OR/710203b ପ୍ରବଚନ - ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋରଖପୁର ରେ ତାଙ୍କ ଅମୃତ ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି

OR/Oriya - ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଅମୃତ ବାଣୀ
"ଜଣେ ଅତି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବଡ ବଡ କାରଖାନା ଚାଲିଛି। କାରଖାନାର ପରିଚାଳକ, କାରଖାନାର ଶ୍ରମିକମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦିନରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ସମାନ ଭାବରେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପାର ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଛି - ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। "
710203 - ପ୍ରବଚନ SB 06.03.12 - ଗୋରଖପୁର