MN/Prabhupada 0154 - Keep Your Weapon Always Sharpened

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0153
Next Page - Video 0155 Go-next.png

Keep Your Weapon Always Sharpened - Prabhupāda 0154


Room Conversation -- May 7, 1976, Honolulu

Тамала Кришна: Back to Godhead сэтгүүлд Марксын тухай бичсэн таны өгүүлэлд, та түүнийг, Марксизмыг шал дэмий зүйл(дэмийрэл) гэж байсан.

Прабхупада: Тиймээ, түүний философи юу юм бэ? Диалектик?

Тамала Кришна: Диалектик материализм.

Прабхупада: би өөрсдийн бурханлаг диалектикийг бичсэн

Хари-Шаури: Харикешагийн.

Прабхупада: Харикеша.

Тамала Кришна: Тийм тэр уншиж өгнө Тэр номлол хийдэг Заримдаа зүүн европт. Бидэнд тайлан нь ч бас байна тэр тань руу бичиж байгаа юу?

Прабхупада: Тийм би үүнийг сонсож байсан юм байна гэхдээ тэр зүгээр биздээ?

Тамала Кришна: Илтгэлээс харахад тэр заримдаа зүүн европийн орон руу явдаг ихэвчлэн Англи, Герман бол Скандинавийн орнууд руу тэр ном түгээлтэн дээр ажилладаг бүтэн багтай өөр ямар орон руу явдаг вэ?

Бишрэлтэн: Чехословак, Унгар Будапешт

Тамала Кришна: Европийн коммунист орнууд руу явдаг

Бишрэлтэн: Тэд машины доор хуурамч давхрага хийж хилээр гарахдаа нууж ордог Машины доор бүх номоо хийгээд. Харин тухайн орон руу орсон тохиолдолд оюутнуудад номоо түгээж эхэлдэг

Тамала Кришна: Хувьсал

Прабхупада: Маш сайн байна

Бишрэлтэн: Заримдаа тэр номлож эхлэхэд орчуулагч нь ч бүрэн орчуулдаггүй

Тамала Кришна: Заримдаа тэр мартдаг... гэхдээ тэд маш анхааралтайгаар номлолоо хийдэг харин нэг эсвэл 2 удаа шууд Кришнагийн ухамсарын талаар ярьж эхлэхэд орчуулдаггүй Заримдаа тэр мартаад Бүхний дээд Бурханы тухай ярьж эхэлдэг харин орчуулагч шууд л түүн рүү хараад ерөнхийдөө их л хянамгай байдаг

Прабхупада: Тэр маш сайн үйлчилж байна

Тамала Кришна: Тэр маш оюунлаг хүн

Прабхупада: иймэрхүү байдлаар.... та нар бүгд оюунлаг та нар ч бас төлөвлөж чадна хамгийн гол зорилго нь хэрхэн номоо түгээх вэ? Энэ бол нэн тэргүүний зүйл Бхагаватад бид энэ биеийг хэрхэн олж авсан зэрэг олон мэдээлэл байдаг яг л Аржуна тэргэн дээр суугаад тэр жолооч морьд талбай нум сум. тэднийг бүгдийг дүрсэлсэн байдаг эдгээрийг Кришнагийн ухамсарын эсрэг дайсныг хөнөөхөд хэрэглэж болно тэгээд бүх эд зүйлс тэрэг зэргээ өгөх... яг л тулаан мэт зөвхөн ялалт дайснаа хөнөөн дарах яг л үүнтэй адилаар бие ухаан мэдрэхүй байна эдгээрийг материаллаг оршнолын эсрэг ашигла энэ биеэ орхисны дараа жинхэнэ гэр рүүгээ буцах

Тамала Кришна: Бишрэлтэнгүүд таны хэлдэгчлэн урагшлах ...

Прабхупада: Энэ чиний зэвсэгийг хурцална. Үүнийг ч бас тайлбарласан байдаг номын багшдаа үйлчилсэнээр ямагт зэвсэгээ хурц байлгадаг тэгээд Кришнагийн тусламжийг хүртдэг. Номын багшийн сургааль бол зэвсэгийг хурцлагч юм yasya prasādad bhagavata... номын багш ханамжтай болоход Кришна шууд л тусладаг тэр чамд хүч чадлыг өгнө чамд хурц илд байлаа хүч чадалгүй бол юу хийж чадах билээ? Кришна чамд дайснаа дарах хүч чадал өгнө энэ бүхнийг тайлбарласан байдаг иймээс Чайтаниа Махапрабху айлдахдаа guru-kṛṣṇa-kṛpāya (CC Madhya 19.151), гэсэн байдаг өөрийн зэвсэгээ номын багшийнхаа сургаалиар хурцалвал Кришна чамд хүч чадал өгч ялалт байгуулах болно зураглалыг урьд нь би тайлбарлаж байсан энд шүлэг нь байна acyuta bala, acyuta bala. Puṣṭa Kṛṣṇa энд байнуу?

Хари шаури: Пушта Кришна?

Прабхупада: Бид бол Кришнагийн цэргүүд, Аржунагын албатууд. зааврын дагуу л үйлдэх хэрэгтэй тэгвэл дайснаа дарж чадна Хэдийгээр тэдний тоо олон боловч тэдэнд ямар ч хүч байхгүй. яг л Куру болон Пандавачууд шиг. Тэдэнд ямар ч хүч чадал байгаагүй yogeśvaraḥ kṛṣṇaḥ (BG 18.78). Кришнаг ямагт 1-рт тавь тэгвэл бүх зүйл амжилтанд хүрнэ Tatra śrīr vijayo.