OR/710211b ପ୍ରବଚନ - ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋରଖପୁର ରେ ତାଙ୍କ ଅମୃତ ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି

OR/Oriya - ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଅମୃତ ବାଣୀ
"ତେଣୁ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଉଚିତ୍; ତେବେ ଶୋଇବା କମ୍ ହେବ। ଯଦି ସେଠାରେ ନାହିଁ ... ଯଦି ଆମେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯିବା, ଯଦି ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ କାମ ନାହିଁ, ତେବେ ନିଦ ଆସିବ। ଏବଂ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଇବା ମିଳୁଛି, ତା’ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଳାଫଳ ଶୋଇବା । ତେଣୁ ଆମକୁ ଜିନିଷଗୁଡିକ ସଜାଡିବାକୁ ପଡିବ । ଆମେ ସାତ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଶୋଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ରାତିରେ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଏକ ଘଣ୍ଟା, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ । ଡାକ୍ତରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଯଥେଷ୍ଟ । ଛଅ ଘଣ୍ଟା। ତେଣୁ ଧରାଯାଉ ଯଦି ଆମେ ସାତରୁ ଆଠ ଘଣ୍ଟା, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଅଧିକ ଶୋଇଥାଉ, ତେବେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥାଉ । ତା’ପରେ ଷୋହଳ ଘଣ୍ଟା । ଏବଂ ଜପ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା । ଦଶ ଘଣ୍ଟା । ଏବଂ ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ଡ୍ରେସିଂ ପାଇଁ, ଆଉ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା।"
710211 - ପ୍ରବଚନ SB 06.03.18 - ଗୋରଖପୁର