байдаг Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā (BG 4.34). Хэрвээ трансцентал шинжлэх ухааныг ойлгохыг хүсч байгаа бол зарчмыг нь баримтлах хэрэгтэй. Энэ юу гэсэн үг вэ? Tad viddhi praṇipātena. Өөрийгөө даатгах хэрэгтэй. Үүнтэй адилаар яг л namanta eva. Даруу үл болох аваас чи бүрнээ даатгасан сүнс болж чадахгүй. Тэгээд хаана? пранипаата хаанаас ийм хүн олох боломжтой гэж Энэ байна, Түүнд би өөрийгөө даатгаж болох юм байна. Итгэлтэй болохын тулд бага зэргийн туршилт хийж болно Ийм мэдлэгтэй байх хэрэгтэй Хэрэггүй, утгагүй зүйлд битгий өөрийгөө даатга Тэгвэл яаж оюунлаг эсвэл үл бүтэх этгээд гэдгийг олж мэдэх вэ? үүнийг мөн л сударт бичсэн байдаг үүнийг катха упанишадад бичсэн байдаг Tad viddhi praṇipātena pari... (BG 4.34). Катха Упанишадад: tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet śrotriyaṁ brahma-niṣṭham [MU 1.2.12]. гэсэн байна энд байгаа śrotriyam гэдэг үг нь багш шавийн гинжин хэлхээнд хамаардаг гэсэн утгатай. тэгвэл хэрхэн жинхэнэ гинжин хэлхээнд хамаардаг гэдгийг мэдэж болох уу? Brahma-niṣṭham. Brahma-niṣṭham гэдэг нь Үнэмлэхүй үнэнд бүрэн итгэсэн утгатай. Ийм л хэлхээнд өөрийгөө даатгах нь зүй Praṇipāta. Praṇipāta гэдэг нь prakṛṣṭa-rūpeṇa nipātam, хүлээх хэрэггүй. цагаа үрэх хэрэггүй Хэрвээ ийм л эх сурвалж хүнийг олсон бол өөрийгөө зориул даатга. пранипата түүнд үйлчлэхийг хичээ, түүнийг баярлуулах хичээж түүнээс асуулт асуу тэгвэл бүхий л зүйл нээгдэнэ Ийм л жинхэнэ эх сурвалж багшийг олж өөрийгөө даатгах хэрэгтэй Ийм багшид өөрийгөө даатгана гэдэг бол Бурханд өөрийгөө даатгасантай адил, Яагаад гэвэл тэр бол Бурханы жинхэнэ элч төлөөлөгч Гэхдээ цагаа үрэхийн тулд асуулт тавих биш ойлгохын тулд асуу үүнийг парирашна гэдэг ийм процесс болдог Бүх зүйл тодорхой Бид зүгээр л дагах хэрэгтэй Хэрвээ үл дагах аваас бид цаг хугацаагаа зүгээр л үрэн таран хийж байдаг хий мөрөөдөлд умбах, утгагүй баахан зүйл хийх зэрэг. өө энэ хэзээ ч бүтэхгүй гэж бодох зэрэг Чи хэзээ ч Бурхан гэж хэн болохыг мэдэж чадахгүй Учир нь Бурханыг сахиусан тэнгэрүүд төдийгүй аугаа гэгээнтэнүүд ойлгож чаддаггүй. өчүүхэн хүчин чармайлт ? тиймээс энэ процессийг дагах asammūḍhaḥ, харин asammūḍhaḥ,-г дагаж зарчмуудыг баримтлах аваас аажмаар гэхдээ Pratyakṣāvagamaṁ dharmyam. болох нь гарцаагүй даган баримталваас чи өөрөө өөрийгөө ойлгох болно. "Тиймээ би амжилтанд хүрч байна " Гэхдээ үүнийг даган дуурайх хэрэггүй зарчмуудыг баримтлах аваас чи ойлгоно яг л өвчтөн эмчилгээний зөв хоолоо идээд байх аваас илааршдагтай адилаар чи хэнээс ч асуугаад хэрэггүй чи өөрөө мэдрэнэ үүний нэгэн адилаар зөв замаар явах аваас чи өөрийгөө өсөн дэвжиж байгааг ойлгоно Pratyakṣa... 9-р бүлэгт Тэрээр pratyakṣāvagamaṁ dharmyaṁ susukham. гэж хэлсэн байдаг тэгээд энэ их хялбар та баяр баясалтай байх болно процесс нь юу вэ гэж үү? Харе Кришнаг давтан хэлж кришна - прасада хүртэж Бхагавад Гита гүн ухааныг судалж аялгуут сайхан хөгжим сонсох юу нь хэцүү байна вэ? энэ хэцүү байна гэж үү? огтхон ч тийм биш үүнийг хийснээр чи asammūḍhaḥ. болно хэн ч чамайг зальдан хохироож чадахгүй хэрвээ чи хууртахыг хүсвэл тэнд маш олон зальтан бий Битгий зальхай этгээд болж нийгмийг зальдан хуур Ведийн сударт бичсэнээр, Кришнагийн айлдварын дагуу багш шавийн хэлхээг даган баримтал Эх сурвалж багшаас мэдлэг хүртэж өөрийн амьдралдаа сургаалийг нь хэрэгжүүл тэгвэл asammūḍhaḥ sa martyeṣu. Martyeṣu гэдэг бол... Martya гэдэг нь ертөнцийн мөнх бусыг үзүүлдэг гэсэн утгатай хэн бэ? Тэдгээр болзолдсон сүнсүүд Брахмагаас эхлээд өчүүхэн жижиг шоргоолж хүртэл тэд бүгд martya. martya. гэдэг нь цаг болохоор халидаг гэсэн үг тиймээс martyeṣu. биеэ орхиж байхдаа оюунлаг байх боломжтой Asammūḍhaḥ sa martyeṣu. яагаад Sarva-pāpaiḥ pramucyate. тэрээр бүхий л нүгэлт үйлийнхээ үрээс ангижирсан байдаг энэ дэлхийд энэ материаллаг ертөнцөд бид санаатайгаар болон санаандгүйгээр нүгэл үйлдэж байдаг тиймээс бид энэ бүх үр дагавараас ангижрах хэрэгтэй хэрхэн ангижрах вэ? үүнийг мөн Bhagavad-gītā. дурдсан байдаг Yajñārthāt karmaṇo 'nyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ (BG 3.9). бүх үйлээ зөвхөн Кришнад зориулах ... Yajña гэдэг нь Вишну эсвэл Кришна утгатай Хэрвээ зөвхөн Кришнаг баясгахын тулд үйлээ хийх аваас тухайн үйлийнхээ бүхий л үр дүнгээс салдаг Śubhāśubha-phalaiḥ. бид таатай сайн бол таагүй муу зүйлсийг үйлдэж байдаг Гэхдээ Кришнагийн ухамсарт хийсэн үйл бүр таатай сайн бол таагүйд үл хамаарна Кришна дээдийн дээд сайн сайхантай холбогдсон учраас тиймээс sarva-pāpaiḥ pramucyate. та бүхий л нүгэлт үйлийнхээ үр дүнгээс сална энэ л үйл явц юм энэ замаар замнасаар та эцсийн зорилго Кришнад хүрнэ тэгээд бидний амьдрал Амжилт аз жаргалтай байна Ингээд л болоо хүн бүр үүнийг хийж чадна. Маш их баярлалаа.