MO/Prabhupada 0472 - Nu rămâne în acest întuneric. Transferă-te în împărăția luminiiLecture -- Seattle, October 7, 1968

Prabhupāda: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Devotați: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Prabhupāda: Deci ne închinăm Lui Govindam, rezervorul tuturor plăcerilor, Govinda, Kṛṣṇa. El este ādi-puruṣaṁ, persoana originală. Deci govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Bhajāmi înseamnă "eu mă închin" "Mă predau Lui și sunt de acord să-L iubesc". Aceștia sunt termenii oferiți în imnurile lui Brahmā. Această Brahma-saṁhitā este o carte considerabil de mare. Primul verset din capitolul al cincilea spune că Domnul, Govinda, El are planeta Lui deosebită, cunoscută sub numele de Goloka Vṛndāvana. Ea este dincolo de acest cer material. Acest cer material îl puteți vedea până la capătul vederii voastre, dar dincolo de cerul acesta material există cerul spiritual. Acest cer material este acoperit de energie materială, mahat-tattva, și există șapte straturi de acoperire din pământ, apă, foc, aer. Și dincolo de acea acoperire există un ocean, și dincolo de acel ocean începe cerul spiritual. În acel cer spiritual, cea mai înaltă planetă se numește Goloka Vṛndāvana. Aceste lucruri sunt descrise în literatura vedică, de asemenea în Bhagavad-gītā. Bhagavad-gītā este o carte foarte bine cunoscută. De asemenea, se afirmă,

na yatra bhāsayate sūryo
na śaśāṅko na pāvakaḥ
yad gatvā na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
(BG 15.6)

În Bhagavad-gītā se spune că există un alt cer spiritual, în care nu este nevoie de soare. Na yatra bhāsayate sūryo. Sūrya înseamnă soare, iar bhāsayate înseamnă distribuirea soarelui. Deci acolo nu este nevoie de soare. Na yatra bhāsayate sūryo na śaśāṅko. Śaśāṅka înseamnă luna. Nu este nevoie acolo nici de lumina lunii. Na śaśāṅko na pāvakaḥ. Nu este nevoie nici de electricitate. Aceasta înseamnă împărăția luminii. Aici, această lume materială este împărăția întunericului. Precum știm cu toții. Este de fapt întuneric. De îndată ce soarele e pe cealaltă parte a acestui pământ, este întuneric. Asta înseamnă că prin natura ei este întunecată. Pur și simplu este luminată de soare, de lună și de electricitate. De fapt, este întuneric. Și întunericul înseamnă și ignoranță. La fel cum noaptea oamenii sunt mai ignoranți. Suntem ignoranți, dar noaptea suntem și mai ignoranți. Deci, învățătura vedică este tamasi mā jyotir gama. Vedele spun: "Nu rămâneți în acest întuneric. Doar transferați-vă în împărăția luminii." Și Bhagavad-gītā spune, de asemenea, că există un cer special, sau un cer spiritual, unde nu este nevoie de soare, nu este nevoie de lumina lunii, nu este nevoie de energie electrică și yad gatvā na nivartante (BG 15.6) - și dacă cineva se duce în acea împărăție a luminii, el nu se va mai întoarce niciodată în această împărăție a întunericului. Cum putem să ne transferăm în acea împărăție a luminii? Întreaga civilizație umană se bazează pe aceste principii. Vedānta spune, athāto brahma jijñāsā. Atha ataḥ. "De aceea ar trebui să întrebați acum despre Brahman, despre Cel Absolut". "Deci acum" înseamnă ... Fiecare cuvânt este semnificativ. "Prin urmare" înseamnă că aveți acest corp uman - "prin urmare". Și ataḥ înseamnă "în continuare". "În continuare" înseamnă că ați trecut prin multe vieți, 8.400.000 de specii de viață. Specii acvatice - 900.000. Jalajā nava-lakṣāṇi sthāvarā lakṣa-viṁśati.