NO/Prabhupada 0004 - Don't Surrender To Any NonsenseLecture on BG 10.2-3 -- New York, January 1, 1967

Fremgangsmåten er... Det står også i Bhagavad-gita. Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā (BG 4.34). Hvis du vil forstå den transcendentale vitenskapen så må du følge dette prinsippet. Hva er det? Tad viddhi praṇipātena. Du må overgi deg. Det samme: akkurat som namanta eva. Hvis ikke du blir underdanig kan du ikke være en overgitt sjel. Og hvor? Praṇipāta. Hvor vil du finne en person som "Han er... Her er en person jeg kan overgi meg til"? Så det betyr at vi må gjøre en liten test på hvor vi skal overgi oss. Så mye kunnskap må du ha. Ikke overgi deg til hvilket som helst fjols. Du må... Og hvordan kan du finne ut hvem som er intelligent og hvem som snakker vås? Det står også i shastra (skriftene). Det står i Kaṭha Upaniṣad. Tad viddhi praṇipātena pari... (BG 4.34). Kaṭha Upaniṣad sier: tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet śrotriyaṁ brahma-niṣṭham [MU 1.2.12]. Dette śrotriyam betyr en som er i disippelrekkefølgen. Og hva er beviset på at han tilhører disippelrekkefølgen? Brahma-niṣṭham. Brahma-niṣṭham betyr at han er fullstendig overbevist om den Høyeste Absolutte Sannheten. Så der må du overgi deg. Praṇipāta. Praṇipāta betyr prakṛṣṭa-rūpeṇa nipātam, ingen forbehold. Hvis du finner en slik person så overgi deg der. Praṇipāta. Og prøv å tjene ham, prøv å glede ham, og utspør ham. Det hele vil åpenbare seg. Du må finne en slik autoritativ person og overgi deg til ham. Å overgi seg til ham betyr å overgi seg til Gud fordi han er Guds representant. Men det er tillat å stille spørsmål, ikke for å kaste bort tid, men for å forstå. Det kalles paripraśna. Dette er fremgangsmåten. Så alt er der. Vi må bare implementere det. Men hvis vi ikke benytter oss av prosessen og bare kaster bort tiden med beruselse og spekulasjon og alskens formålsløse aktiviteter, å , det er aldri mulig - du vil aldri forstå hva Gud er. For Gud kan ikke forstås selv av halvgudene og av de store vismennene. Hva er våre ørsmå bestrebelser? Så dette er fremgangsmåten. Og hvis du følger, asammūḍhaḥ, asammūḍhaḥ, hvis du følger prinsippene og sakte men sikkert, asammūḍhaḥ, uten tvil, hvis du gjør... Det er... Pratyakṣāvagamaṁ dharmyam. Hvis du følger vil du selv forstå, "Ja. Jeg oppnår noe." Det er ikke så at du er i blinde, du følger blindt. Når du følger prinsippene vil du forstå. Akkurat som når du spiser god, næringsrik mat, vil du føle at du får styrke og at du blir mett. Du trenger ikke å spørre noen. Du vil føle det selv. På samme måte, hvis du kommer til den riktige veien og hvis du følger prinsippet vil du forstå, "Ja, jeg gjør fremskritt." Pratyakṣa... I det niende kapittelet har Han sagt pratyakṣāvagamaṁ dharmyaṁ susukham. Og det er veldig lett. Og du kan gjøre det med glede. Og hva er fremgangsmåten? Vi synger Hare Krishna og spiser Krishna-prasadam og studerer Bhagavad-gita filosofi, og hører vakker musikk. Er det særlig vanskelig? Er det særlig vanskelig? Ikke i det hele tatt. Så gjennom denne prosessen blir du asammūḍhaḥ. Ingen kan bedra deg. Men hvis du vil bli bedratt er det så mange bedragere. Så ikke lag et samfunn av bedragere og bedratte. Bare følg parampara systemet som det er foreskrevet i den vediske litteraturen, som det er anbefalt av Krishna. Prøv å forstå det fra den autoritative kilden og prøv å implementer det i ditt liv. Så asammūḍhaḥ sa martyeṣu. Martyeṣu betyr... Martya betyr de for hvem døden venter. Hvem er de? Disse betingede sjelene, fra Brahma ned til den ubetydelige mauren, de er alle martya. Martya betyr at det er en tid da de vil dø. Så martyeṣu. Blant de som skal dø blir han den mest intelligente. Asammūḍhaḥ sa martyeṣu. Hvorfor? Sarva-pāpaiḥ pramucyate. Han er fri fra alle slags reaksjoner på syndige handlinger. I denne verden, i denne materielle verden mener jeg, begår vi alle - bevisst eller ubevisst, syndige handlinger hele tiden. Så vi må komme oss ut av denne reaksjonen. Og hvordan komme seg ut av den? Det står også i Bhagavad-gita. Yajñārthāt karmaṇo 'nyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ (BG 3.9). Hvis du bare handler for Krishna... Yajña betyr Vishnu eller Kṛishna. Hvis du bare handler for Krishna, da blir du befridd fra reaksjonen av hva som helst. Śubhāśubha-phalaiḥ. Vi gjør noe lykkebringende eller noe ulykkebringende. Men de som er i Krishnabevissthet og handler på den måten, han har ingenting å gjøre med hva som er lykkebringende eller ulykkebringende fordi han er i kontakt med den mest lykkebringende, Krishna. Så derfor sarva-pāpaiḥ pramucyate. Han blir befridd fra alle reaksjoner på syndige handlinger. Dette er fremgangsmåten. Og hvis vi benytter oss av denne fremgangsmåten, så kan vi i siste ende komme i kontakt med Krishna. og vårt liv blir vellykket. Fremgangsmåten er veldig enkel, og vi kan - alle kan praktisere den. Mange takk.