OR/670317 ପ୍ରବଚନ - ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ଅମୃତ ବାଣୀ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ରେ କହୁଛନ୍ତି

From Vanipedia

OR/Oriya - ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଅମୃତ ବାଣୀ
ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ରତିଃ ବିକାଶ କରନ୍ତି। ରତିଃ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ପ୍ରୀତି, ଭଗବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି । ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକି ଅଗ୍ରଗତି କରୁ, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ସ୍ତରକୁ ଆସିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସକ୍ତ । ତେଣୁ ଆସକ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି । ମୁଁ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ । ମୁଁ ଏହି ବିଷୟ ସହିତ ଆସକ୍ତି ହେବି କିମ୍ବା ମୁଁ ଆତ୍ମା ସହିତ ଆସକ୍ତି ହେବି । ଯଦି ମୁଁ ଆତ୍ମା ସହିତ ଜଡିତ ନୁହେଁ, ତେବେ ମୁଁ ଭୌତିକତା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସକ୍ତ । ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ଆତ୍ମା ସହିତ ଆସକ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ମୋର ଭୌତିକ ଆସକ୍ତତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ । ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। "
670317 - ପ୍ରବଚନ SB 07.07.32-35 - ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ