NL/Prabhupada 0472 - Blijf niet in deze duisternis. Verplaats jezelf gewoon naar het koninkrijk van lichtLecture -- Seattle, October 7, 1968

Prabhupāda: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Toegewijden: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Prabhupāda: Dus we aanbidden Govindam, het reservoir van alle plezier, Govinda, Kṛṣṇa. En Hij is ādi-puruṣaṁ, de oorspronkelijke persoon. Dus; govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Bhajāmi betekent "Ik aanbid," "Ik geef me aan Hem over en ik stem toe Hem lief te hebben." Dit zijn de voorwaarden gesteld in de verzen van Brahmā. De Brahma-saṁhitā is een aanzienlijk groot boek. In het eerste vers van het vijfde hoofdstuk staat dat de Heer Govinda, Zijn bepaalde planeet heeft, die bekend staat als Goloka Vṛndāvana.

Het is buiten deze materiële hemel. Deze materiële hemel kan je zien zo ver als je visie gaat, maar buiten de materiële hemel is de spirituele hemel. Deze materiële hemel is bedekt door de materiële energie, mahat-tattva, en er zijn zeven bedekkende lagen van aarde, water, vuur, lucht. En buiten die bedekking is een oceaan, en buiten die oceaan begint de spirituele hemel. En de hoogste planeet in die spirituele hemel heet Goloka Vṛndāvana. Deze dingen worden beschreven in de Vedische literatuur, ook in de Bhagavad-gītā. De Bhagavad-gītā is een heel bekend boek. Daar staat ook:

na yatra bhāsayate sūryo
na śaśāṅko na pāvakaḥ
yad gatvā na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
(BG 15.6)

In de Bhagavad-gītā staat dat er een andere, spirituele, hemel is waar zonneschijn niet nodig is. Na yatra bhāsayate sūryo. Sūrya betekent zon, en bhāsayate betekent verdeling van de zonneschijn. Dus de zonneschijn is niet nodig. Na yatra bhāsayate sūryo na śaśāṅko. Śaśāṅka betekent maan. Noch is er maanlicht nodig. Na śaśāṅko na pāvakaḥ. Noch is er elektriciteit nodig. Dat betekent het koninkrijk van licht.

Hier, deze materiële wereld is het koninkrijk van duisternis. Dat weet iedereen. Het is werkelijk duisternis. Zodra er zon is, dan is er aan de andere kant van deze aarde duisternis. Dat betekent dat het van nature donker is. Alleen door zonneschijn, maneschijn, en elektriciteit houden we het licht. Eigenlijk is het duisternis. En duisternis betekent ook onwetendheid. Net zoals 's nachts de mensen meer onwetend zijn. Wij zijn onwetend, maar 's nachts zijn we meer onwetend.

Dus een Vedische voorschrift is: tamasi mā jyotir gama. De Veda's zeggen: "Blijf niet in deze duisternis. Verplaats jezelf gewoon naar het koninkrijk van licht." En de Bhagavad-gītā zegt ook dat er een speciale hemel, of een spirituele hemel is, waar er geen behoefte aan zonneschijn is, geen behoefte aan maanlicht is, geen behoefte aan elektriciteit is, en - yad gatvā na nivartante (BG 15.6) - en als iemand naar dat koninkrijk van licht gaat dan komt hij nooit meer terug naar dit koninkrijk van duisternis.

Dus hoe kunnen we ons verplaatsen naar dat koninkrijk van licht? De gehele menselijke beschaving is gebaseerd op deze principes. De Vedānta zegt: athāto brahma jijñāsā. Atha ataḥ. "Daarom moet je nu navragen over Brahman, het Absolute." "Daarom nu" betekent ... Elk woord is belangrijk. "Daarom" betekent, omdat je dit menselijk lichaam hebt - "daarom". En ataḥ betekent "vanaf nu." "Vanaf nu" betekent dat je door heel veel levens bent gegaan, 8.400.000 soorten van leven. Waterdieren - 900.000. Jalajā nava-lakṣāṇi sthāvarā lakṣa-viṁśati.